ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈယဵပ်ႇၺႃႇမၢၵ်ႇသေတိၼ်ၽၢႆႇၶႂႃလႆႈပုတ်းၵႂႃႇ

January, 17, 2017


ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ16/01/2017 ၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူၼ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉတေၵႂႃႇပိတ်းၼဵင်ႈယူႇၼၼ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇသေလႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆႉတီႈတိၼ်ၽၢႆႇၶႂႃၼႆယဝ်ႉ၊
ၵေႃႉဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇသေလႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆႉၼႆႉတႄႉပဵၼ်လုင်းၸေႃႇၺုၼ်ႉဢႃႇယုလႆႈ 50 ပီႊပၢႆယဝ်ႉသေယူႇသဝ်းဝႆႉၼႂ်းပွၵ်ႉမူၼ်းၵဵၼ်ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ၊လုင်းၸေႃႇၺုၼ်ႉၼႆႉမိူဝ်ႈဝၼ်း16/01/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ 12:00 မူင်းၼၼ်ႉၽွင်းမၼ်းတိုၵ်ႉတေၵႂႃႇၸူးသူၼ်ၼဵင်ႈယူႇၼၼ်ႉလႆႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇဝႃႈၼႆ၊ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေလုင်းမၢၼ်ႇၵျီးလၢတ်ႈဝႃႈ"တီႈပွၵ်ႉႁဝ်းၶႃႈယူႇၼႆႉမီးၸမ်ပႃႇႁဵဝ်ႈၶေႇသေႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉသမ်ႉမီးသူၼ်ၼဵင်ႈလုင်းၸေႃႇၺွၼ်ႉၶဝ်ပွတ်းသၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈမီးၽေးၼမ်လႄႈၽူႈဢုပ်ႇပိူင်ၼႂ်းပွၵ်ႉၶဝ်ၵေႃႈယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉယႃႇႁႂ်ႈၵႂႃႇတၢင်းၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ


ဝၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉလုင်းၸေႃႇၺွၼ်ႉလႄႈမေးၼၢင်းသွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေးၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸူးသူၼ်ၼဵင်ႈသေလႆႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ လႄႈ ဝၢႆးယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇယဝ်ႉၵေႃႈလႆႈႁၼ်တိၼ်ၽၢႆႇၶႂႃမၼ်းပုတ်းၵႂႃႇသေလုင်းၸေႃႇၺုၼ်ႉၵေႃႈၵႅပ်းဢဝ်တိၼ်ဢၼ်ပုတ်းၼၼ်ႉသႂ်ႇထူင်သေၶိုၼ်းသိုပ်ႇႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းဝၢႆႇပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼႆယဝ်ႉ၊ တႃႇတေလုၵ်ႉတီႈသူၼ်မႃးၽႅဝ်ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇၼႆႉၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 15 မိၼိတ်ႉသေ ယွၼ်ႉတီႈတိၼ်ပုတ်းမၼ်းၼၼ်ႉလိူတ်ႈဢွၵ်ႇႁႅင်းပူၼ်ႉလိူဝ်လႄႈလုင်းၸေႃႇၺုၼ်ႉလႆႈလူမ်ႉၼွၼ်းလူင်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁၼ်မၼ်းၵေႃႈလႆႈလႅၼ်ႈမႃးၸွႆႈဢဝ်သူင်ႇၵႂႃႇပၼ်တီႈႁူင်းယႃၼမ်ႉသၼ်ႇၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ႁူင်းယႃၼမ်ႉသၼ်ႇယႃဢမ်ႇပေႉလႆႈလႄႈၶိုၼ်းလႆႈသူင်ႇၵႂႃႇၸူးတီႈႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈၼႆယဝ်ႉ၊


တီႈႁိမ်းႁွမ်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇၼႆႉမီးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၶဝ်ယူႇဝႆႉသေၵႆႉၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႆးယႆးဝႃႈၼႆ၊ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈလိူၼ် January ဝၼ်းထီႉ13 ၼၼ်ႉၵေႃႈမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတီႈဝၢၼ်ႁူဝ်ၶျွင်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇသေၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢႆယွၼ်ႉ 2 ၵေႃႉ လႄႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 8 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ၊လိူဝ်သေၼၼ်ႉမိူဝ်ႈလိူၼ် January ဝၼ်းထီႉ 10 ၼၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 2  လႄႈႁိူၼ်းယေးလႆႈလုသုမ်းၸွမ်းၼႆယဝ်ႉ။


ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.