ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

Dr. ၸဝ်ႈၶူးဝႃးတိုၼ်းတႆး ဢွၼ်လူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ် (Mask) ဢၼ်ထွပ်ႉသူပ်း (51000) ဢၼ် (ၽႃႈတူမ်းသူပ်း)

6/07/2563 11:33:00 หลังเที่ยง 0

Dr. ၸဝ်ႈၶူးဝႃးတိုၼ်းတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈ လုမ်းပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ မိူင်းမၢဝ်းလႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉတ​​ပေးတၵႃႇ လူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ် (Mask) ဢၼ်ထွပ်ႉသူပ်း (510...

မိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၽွင်းမိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸပ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း

3/25/2563 11:25:00 หลังเที่ยง 0

လွင်ႈၸပ်းၽႄႈတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ ၶူဝ်ဝိတ်ႉ 19 တီႈမိူင်းထႆးၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၵူႈမိုဝ်ႉဝၼ်း /   ၼႂ်းဝၼ်းထိ 26 လိူၼ...

ႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတႆး လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႈ ထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ (2)

3/01/2563 05:04:00 ก่อนเที่ยง 0

  မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထိ 1.3.2020 ႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတႆး လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႈ ထတ်းပၼ်ၼမ်ႉၵတ်ႉလ...

ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ပႆၢးပၺ်ႇၺႃႇ ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း

2/19/2563 05:38:00 ก่อนเที่ยง 0

  ဝၼ်းထီႉ 19/02/2020 ၽႆၢႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်တီႈ ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း ဝၢၼ်ႈလၵ်းတႅင်ႇ ဝဵင်းႁ...

ၵပ်းၵႆႇလူၺ်ႈဝႆးရတ်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ တီႈႁူင်းယႃမွၵ်ႇမႆႇ ယူတ်းယႃပႂ်ႉတူၺ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈလၢင်းႁူဝ်ႁိူၼ်းတင်း 7 ၵေႃႉဝႆႉ

2/09/2563 09:17:00 หลังเที่ยง 0

kanbawzatainews တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 9.2.2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ တီႈဢိူင်ႇႁူဝ်ၼမ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸေႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸ...

ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸ်ႂတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈတၢင်းပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းမေႃ ႁူင်းယႃငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

2/06/2563 04:46:00 ก่อนเที่ยง 0

  ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸ်ႂတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈတၢင်းပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၸူႉတုမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသေ လႆႈသိုဝ်ႉၶိူင်ႈတႅၵ်ႈလူမ်းၼၢဝ် 67 ဢ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.