ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးမၢႆ 6/2016 (ဝၼ်းထီႉ 08/09/2016)

September, 8, 2016

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး မၢႆ 6/2016 ၊ လၢတ်ႈၼႄလွင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းယိုဝ်းတေႃႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) တီႈလွႆလမ်ႇလွင်ႈ တၢင်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ။
ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉမီးဝႆႉၼင်ႇၼႆ
ၽႃႇသႃႇတႆး


 ၽႃႇသႃႇမၢၼ်ႈ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.