ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၽူၼ်လူင်လူမ်းလူင် တူၵ်းႁႅင်းၽတ်ႉသႂ်ႇ ဝူဝ်းတၢႆ 6 တူဝ် လႄႈလင်ၶႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပႃႇလႅဝ်း ၸေႈဝဵင်းၵဵင်းလၢပ်ႈ လူႉလႅဝ်တင်းၼမ်

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 
30/3/2017

တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇပႃႇလႅဝ်း ၸေႈဝဵင်းၵဵင်းလၢပ်ႈ ၸေႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင် ၾႃႉၽႃႇ ၾႃႉမႅမ်ႈ လႄႈ တူဝ်သတ်းဝူဝ်းလႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ 6 တူဝ် လင်ၶႃးႁိူၼ်းယေးလႆႈလူႉၵွႆ

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28/3/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 5:00 မူင်း တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇပႃႇလႅဝ်း မူႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဝွၼ်း 1 ၸေႈဝဵင်းၵဵင်းလၢပ်ႈ ၸေႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ ၽူင်လူင် လူမ်းလူင်တူၵ်းမႃး ႁႃႇယႂ်ႇ ၽတ်ႉႁႅင်း ပႃးၸဵမ် ၾႃႉၽႃႇ ၾႃႉလင် လႄႈ တူဝ်သတ်းဝူဝ်းၶိင်းၵျႃႉၼီး ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဝွၼ်း လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ 6 တူဝ် ယွၼ်ႉၺႃးၾႃႉၽႃႇသႂ်ႇၼႆယဝ်ႉ ထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ဝူဝ်းၸိူဝ်းလႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပၢင်ႇ တီႈလူင်ႈ သုမ်ႉထဵင်ၵၢင်ၼႃး လႄႈထိုင်တီႈပေႃးလႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉယွၼ်ႉၽေးသၽႃႇဝ​သေလူႉတၢႆၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ ၵႃႈၶၼ် ဝူဝ်းၼိုင်ႈတူဝ် ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 6 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ

ၼင်ႇၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ  တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵၢႆး ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၽူင်လူင်လူမ်းလူင်သေ လင်ၶႃးႁဵၵ်ႇမုင်းႁိူၼ်း မေႃသွၼ် (ဝန်ထမ်း) ၶဝ်လႆႈလူႉၵွႆ ပိဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းလူမ်း ယူႇမွၵ်ႈ 20 ၶႅပ်း ၼႆယဝ်ႉ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းလၢပ်ႈၶဝ် တေၸွႆႈထႅမ် တူၺ်းထိုင်ပၼ် ၵႂႃႇယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ขับเคลื่อนโดย Blogger.