ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

မုၵ်ႉၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

October, 4, 2016 
မုၵ်ႉၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸတ်းႁဵတ်းတီႈႁူင်းႁႅမ်း ထႃးၼိၼ်း ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2/10/2016 (မီး Video)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.