ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တီႈၼင်ႈတူၺ်းပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်ဢၼ်တေလႆႈသိုဝ်ႉတူၺ်းၼၼ်ႉယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈၸႂ်လႄႈ လႆႈယႃႉပႅတ်ႈယဝ်ႉ

November, 3, 2016
ဝၢႆးသေၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈဢွင်ႈတီႈၼင်ႈ တူၺ်းပွႆး ႁူင်းၾႆးမိၼ် တႃႈသွင်ႇတႆႇ ၼႆလႄႈၽၢႆႇၵုမ်ႇမၼီႇ ၽူႈၵေႃသၢင်ႈၶဝ် လႆႈယႃႉပႅတ်ႈၶိုၼ်းယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1/11/2016 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း တူၼ်ႈတီး လႆႈၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၽၢႆႇၵုမ်ႇမၼီႇၶဝမႃးႁဵတ်းဢွင်ႈတီႈၼင်ႈ တႃႇၵူၼ်းတူၺ်းပွႆး ႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢွင်ႈတီႈႁူင်းႁေႃ ဝၢင်းမွၵ်ႇၵွၼ် (ချယ်ရီပန်းကွင်း ဟိုတယ်) ဢၼ်တေလႆႈသိုဝ်ႉသေၶဝ်ႈတူၺ်းပွႆးၼၼ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းသေ သၢၼ်ၶတ်းလႄႈထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 2/11/ 2016 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵုမ်ႇမၼီႇ ၽူႈၵေႃႇသၢင်ႈၶဝ် လႆႈၶိုၼ်းယႃႉပႅတ်ႈၶိုၼ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈၼင်ႈဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ မီးယူႇ 5 ထႅဝ် တၢင်းယၢဝ်း 10 ပၢတ်ႈလေႇ ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းၼင်ႈတူၺ်းပွႆးသမ်ႉမီးယူႇ 160 ဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉလႆႈယႃႉပႅတ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ 85 ဢွင်ႈတီႈ၊ တီႈလိူဝ်ဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ တေဢဝ်ႁဵတ်းပဵၼ်တီႈၼင်ႈတႃႇ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၶဝ် တီႈၼွၼ်းၽၢႆႇၵုမ်ႇမၼီႇ ၶဝ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ ။

ယူႇတီႈၽၢႆႇၵုမ်ႇမၼီႇ ၶဝ်သေ တႃႇတေႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢွင်ႈတီႈၼင်ႈ ၵူၼးတူၺ်းပွႆး ႁူင်းၾႆးမိၼ် ၶဝ်ၼႆႉ လႆႈယိူင်းဢၢၼ်းဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉ သၢင်ႉငိုၼ်းသႅၼ်ပွင်းတႃႇ 600 သႅၼ်ပျႃး (ႁူၵ်းပၢၵ်ႇသႅၼ်ပျႃး) မိူဝ်ႈလဵဝ်လႆႈဢဝ်ၸႂ်ႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸမ်ၸမ် 300 သႅၼ်ပျႃး (သၢမ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်ပျႃး)ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ဢူးမွင်ႇလၢတ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်းၼမ် ဢမ်ႇႁၼ်လီ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် လွင်ႈၼႆႉၶႃႈလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တေဢမ်ႇတူၺ်းဢဝ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးပဵၼ်ယႂ်ႇသေ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းတူၺ်းပွႆး ႁဝ်းပေႃးတေလႆႈတူၺ်း လူၺ်ႈဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၶိုၼ်း ယႃႉပႅတ်ႈယဝ်ႉ  တီႈလိူဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈတၢင်းလင်ၼၼ်ႉသွင်ထႅဝ်ၵေႃႈ တေဢဝ်ဝႆႉတႃႇ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၶဝ် လႄႈ တေဢဝ်ႁဵတ်းပဵၼ် တီႈၼွၼ်း တီႈဢၢပ်ႇၼမ်ႉၵႂႃႇ’’ ဢူးမွင်ႇလၢတ်ႉ လၢတ်ႈ

ပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် တႃႈသွင်ႇတႆႇ (တန်ဆောင်တိုင်)လူင်ၼႆႉ တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းထီႉ (6/11/2016-15/11/2016) 6 လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝိမ်ႇပိူဝ်ႇ ထိုင် ဝၼ်းထီႉ 15 ပီ 2016 ၶၢဝ်းတၢင်း သိပ်းဝၼ်း၊ တီႈဝဵင်းလူင် တူၼ်ႈတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.