ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၾၢင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၸီႇၵႃႇဝႆးရတ်ႉၸ် ၽေႈတိူၼ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး

September, 7, 2016

ဢိင်ၼိူဝ်ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉမီးၶၢဝ်ႇလွင်ႈ ၸီႇၵႃႇဝႆးရတ်ႉၸ်  (Zika Virus) ၽေႈတိူၼ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆသေ ယူႇတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ (Consulate) ၸိုင်ႈထႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈမီးလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၾၢင်ႉထိုင်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။
ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမီးဝႆႉၼင်ႇၼႆ


   ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ
မၢႆဝၼ်း 2016 လိူၼ်သႅပ်ႉထဵမ်ႇပိူင်ႇ 7 ဝၼ်း

1. တမ်ႈတီႈမိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ၸေးမိူင်းၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ Zika Virus ၸီႉၵႃႇဝႆးရတ်ႉၸ် ၽေႈတိူၼ်းဝႆႉယူႇ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸီႇၵႃႇၼၼ်ႉ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႇၼိူဝ်ႉမႆႈ ၽိဝ်ၼင်ၶူမ်းၵၢႆးတႃလႅင် ၶူပ်းၶူပ်းၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈ  တီႈတူဝ်တီႈၶိင်း ၼိူဝ်ႉမၢၵ်ႇႁႅင်းၼူ ၵူၼ်ႉမူၺ်ႈ ႁူဝ်ၶႆႈ...ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။

2. မိူဝ်ႈ 5/9/2016 ၼၼ်ႉတီႈၸေႊတွၼ်ႈမိူင်းၵဵင်းမႆႇ ၸေႊဝဵင်းသၼ်သၢႆးၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ဢႃႇယူႉလႆႈ 28 ဢၼ်ပႃးသၼ်ႇထေႇလႆႈ 8 လိူၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈမၼ်းၼၢင်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၸီႇၵႃႇဝႆးရတ်ႉၸ် ဝႆႉယူႇၼႆလႄႈ ၸုမ်းၽွင်းတၢင် မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈၵဵင်းမႆႇ ၸင်ႇၵႂႃႇၸွပ်ႇတူၺ်း တမ်ႈတီႈထၢၼ်ႈပၢႆးယူႇလီၶဝ်ၼၼ်ႉသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၸီႇၵႃႇဝႆးရတ်ႉၸ်  ၶၢမ်ႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈႁူင်းယႃသၼ်သၢႆးသေ လႆႈၶၢမ်ႇပႂ်ႉလူတူၺ်း ယူႇတႂ်ႈတႃလႄႈသင် တီႈႁိူၼ်းဢၼ်မၼ်းၼၢင်းယူႇသဝ်း  ႁွမ်းႁိူၼ်းမၼ်းယူႇသဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ  သိတ်ႇယုင်းၶႃႈယုင်းလႄႈသင် ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းလႄႈတၢင်းပဵၼ်မၼ်းၼၢင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလၢတ်ႈဢွၵ်ႇၵွၼ်ႇၼႆ ၽၢႆႇႁူင်းယႃၶဝ်ပွင်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ။

3. သင်ဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးယူႇမိူင်းထႆးၼႆႉ သေၵေႃႉၵေႃႉ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼင်ႇၼၼ်သေ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးတမ်ႈတီႈ လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ မၢႆၾူၼ်း 053-004211 လႄႈ 061-2727775 သေၵမ်း လွင်ႈဢၼ်မႄႈပုမ်လူင်မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈသင် ၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးယိူင်းဢၢၼ်းဝႃႈ တေပႃးသၼ်ႇထေႇၼၼ်ႉလႄႈသင် ဝူင်ႈၼႆႉတႃႇတေမႃး တီႈၵဵင်းမႆႇၼႆႉ ၵိုင်ႇလီၵိုတ်းယိုတ်းဝႆႉ ၵွၼ်ႇၼႆပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်သတိၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

လုမ်းၽွင်းတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ (Consulate)ၵဵင်းမႆႇขับเคลื่อนโดย Blogger.