ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁူင်းယႃမၢၵ်ႇတႃသီႇတၵူႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယူတ်းယႃမၢၵ်ႇတႃပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း

October, 12, 2016
ႁူင်းယႃမၢၵ်ႇတႃသီႇတၵူႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယူတ်းယႃ မၢၵ်ႇတႃ ပၼ်လၢႆလၢႆၼိူဝ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 4  ၸတ်းႁဵတ်းတမ်ႈတီႈ ဝတ်ႉ​ၸေႇယသုၶ ၸေႊဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း​ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တေႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 7-10/10/2016 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသီႇဝၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10/10/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း 4 မူင်းၼၼ်ႉပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ႁူပ်ႈသိမ်းပၢင်သေ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ  ၼႂ်းဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းဝၼ်းႁုပ်ႈသိမ်းးပၢင်ၼၼ်ႉ မီးၸဝ်ႈသြႃႇဝီႉၼယႃႇၸႃႇလ ဝတ်ႉ​ၸေႇယသုၶ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႄႈ သြႃႇၸဝ်ႈ ဢူး​ၵေႃးဝိတ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထၵမ်ႇၽႃႇ တိူင်း​​ၸႄႈၵႅင်း လႄႈ ၸွမ်ႁၢၼ် ဢွင်ႇဢွင်ႇ ​လႄႈ ​ၵေႃႇမတီႇ ၸၢႆးထုၼ်း​ဢေး ​ၸၢႆးၵမ်ႉ​ၵေႃႇၶမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ​ၶေႃႈၵႂၢမ်း ႁူမ်ၸမ်း ​သေ  ယွင်ႈ​ယေႃး ယိုၼ်ႈမွပ်ႈပၼ် ၶႅပ်းဝႂ် ႁူမ်ၸူမ်းၸဝ်ႈတႃႇၼ ​သေပိၵ်ႉပၢင်ၵႂႃႇၼႆၶႃႈယဝ်ႉ
သြႃႇၸဝ်ႈ ဝီႉၼယႃႇၸႃႇလ ဝတ်ႉ​ၸေႇယသုၶ ၸေႊဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈဝႃႈ  ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယူတ်းယႃပၼ်လၢႆလၢႆ  ၵဵဝ်ႇၵပ်းတၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇတႃ ပၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႆႉ ပီၼႆႉပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းတီႈ 4 ယဝ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ​တႄႉ ​ပေႃႈ​မႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ဢၼ်လႆႈမႃးယူတ်းယႃ ၵဵဝ်ႇၵပ်းတၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇတႃၼႆႉ တၢင်းမူတ်းမီးယူႇ 955 ​ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈၽႃႇတတ်းသမ်ႉ မီးယူႇ 164 ​ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ

ၸဝ်ႈသြႃႇယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်းၼႆႉ မီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်​လႄႈသင် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်​လႄႈသင် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ​ၶဝ်လႄႈသင် ႁူမ်ႈပႃး လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈပၼ်ႇပုတ်ႈၸွႆႈၵၼ်ႁဵတ်း ၵႃႇယႃႉၵုသူဝ်ႇ ၸဵမ်ဢၼ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸဵမ်ဢၼ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လွင်ႈယူႇသဝ်းၸၵႂႃႇ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီတေႉတေႉလႄႈ လီႁူမ်ၸူမ်းသႃထု ၸွမ်း​တႄႉ​တႄႉ ၼႆယဝ်ႉ


ႁူင်းယႃ မၢၵ်ႇတႃ သီႇတၵူႇၼႆႉ တင်ႈဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းသွၼ်ႁဵၼ်း ဝတ်ႉၸေႇယသုၶ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလႄႈ လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉယူႇတၢင်းမူတ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မီးယူႇ 29 ႁူင်းယႃ ဢၼ်တိုၵ်ႉ​ၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းဝႆႉထႅင်ႈ မီးယူႇ 5 ႁူင်းယႃ  တၢင်းမူတ်း ႁူင်းယႃမၵ်ႇတႃ သီႇတၵူႇ ၼႆႉ​တေမီးယူႇ  34 ႁူင်းယႃ ဢိင်ၼိူဝ် သြႃႇၸဝ်ႈလူင် သီႇတၵူႇ ပဵၼ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈၸဝ်ႈတႃႇၼလူင်သေ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇသၢင်ႇ လူႇတၢၼ်းဝႆႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ ႁူင်းယႃမၢၵ်ႇတႃ သီႇတၵူႇ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ၊ ပၢင်ယူတ်းယႃမၢၵ်ႇတႃ ၼႂ်းႁူင်းယႃမၢၵ်ႇတႃသီႇတၵူႇ ၼႆႉလႆႈတေႇၸတ်းႁဵတ်းမႃး တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈ ပီ 1993 မႃး​တေႃႇထိုင် ပီ 2016 ၼႂ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 23 ပီမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းမၢၵ်ႇတႃ  တၢင်းမူတ်းဢၼ်လႆႈယူတ်းယႃ​တေမီးယူႇ 3 သႅၼ်​ၵေႃႉပၢႆ ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ဢွင်ႇမိူင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
Photo Nam Kham News
ขับเคลื่อนโดย Blogger.