ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်ၸၢႆးသႅင်ယႃႉႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ August,23,2016 Tai Pm tv News

 August, 23, 2016 Tai Pm tv News 
ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးသႅင်ယႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ မီးVIDEO           

ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးသႅင်ယႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း မုၵ်ႉၸုမ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး    

ขับเคลื่อนโดย Blogger.