ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၼုမ်ႇယိင်းတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁေႃႈလူတ်ႉၽႃႇတူၼ်ႈမႆႉတၢႆ

October, 12, 2016
ယိင်းမူဝ် ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းတႆး ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၺႃးတူၼ်ႈမႆႉ သေလႆႈတၢႆၵႂႃႇထင်တီႈ ဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်းသေႈဢဝ်တူဝ်တၢႆမႃးဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တၢင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထိ 11/10/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း 2.00 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းၼၼ်ႉ ယိင်းမူဝ် ဢႃႇယူႉ 22 ပီ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတႆး ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ သမ်ႉၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းဝႆႉလႄႈ တၢင်းၵေႃႈမိုၼ်ႈသေ ဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၺႃးတူၼ်ႈမႆႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မၼီးရတ်း ၸေႊတွၼ်ႈမိူင်း မိူင်းၵဵင်းမႆႇ သေလႆႈတၢႆၵႂႃႇထင်တီႈဝႃႈၼႆ၊


ယိင်းမူဝ် ၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း လုင်းယုၼ်ႉ ပႃႈဢုင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းယူမ်း ဝဵင်းၶူဝ်ၶမ်း (ၶူဝ်လမ်) ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သေၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ႁူင်းၶဝ်ႈမုၼ်းၵုၺ်ႉသၢႆႉၼႂ်းၵဵင်းမႆႇတီႈၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဢၼ်တေပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼၼ်ႉလႆႈၵႂႃႇလေႇၵိၼ်မူၼ်ႈၸွမ်းဢူၺ်းၵေႃႉသေ လႆႈၵိၼ်လဝ်ႈဢိတ်းဢွတ်း မိူဝ်ႈၽွင်းႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈတေပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁွင်ႈသဝ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၵိၼ်လဝ်ႈမႃးၽွင်ႈလႄႈသင် ယွၼ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းမိုၼ်ႈၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈသေ လႆႈႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇၽႃႇသႂ်ႇတူၼ်ႉမႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လႆႈတၢႆၵႂႃႇထင်တီႈၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12/10/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း 3.00 မူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်းသေႈ ယိင်းမူဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆယိင်းမူဝ် မႃးဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီႇၽုမ်း ၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႉသေ ပႂ်ႉတူၺ်းပေႃႈမႄႈယိင်းမူဝ် ဢၼ် လုၵ်ႉမိူင်းတႆးသေတေမႃးထိုင်မိူင်းထႆး ၼႂ်းဝၼ်းထိ 13/10/2016 ၼႆႉယဝ်ႉ ၸင်ႇတေႁူႉဝၼ်းပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ယိင်းမူဝ်လႆႈၼႆယဝ်ႉ၊


 ဢိင်ၼိူဝ်ပေႃႈမႄႈယိင်းမူဝ်ယူႇဝႆႉတၢင်းမိူင်းတႆးသေ ၼႂ်းမိူင်းထႆးၵေႃႈဢမ်ႇမီးပီႈၼွင်ႉလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈငိုၼ်းတွင်းလႄႈ လူဝ်ႇၵူၼ်းမႃးၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်တၢင်းၼမ်ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ ၸၢႆးၸၼ်ႇတႃႇ ၵေႃႉယူႇဝၢၼ်ႈလဵဝ်ၵၼ်တၢင်းယိင်းမူဝ်ၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် မုၵ်ႉၸုမ်းတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ လႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၸွႆႈထႅမ်ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်သေၵမ်းၼႆဢေႃႈ

သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈမႃးၸွႆႈထႅမ်သေဢမ်ႇႁူႉတီႈလႄႈသင် ၶႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်ၼႆ ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈၸၢႆးၸၼ်ႇတႃႇ မၢႆၵပ်းသၢၼ်  0617913979  ၼႆႉလႆႈယူႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ၸုမ်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.