ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းလႆႈမႃးႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တၢင်းၼမ်

December, 29, 2016
ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈပလွင်ႈTNLAသေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈသူႉသုမ်းႁိူၼ်းယေးလႄႈၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းၶဝ်ႈပိူၵ်ႇၶဝ်ႈသၢၼ်ဝူဝ်းၵႂၢႆးမူၵႆႇတၢင်းၼမ်သေလႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းမႃးသဝ်းတီႈၵျွၵ်းမႄးလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တၢင်းၼမ်

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ26/12/2016တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းပလွင်ႈTNLAလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း(ဝၢၼ်ႈၺွင်ႇမွင်း)ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄးသေၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းတင်းၼမ်သေဢမ်ႇၵႃးလႆႈလူႉသုမ်းႁိူၼ်းယေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းၶဝ်ႈပိူၵ်ႇၶဝ်ႈသၢၼ်ဝူဝ်း၊ၵႂၢႆး၊မူ၊ၵႆႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈလႆႈလူႉသုမ်းလႆႈတၢႆၵႂႃႇယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆၼႆယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉလႆႈပၢႆႈမႃးယူႇသဝ်းႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်းၼမ်ႉၸဵတ်းလိၼ်းၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးယဝ်ႉသေၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပၢႆႈမႃးၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း(ဝၢၼ်ႈၺွင်ႇမွင်း)157ၵေႃႉပၢႆၼႆယဝ်ႉဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေသိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆယင်းတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်ယူႇႁိမ်းႁွမ်းမူႇဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်းလႄႈပၢင်တိုၵ်းတေၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းလႂ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁူႉၸွမ်းလႆႈလႄႈၸင်ႇလႆႈပၢႆႈမႃးယဝ်ႉပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းထၢၼ်ႇၼႆႉၵေႃႈပႆႇယၢမ်းတူဝ်ထူပ်းသေပွၵ်ႈၼႆၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵေႇၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးမႃးၼၼ်ႉလၢတ်ႈမႃးၼင်ႇၼႆ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်းပၢင်တိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းပလွင်ႈTNLAဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢႆထင်တီႈယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း3ၵေႃႉသေတႃႇ6ၵေႃႉတႄႉလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်း(ပြည်သူ့ဆေးရုံ)တီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၼႆယဝ်ႉႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း8ႁိူၼ်း၊ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈၸလွပ်ႈသႃလႃးလႆႈလူႉၵွႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈၵူၼ်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးမႃးၼႆႉယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းယႃႇသီႇလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်ၶၢဝ်းၵတ်းယဝ်ႉလႄႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းတင်းၼမ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈၶူဝ်းဢုၼ်ႇၽႃႈမႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉယူႇယဝ်ႉယွၼ်ႉၼႆလႄႈၸင်ႇလႆႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇတီႈၸမ်တီႈၵႆတၢင်းသဵင်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁူမ်ႈပွင်းၵၼ်သေမႃးၸွႆႈထႅမ်လႆႈယူႇၼႆယဝ်ႉ

ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.