ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵႂႃႇၽႃႇသႂ်ႇၺႃးၵႃးလူတ်ႉတူႈ လႆႈလုတၢႆ

October, 26, 2016
ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတႆး ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇသႂ်ႇၵႃးလူတ်ႉတူႈသေတၢႆထင်တီႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/10/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း 2 မွင်းၶိုင်ႈ ဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ မီးပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးၶိူဝ်းလိူၼ် မီးၸိုဝ်ႈၽၢႆႇထႆးၸွမ်းၼႂ်းၽၢတ်ႉသပွတ်ႇဝႃႈ ၸၢႆးသၢႆ ဢႃႇယု 25 ပီ ၸႃႇတိ ယူႇဝၢၼ်ႈပႃႇမႆႉ ဢိူင်ႇၼႃးမၢင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုဝ်ႈပေႃႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးသေႃးယႃႉ ၸိုဝ်ႈမႄႈႁွင်ႉဝႃႈ ၼၢင်းဢွင်ႇ လႆႈထူပ်းၽေးၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇၽႃႇသႂ်ႇၺႃးၵႃးလူတ်ႉတူႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် ဢိူင်ႇၵဵင်းလၢဝ် ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇသေ လႆႈလုတၢႆၵႂႃႇဝႃႈၼႆ၊

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၸွႆႈလိူဝ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၶဝ်လႆႈမႃးဢဝ်တူဝ်ၸၢႆးၶိူဝ်းလိူၼ် ၵႂႃႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ်သေ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၸၢႆးၶိူဝ်းလိူၼ် ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၼၢင်းၸၢမ် လႆႈမႃးပႂ်ႉဝႆႉယူႇတီႈႁူင်းယႃသေလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင် ၸိူဝ်းပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉ ၸၢႆးၶိူဝ်းလိူၼ်ၼၼ်ႉယူႇ၊ ထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်း 6 မွင်း ႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉယိင်း ၸၢႆးၶိူဝ်းလိူၼ် ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၼၢင်းၽိမ်း ဢၼ်ယူႇတီႈဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇၼႆႉလႆႈႁပ်ႉႁူႉၶၢဝ်ႇသေ ၸင်ႇၼႅတ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းတႃႇတေမိူဝ်းႁႃ ပီႈဢၢႆႈဢၼ်လႆႈလုတၢႆ တီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် ၼႆယဝ်ႉ၊


ဝၼ်းထီႉ 26/10/2016 ၸိူဝ်းပဵၼ်မူႇပီႈၸုမ်းၼွင်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးႁပ်ႉဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸၢႆးၶိူဝ်းလိူၼ် ပုၼ်ႈတႃႇတေဢဝ် ၵႂႃႇဝႆႉတီႈဝတ်ႉ ပၢင်ၽိူင်း ဢိူင်ႇပိင်းၶူင်ႉ ဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇသေ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းတႆးမီးဝႆႉၼၼ်ႉ တေၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸၢႆးၶိူဝ်းလိူၼ်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 27/10/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း 3 မွင်းဝၢႆးဝၼ်းဝႃႈၼႆ လႄႈ ၽၢႆႇမူႇပီႈၸုမ်းၼွင်ႉ ၸၢႆးၶိူဝ်းလိူၼ် ၸင်ႇလႆႈယွၼ်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် ꧦၸိူဝ်းပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း လႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇၸမ် ယူႇၵႆတင်းသဵင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးႁူမ်ႈၵိၼ်ႁူမ်ႈလူႇၸွမ်းယႂ်ႇၼမ်ႇသေၵမ်းꧦ ဝႃႈၼႆ၊

ၼၢင်းၽိမ်းၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉယိင်းၸၢႆးၶိူဝ်းလိူၼ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ꧦၸၢႆးၶိူဝ်းလိူၼ်ၼႆႉလႆႈၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃငိုၼ်းၼႂ်းမိူင်းထႆးလႆႈ 6 ပီပၢႆယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈလဵဝ်ၵၼ် ၵႆႉၵႆႉသိုပ်ႇသၢႆႁႃၵၼ်သေ ၵႆႉၵႆႉမႃးလေႇ မႃးၸႂ်းယူႇၵူႈပီယူႇ ဢၼ်ပီႈဢၢႆႈလႆႈထူပ်းၽေးလူတ်ႉၽႃႇသေလူႉတၢႆၵႂႃႇၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်တိူဝ်ႉၸႂ်မွင်ၸႂ်တႄႉတႄႉ သေဢမ်ႇၵႃး ယွၼ်းၽၢၵ်ႇထိုင်ပႃးပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၸိူဝ်းမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်သေ ႁေႃႈလူတ်ႉႁေႃႈၵႃးယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈမေႃ ၾၢင်ႉတူဝ်ၵၼ် ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်သေ ၼင်ႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်လွင်ႈလုသုမ်းဢၼ်ယႂ်ႇလူင်ၸိူင်ႉၼႆၵၼ်သေၵမ်းꧦ။

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.