ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵႃးတၢင်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိၼ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး/ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း
21/2/2047
ၵႃးတၢင်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိၼ်ႈ တီႈပၢင်ၵေႇတု ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသီႇ လႄႈ ၸၼ်ႉပႅတ်ႇ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ 5 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းတၢင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 20/2/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 10:00 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်လုင်းၸၢမ်ႇတဵင်း ဢႃႈယု 50 ပၢႆ ၸႃႇတီႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢမ်ငၢႆးေၸႊဝဵင်းမိူင်းၵိုင်လႆႈႁပ်ႉတၢင်ႇဢဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၼ်ႉသီႇလႄႈၸၼ်ႉပႅတ်ႇ24ၵေႃႉဢၼ်ႁဵၼ်းယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆးပိူဝ်ႈတႃႇတေၵႂႃႇတွပ်ႇလိၵ်ႈတီႈၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆသေၽိူဝ်ႇမႃးႁွတ်ႈထိုင်ပွတ်းတၢင်းၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ႁၢမ်းငၢႆးလႄႈပၢင်ၵေႇတုၼၼ်ႉလႆႈၵိူတ်ႇၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵႃးလႆႈၽႃႇၺႃးၽၢင်ႇႁိုၵ်းလိၼ်လႄႈၵႃးလႆႈပိၼ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းႁႂ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းဢၼ်ၶီႇမႃးၸွမ်းၼၼ်ႉလႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ5ၵေႃႉလႄႈၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး1ၵေႃႉတၢႆထင်တီႈ၊မေႃသွၼ်2ၵေႃႉလႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းမိုဝ်းႁၵ်းၼိုင်ႈၵေႃႉလႄႈႁူဝ်တႅၵ်ႇၼိုင်ႈၵေႃႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်လႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းတေႉမီး 17 ၵေႃႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ ။

ၸၢႆးႁၢၼ်ႇၼႆႇ ၵေႃႉယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈတၢင်းၵႃးတႄႉလီယူႇ ထၢင်ႇတႄႉၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးငဝ်လပ်း ၽွင်းႁေႃႈၵႃးႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပလိၵ်ႈၵႃးမၼ်းၵွႆဢမ်ႇယူႇၵေႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ ၵႃးတႄႉပဵၼ်ၵႃးလေး လူင်းထူဝ်း တၢင်ႇမႆႉ ဝႃႈၼႆ ။

မေႃသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းဢၼ်လႆႈႁပ်ႉတိူဝ်ႉၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်း လိူဝ်ႁႅင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈသူင်ႇတူဝ်ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ ။
ขับเคลื่อนโดย Blogger.