ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းၵမ်ႇၽျူးသျႃး ထုၵ်ႇၼၢႆးၸၢင်ႈဢဝ်မႃးပွႆႇပႅတ်ႈဝႆႉႁိမ်းတၢင်း

September, 11, 2016 

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 30 ၵေႃႉဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၵဵပ်းလမ်းယႆးတီႈ ၸေႊဝဵင်း ၵဵင်းလၢဝ် ၸေႊတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇႁိုင်ထိုင်သွင်လိူၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈငိုၼ်းၵႃႈႁႅင်းသေဢမ်ႇၵႃးထုၵ်ႇၼၢႆးၸၢင်ႈသႂ်ႇလူတ်ႉၵႃးသေမႃးပွႆႇဝႆႉၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း လႄႈၽွမ်ႉဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ဢၼ်ပွမ်


မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 06:30 မၼိတ်ႉ ၶွင်ဝၼ်းတီႈ10/09/2016 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈ မိူင်းလမ်းပုၼ်း လႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈဝႃႈမီးၼၢႆးၸၢင်ႈဢဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းမႃးပွႆႇဝႆႉၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵဵင်းမႆႇ-လမ်းပၢင်း ၼႆသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၸင်ႇလႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းသေ ဝၢႆးသေၵူတ်ႇထတ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉထူပ်းဝႃႈမီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸၢႆး 18 လႄႈယိင်း 11 လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 6 ၵေႃႉ ႁုမ်ႈတၢင်းမူတ်း 35 ၵေႃႉ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းၵမ်ၽျူးသျႃး တၢင်းသဵင်ႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၸငႇလႆႈဢဝ်လူတ်ႉၵႃး တၢင်ႇဢဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်တၢင်းသဵင်ႈၽွမ်ႉထူင်ၶူဝ်းၶဝ်သေ ဢဝ်မႃးဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမိူင်းလမ်းပုၼ်းယဝ်ႉသေတၢင်ႇဢႃႈမူႉတၢင်းၽိတ်းတႅမ်ႈမၢႆဝႆႉလွင်ႈတၢင်းမၼ်းသေ ထိုင်တေသူင်ႇမိူဝ်းႁိူၼ်းၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈတွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးသေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် လၢတ်ႈၵႂၢမ်းထႆးလႆႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈလႆႈၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၵဵပ်းလမ်းယႆး တီႈ ၸေႊဝဵင်း ၵဵင်းလၢဝ် ၸေႊတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ မႃးႁိုင်ထိုင်သွင်လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉၵႃႈႁႅင်းသေပွၵ်ႈ ၼၢႆးၸၢင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးတေပွၵ်ႈၶိုၼ်းၸင်ႇၸၢႆႇငိုၼ်းပၼ် ထိုင်ၶၢဝ်းလမ်းယႆး  ဝၢႆးၵေႃႈတီႈၼၢႆးၸၢင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဢဝ်ၶူဝ်းသူၶိုၼ်ႈလူတ်ႉၵႃး သေတေဢွၼ်ၵႂႃႇသူင်ႇၵူၼ်းဢၼ်တေမႃးႁပ်ႉမိူဝ်းသူင်ႇ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼႆၽွင်းမိူဝ်ႈၼင်ႈလူတ်ႉမႃးယူႇၼၼ်ႉၼၢႆးၸၢင်ႈၵေႃႈလႆႈၵိုတ်းလူတ်ႉၵႃးသေ ၼၢႆးၸၢင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈသူဢွၼ်ၵၼ်လူင်းပႂ်ႉဝႆႉတီႈၼႆႈတေမီးလူတ်ႉၵႃးမႃးႁပ်ႉသထႅင်ႈတေႃႇၼိုင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈၶဝ်တေၸၢႆႇပၼ်ငိုၼ်းသူမိူဝ်ႈမိူဝ်းသူင်ႇထိုင်ၽင်ႇ ၵမ်ၽျူးသျႃး ၼႆသေ ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၶိုၼ်ႈလူတ်ႉၵႃးသေဢွၵ်ႇၵႃႇ  မွင်းပႂ်ႉႁိုင်ၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈလူတ်ႉၵႃးဢၼ်တေမႃးႁပ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇႁၼ်မႃး သေေတႃႇပေႃးမီးၵူၼ်းမိူင်း ၸႅင်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသေၸဝ်ႈတီႈၶဝ်ႈမႃးၵူတ်ႇထတ်းၼႆႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ

ၶေႃႈမုၼ်း  Facebook.com/ สมเพชร ฤาชา                                                                                                                   
ပိၼ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵွၼ်လႅင်း(ပၢင်ပဝ်း)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.