ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သိုၵ်းၶၢင် (KIA) လႄႈ သိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA) ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

November, 20, 2016
သိုပ်းၶၢင် (KIA) လႄႈ သိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA)ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ လႆႈၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢႆဢွင်ႈတီႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈ 105 လၵ်း ဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။


မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 20/11/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ တင်းတပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် (KIA) လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA) ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ လႆႈၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢႆဢွင်ႈတီႈ ၊
တီႈႁိမ်း 105 လၵ်း သဵၼ်ႈတၢင်းၽေ မူႇၸေႈ-ပၢင်ႇသၢႆး လႄႈ မိူင်းၵူဝ်း ႁိမ်းၶူဝ်လူင်ၼမ်ႉပေႃႈၼၼ်ႉ  ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း 9:20 သဵင်ၵွင်ႈၸွင်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇ၊ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း တၢင်းသွင်ၽၢႆႇတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ဝႃႈၼႆ၊
တႃႇၽူင်းၵျေႃႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်ၶွင် TNLA လၢတ်ႈဝႃႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈတႄႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဢွၼ်တၢင်း ဢၼ်ပၵ်ႉဝႆႉယူႇတီႈ 105 လၵ်းၼၼ်ႉသေ၊ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ  ၊ တၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ ၊ ႁူင်းပလိၵ်ႈၼၼ်ႉတႄႉၾႆးလႆႈမႆႈလူႉၵွႆ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၵႂႃႇမူတ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ၊

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းတင်းသွင်ၽၢႆႇၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်ႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈႁူင်းၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်းၶွင်မၢၵ်ႇမႆႉ ဢၼ်တေတၢင်ႇသူင်ႇၶဝ်ႈမိူင်းၶေႇ တီႈ 105 လၵ်းၼၼ်ႉ တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁေဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇၵေႃႉႁူးၵေႃႉတၢင်း ဢၼ်လႆႈတိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆၵေႃႈမီးၼႆယဝ်ႉ၊ သဵၼ်ႈတၢင်း လူင် မူႇၸေႈ လႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈပိတ်ႉဝႆႉလွင်ႈၵႂႃႇမႃးၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လူတ်ႉၵႃးလူင်ဢၼ်တၢင်ႇၵုၼ်ႇတႃႇၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၶေႇ  ဢၼ်လႆႈၶမ်ႈဝႆႉယူႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်း 300 လမ်း ၼႆယဝ်ႉ။ 

ဢွင်ႈတီႈ 105 လၵ်း မူႇၸေႈၼႆႉ ပဵၼ်ႁူင်းၵၢၼ်လူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်း ၶူဝ်းၶွင်ၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆဢၼ်ဢဝ်ၶဝ်ႈလႄႈသူင်ႇဢွၵ်ႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇမၢၵ်ႇမႆႉတင်းၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၸၵႂႃႇ ဢၼ်တေသူင်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၶေႇၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ၊

ဢိင်ၼိူဝ် လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶဝ် လႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁေၵၼ်သေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢဝ်တူဝ်ၸႂ်လွတ်ႈႁင်းၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇ ၵေႃႉႁူးၵေႃႉတၢင်းတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

Aung Moung
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.