ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

KIA  ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်

January, 17, 2017

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17/01/2017 ၵူဝ်ႇတူဝ်း (မွင်ႇတူဝ်း) ဢႃႇယု 43 ပီ ယူႇဝၢၼ်ႈသၼ်ၶႃ (ဆန်ခါကျေးရွာ) ဢိူင်ႇလူင်းၶိၼ်း (လုံးခင်းကျေးရွာအုပ်စု) ၸေႈဝဵင်းၽႃးၵၢၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၸုမ်းပႃႇတီၵၢၼ်မိူင်းတႆးလႅင် T.N.D.P ထုၵ်ႇသိုၵ်း KIA ၶၢင် ၶဝ်ႈမႃးထိုင်တီႈႁိူၼ်းသေၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈဢမ်ႇသႂၢင်းၶွၼ်ႇပၼ်ၼႆသေဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇၵွၵ်းႁူဝ် 3  ၵမ်းတၢႆထင်တီႈဝႃႈၼႆ၊ၵူဝ်ႇတူဝ်း (မွင်ႇတူဝ်း) ၼႆႉပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇတႆးလႅင် T.N.D.P ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်း KIA ၶၢင်ၼႆႉ ၵႆႉၵႆႉႁႃလွင်ႈႁႃတၢင်းမၢပ်ႇၽၢမ်းသေမဵဝ်းမဵဝ်းယဝ်ႉႁႃတၢင်းၽိတ်းသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းတႆးလႅင်သေ ၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵႂႃႇၼႆႉၵေႃႈမီးတၢင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ၊


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်း KIA ၶၢင်ၶဝ် ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ၶႃႈႁႅမ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလႅင်လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၼႆႉ တၢင်းၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်တေၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ တၢင်းၽၢႆႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် မႆႈၸႂ်ၸွမ်းလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၶွင် ၸုမ်းသိုၵ်း KIA ၶၢင်ၼႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.