ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် - ၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၼ်းဢၼ်တေႇလႆႈၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လႄႈ လၢႆးၸိုဝ်ႈၽူႈမီးသုၼ်ႇ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

9/30/2563 05:17:00 ก่อนเที่ยง 0

  ဝၼ်းထိ 30 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2020 ၼီႈၼႆႉ လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၼ်ႇမႃႇ ဢၼ်ပၵ်းလုမ်းဝႆႉတီႈ ၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိုဝ...

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးပိုၼ်း ၶူးသွၼ်လူင် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း သဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်

9/25/2563 09:16:00 ก่อนเที่ยง 0

    ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးပိုၼ်း လႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ထူဝ်းၼႃႈပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၊ ၽူႈၶူၼ်ႉၶႆႈတႅမ်ႈပွင်ပပ်ႉပိုၼ်းတႆး ၊   ၶူႈသွၼ်လူင် Professor –...

ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်တူဝ်ႁူဝ်သုၼ် ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်တိၺွပ်းတီႈဝဵင်းႁႅင်

9/20/2563 06:29:00 ก่อนเที่ยง 0

  ၶၢဝ်ႇထႆး The Nation   တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်တမ်ႇႁူတ်ႇလႄႈ ၽၢႆႇႁေႉၵင်ႈ လွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈမိူင်းထႆး ป.ป.ท . ၶဝ် လႆႈၸွပ်ႇၸ...

ၵူၼ်း 3 ၵေႃႉ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

8/24/2563 07:38:00 ก่อนเที่ยง 0

  ဝၼ်းထိ 24 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2020 ၼီႈၼႆႉ   ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၶဝ် လႆႈထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ၺႃးပိူၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.