ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ယွၼ်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ႁူမ်ႈႁဵတ်းၵုသူဝ်ႇဝႆႈၽြႃး ၶုၵ်ႉၶူၼ်ႉဝူၼ်ႉထိုင်ၶူးဝႃးပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢႃႈတိတ်ႉထၢၼ်ႇၶဝ်ႈထမ်ႈၶူပ်းထူၼ်ႈ 9 လိူၼ်

1/18/2563 06:34:00 หลังเที่ยง 0

  ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထိ 29 လူိၼ်ၵျၼ်ႇၼဝႃႇရီႇ ပီ 2020 ( လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ) ၼႆႉ လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေး ၶူးဝႃႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယွၼ်းၽိတ်...

ထၢမ်ႁႃလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးႁၢႆ ၽႂ်ႁၼ်မႅၼ်ႈ ၸွႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်

1/06/2563 08:31:00 ก่อนเที่ยง 0

ၸၢႆးပိူတ်းထုင်းၸႆး ( ဢႃႇယု 17 ပီ ) ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းသၢင်ႇၵျႃႇ လႄႈ ပႃႈၼၢင်းယိင်းၶဝ် ယူႇပွၵ်ႉမႄႉၻွၵ်ႇၻႅင်ႊ   ဢိူင်ႇၶျဵင်းၻွႆႉ ၸေႈဝဵင်းလွႆသၵဵ...

ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၵႃးၵိင်ႈတူၵ်းလွႆ တီႈလွႆလႅမ် မီးၵူၼ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ

1/06/2563 07:50:00 ก่อนเที่ยง 0

ၸုမ်းတပ်ႉၶႄမွတ်ႇၾႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ   MFSD ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 5 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2020 ၼီႈၼႆႉ မီးလူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်း...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျႂင်းဝၢၼ်ႈၼွင်သွမ်း ၵေးသီး

1/05/2563 06:56:00 ก่อนเที่ยง 0

 ဝၼ်းထိ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2020 ၼီႈ ၾႆးလႆႈမႆႈဝတ်ႉၵျႂင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်သွမ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸေႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ 

ဢူၼ်းငိုၼ်းၼႂ်းထႆး 2 လၢၼ်ႉပၢႆ တေလႆႈတၢင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆယေးငိုၼ်း

12/29/2562 04:05:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇထႆး ၵဵင်းမႆႇၼယူးသ် တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ပေႃးဢူၼ်းငိုၼ်း/ လွႆးငိုၼ်းၸွမ်း ယေးငိုၼ်းမိူင်းထႆး   ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီ ပူၼ်ႉလိူဝ်သေ 3 ႁဵင...

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပၢင်ႇသၢႆး ပၢႆတိၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 7 ၵေႃႉ

12/28/2562 08:33:00 หลังเที่ยง 0

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 25 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12   ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမၢႆ 99 ၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈၸေႈ ဢၼ်မီ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.