ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢင် ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁၢတ်ႈႁၢႆးၶဝ် ၽိတ်းၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ

6/21/2562 09:41:00 ก่อนเที่ยง 0

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁၢတ်ႈႁၢႆးၶဝ် ၽိတ်းၽႅၵ်ႇမေႃးမႄးၵၼ် တီႈႁိမ်းၽၵ်းတူ တႃႈပေး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇသေ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းလူၺ်းၵၼ် ၊ သမ်ႉဢဝ်...

လုၵ်ႈႁဵၼ်း M.A ၸၼ်ႉၸွမ်ဢေပႅၵ်ႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႇတႆး ႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး

6/16/2562 05:43:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 16/06/2019 မီးၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ M.A ၶွင်ၸၼ်ႉၸွမ်ဢေပႅၵ်ႇ (Assumption University ) 7 ၵေႃႉ လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းလုၵ်...

ယိူၼ်ႉၵၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈ !! ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ထုၵ်ႇၺႃးၺွပ်းမိပ်ႇတဵၵ်းတဵင်ဢဝ်ငိုၼ်း သွင်မိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင်ဝၢတ်ႇ ၸိုင်ၸင်ႇပွႆႇတူဝ်

6/14/2562 09:22:00 หลังเที่ยง 0

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလႆႈႁၢပ်ႉလွင်ႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတမ်ႇၼူတ်ႇတိၺွပ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11/06/2019 ၶၢဝ်းယၢမ...

ၸတ်းပွႆးၼႄၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းမႆၸဝ်ႈၾႃႉတႆးမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ တီႈတႃႈၵုင်ႈ

6/10/2562 08:44:00 ก่อนเที่ยง 0

ႁူင်းၼႄပိုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႃႈၵုင်ႈ ဢၼ်မီးတႂ်ႈထၢၼ်ထႃႇၼႁူင်းၼႄပိုၼ်းလႄႈ ၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ထၢၼ် ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇယဵၼ်ႇငႄႈ လႄႈ ၽၢႆႇသႃႇသၼႃႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ...

ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတႆး ၸတ်းပၼ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇပီၵွၼ်းသႅင် မေႃၵႂၢမ်းလူင် ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း

6/08/2562 06:26:00 ก่อนเที่ยง 0

ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတႆးမူႇၸေႈ လႄႈ ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတႆး ဢိူင်ႇထုင်ႉမၢဝ်း ပဵၼ်ငဝ်ႈသေ ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇပီၵွၼ်းသႅင် ၽူႈမေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်းလူင် ...

မိူင်းထႆးလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွမ်ၽွင်းမိူင်းမႂ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵေႃႉၵဝ်ႇလႆႈပဵၼ်ၶိုၼ်း

6/07/2562 01:24:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၢႆးသေ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းထႆး ပီ  2019 ယဝ်ႉတူဝ်ႈသေ တႃႇတေလိူၵ်ႈတင်ႈ ၽူႈပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းမိူင်း ၵေႃႉမႂ်ႇ ၵေႃႉထူၼ်ႈ 30 ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းထိ ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.