ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈတူဝ်ၵၼ်ၼေၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵေႃႇမတီႇပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢၼ်တေလႆႈသိုဝ်ႉၶဝ်ႈတူၺ်း

November, 2, 2016
ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး 50 ေၵႃႉပၢႆယိပ်းပၢႆႉသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈဢွင်ႈတီႈတႃႇၵူၼ်းၶဝ်ႈတူၺ်းပွႆး ႁူင်းၾႆးမိၼ် တႃႈသွင်ႇတႆႇ (တန်ဆောင်တိုင်) ဢၼ်တေလႆႈသိုဝ်ႉၶဝ်ႈသေတူၺ်း ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 /11 /2016  ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 50 ၵေႃႉပၢႆ ဢွၵ်ႇၼေၵၢင်ၸႂ် ယိပ်းပၢႆႉသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၵေႃႇမတီႇပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ႁူင်းၾႆးမိၼ်တႃႈသွင်ႇတႆႇ (တန်ဆောင်တိုင်) ၶဝ် ၽွင်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈဢွင်ႈတီႈ တႃႇၵူၼ်းတူၺ်းပွႆးၶဝ် ဢၼ်တေလႆႈသိုဝ်ႉဝႂ်သေၶဝ်ႈတူၺ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် သွင်မိုၼ်ႇပျႃး ထိုင်သီႇမိုၼ်ႇပျႃး တေႃႇၼိုင်ႈၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ ။


ၼၢင်းၶျဵဝ်ႇမျႃႉဢူး လၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် တႃႈသွင်ႇတႆႇ (တန်ဆောင်တိုင်) ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ပၢင်ပွႆးလူင် ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ဢၼ်ႁဵတ်းၵၼ်မႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပၢင်ပွႆးတႃႇမႃးႁႃ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၵူၼ်းတူၺ်းပွႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းသိုဝ်ႉၶဝ်ႈတူၺ်းသေပွၵ်ႈသေပီ ၊ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးမႃးၸိူင်ႉၼႆသေပီ ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီမႃးသၢင်ႈႁႃလၢႆးလႆႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၊ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီမွတ်ႇယႃႉ ၾိင်ႈထုင်း ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ ဝႃႈၼႆ ။

ယွၼ်းႁႂ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ ပႅတ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈႁဵတ်းၵိၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ၊ လွင်ႈၼႆႉ တေႁဵတ်းလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း တၢင်ႇထိုင်တီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢူးလိၼ်းထုတ်ႉ ၵႂႃႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ ။

ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တႃႇၵူၼ်းၶဝ်ႈတူၺ်းပွႆးဢၼ်တေလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းသိုဝ်ႉၶဝ်ႈသေတူၺ်းၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းတီႈႁူင်းႁေႃ ဝၢင်းမွၵ်ႇၵွၼ်(ချယ်ရီပန်းကွင်း ဟိုတယ်)ၸုမ်းၶိုင်ပွင် ဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းတီႈၵေႃႇမတီႇ ပၢင်ပွႆး သႅၼ်ပွင်း 200 ဝႃႈၼႆ ၊ ယိူင်းဢၢၼ်း တေဝၢင်းၶၢႆ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် သွင်မိုၼ်ႇပျႃး ထိုင် သီႇမိုၼ်ႇပျႃး တေႃႇၼိုင်ႈၶိုၼ်း ၼႆႉယဝ်ႉ ။

ပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် တႃႈသွင်ႇတႆႇ (တန်ဆောင်တိုင်)လူင်ၼႆႉ တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 6 လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝိမ်ႇပိူဝ်ႇ  ထိုင် ဝၼ်းထီႉ 15 ပီ 2016 ၶၢဝ်းတၢင်း သိပ်းဝၼ်း ၊ တီႈဝဵင်းလူင် တူၼ်ႈတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.