ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်ႈၸႄႈဝဵင်း မိူင်းသူႈ

January, 21, 2017

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ တီႈသၼ်လွႆၵၢပ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ပၢင်ငႃႉ ၽၢႆႇၸၢၼ်းမိူင်းသူႈ ၼႂ်းဝူင်ႈၵၢင် မိူင်းသူႈ လႄႈ မိူင်းၸၢင် ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 21/1/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း 9:30 ပၢႆ ၼၼ်ႉ တပ်ႉမ​တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁၢင်ႈႁႅင်းၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်းၶွင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တီႈသၼ်လွႆၵၢပ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ငႃႉ ၼႂ်းဝူင်ႈၵၢင် မိူင်းၸၢင် လႄႈ မိူင်းသူႈ ဢၼ်မီးႁိမ်းၽၢႆႇၸၢၼ်းမိူင်းသူႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်လွင်ႈလူႉသုမ်းတၢင်းသွင်ၽၢႆႇတႄႉဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ထိုင်မႃး ပွတ်းဝၼ်းယၢမ်း 1 မူင်းပၢႆပၢႆ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ၶဝ်ႈမိူင်းသူႈမႃးထႅင်ႈ ၵႃးလူင် 2 လမ်းဝႃႈၼႆ ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19/1/2017  ၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇလႆႈၶဵင်ႈၶႅင်ၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်မႃး ယွၼ်ႉၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၽိူမ်ႉၶဝ်ႈမႃး ဢိူမ်ႈၸမ်ၼႃႈလိၼ်ၵုမ်းၵမ်  SSPP/SSA ပွတ်းတွၼ်ႈမိူင်းသူႈ ယူႇလၢႆတပ်ႉၵွင် လႄႈ ထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸိသင်ႇၸႂ်ႉႁႂ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်း SSPP/SSA တပ်ႉပၢင်သဝ်းၼမ်ႉၼႅပ်ႇ  ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉယူႇတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၶူဝ်ၸူမ် ဢိူင်ႇပၢင်ႇၸွႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈထွၼ်ဢွၵ်ႇၶၢႆႉပၼ် ဢိင်ဢၢင်ႈဝႃႈ တေသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းဝႃႈၼႆ ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ပၢင်တိုၵ်းတၢင်းသွင်ၽၢႆႇပေႃးတေဢမ်ႇတိူဝ်းလိူဝ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၼၼ်ႉယူႇတီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၶဝ်တေၶတ်းၸႂ်ၶဝ်ႈႁႃ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ ။

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ပႆႇတူဝ်ႈတၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၸုမ်းၼိုင်ႈ သေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းယိုဝ်းပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်ငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်းလႄႈၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႆႉ မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။

ၸုမ်းၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.