ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ႁူဝ် 6 ႁူဝ် 7 လႄႈႁူဝ် 0 ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈၵုမ်းၵမ်လႆႈလူၺ်ႈဢမ်ႇလူဝ်ႇယွၼ်းဝႂ်ဢွၵ်ႇတၢင်း

August, 30, 2016 Tai PM TV News
မိူဝ်ႈဝႃး 29/8/2016 ၼၼ်ႉတၢင်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မႄႈသၢႆၼိဝ်း (Maesainewsonline.com) လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မႄႈသၢႆၼိဝ်းလႆႈမိူဝ်းႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးသူလသၢတ်ႉ ဢဵမ်ႇသဢၢတ်ႇ (นาย สุรชาติ เอี่ยมสะอาด) ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇ လွင်ႈမၼ်ႈၵိုမ်း ၸေႊဝဵင်း မႄႈသၢႆ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလႆႈႁပ်ႉၽိုၼ်လိၵ်ႈၵႂၢမ်းပူင်သင်ႇ တီႈၵႃႈသူင်းမႃႁၢတ်ႇထႆး (กระทรวงมหาดไทย) (Ministry of Interior) ၼႂ်းဝၼ်းထိ 3/8/2016 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉဝႃႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ယိပ်းဝႆႉဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ပိုၼ်ႉတီႈသုင် လႄႈ ဝႂ်သိပ်းပီႊ ႁူဝ် 6 ႁူဝ် 7 လႄႈ ႁူဝ် 0 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၵုမ်းၵမ် လႆႈမိူၼ်ၼင်ႇ လုၵ်ႉၸေႊဝဵင်းသေ ၵႂႃႇၸေႊတွၼ်ႈလႆႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇလူဝ်ႇယွၼ်း ဝႂ်ၶႂၢင်ႉဢွၵ်ႇတၢင်း။

တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉဝႂ်ႁူဝ် 0 ဢၼ်လႆႈမီးၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇဢွၼ်တၢင်းၼႂ်းဝၼ်းထိ 18 မွၵ်းၵႃလႃးၶူမ်း ပီႊ 2548 (ပီႊထႆး) 18/01/2005 ၼၼ်ႉဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈၵုမ်းၵမ်ၸွမ်းၼႂ်းၸေႊဝဵင်း လႄႈယူႇၸွမ်းၼႂ်းၸေႊတွၼ်ႈၼၼ်ႉလႆႈ ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးတေ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်ႇၸေႊ တွၼ်ႈ တေႉတေလႆႈယွၼ်းဝႂ်ၶႂၢင်ႉၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင် ၵႃႈသူင်းမႃႁၢတ်ႇထႆး မီးဝႆႉ။
တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းယိပ်းဝႂ် ႁူဝ် 0 ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇဝၢႆးလင်ပီႊ 2548-2549-2550-2551-2552 (ပီႊထႆး) 2005-2006-2007-2008-2009 ၸိူဝ်းၼႆႉတႃႇတေဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈၵုမ်းၵမ်ၸွမ်းၼႂ်းၸေႊတွၼ်ႈလႆႈၼၼ်ႉတေပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းဢၼ်မီး မၢႆၵပ်းတူဝ် 89 (0-xxxx-89xxx-xx-x) လူၺ်ႈတူၺ်းတီႈတူဝ်ၼပ်ႉတီႈ 6 လႄႈတူဝ်ၼပ်ႉတီႈ 7 ၼၼ်ႉႁႂ်ႈပဵၼ် 89 ၵွၼ်ႇၸင်ႇတေ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈၵုမ်းၵမ်ၸွမ်းၼႂ်းၸေႊ တွၼ်ႈလႆႈ၊ ပေႃးတူဝ်ၼပ်ႉတီႈ 6 လႄႈ တူဝ်ၼပ်ႉတီႈ 7 ၼၼ်ႉပဵၼ် 00 ၼႆ တေဢမ်ႇဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈၶဵတ်ႇၽိုၼ်ႉတီႈၵုမ်းၵမ်လႆႈ။
ၵႂၢမ်းပူင်သင်ႇၸွမ်းၼင်ႇၵႃႈသူင်းမႁၢတ်ႇထႆး မီးဝႆႉၼႆႉတေမီးၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ တင်ႈတေႇဝၼ်းထိ 1 ၵၼ်းယႃးယူၼ်း 2559 (ပီႊထႆး)(01/09/2016) ၼႆႉၵႂႃႇၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။
တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ႁူဝ် 6 ႁူဝ် 7 လႄႈႁူဝ် 0 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသင်ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပူင်သင်ႇၶွင် ၵႃႈသူင်းမႁၢတ်ႇထႆး (Ministry of the Interior) သေ ၶႂ်ႈႁူႉလၢႆးႁူဝ်ယွႆႈယႅမ်းမၼ်းထႅင်ႈၼႆ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈ ထၢမ်လႆႈတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵႂၢမ်းမၼ်ႈၵိုမ်း ၼႂ်းၸေႊဝဵင်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇသဝ်းၼၼ်ႉလႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵတ်း ၵၢၼ်ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။
(မၢႆတွင်း)ၸေႊဝဵင်း ပဵၼ် ဢမ်းၽိူဝ်း ၸေႊတွၼ်ႈပဵၼ် ၸင်းဝတ်ႇ ပိူင်တႅၵ်ႈ ၸေႊဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸေႊတွၼ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆး (อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย)

ၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇ Maesainewsonline.comဢွၼ်လႅင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.