ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ယွၼ်ႉလူမ်းလူင်ပတ်ႉပဝ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်ႈလႄႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉလႅဝ်တင်းၼမ်တၢင်းလၢႆၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်ႈသၢတ်ႇမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး  24/04/2017  ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း

ယွၼ်ႉလူမ်းလူင်ပတ်ႉပဝ်ႇႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းလႄႈလဵၵ်းသွတ်ႈဢၼ်မုင်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပိဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းလူမ်းသေဢမ်ႇၵႃးလႆႈလူႉလႅဝ်တင်းၼမ်တင်းလၢႆၼႂ်းတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၸေႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 23/4/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:00 မူင်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉလူမ်းလူင်ပတ်ႉမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ မိူင်းတွၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတွင်ပေႃ ဝၢၼ်ႈၽႃမႆႉ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၵၢင်ႈၽႃမုင်းႁဵၵ်ႇ 4 လင်ႁိူၼ်းဢၼ်ၵင်ႈၽႃမုင်းၶႃး 3 လင်တင်းမူတ်းႁူမ်ႈမုၵ်ႉၶိူဝ်းႁိူၼ်း 7 မုၵ်ႉႁိူၼ်း လႄႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈမွင် ႁိူၼ်းၵင်ႈၽႃမုင်းႁဵၵ်ႇ 11 လင်ႁူမ်ႈမုၵ်ႉၶိူဝ်းႁိူၼ်း 11 မုၵ်ႉႁိူၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတွင်ပေႃ ႁူမ်ႈႁိူၼ်းတင်းမူတ်း 18 လင် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸတူင်ႉ ဝၢၼ်ႈလွႆပယင် ႁိူၼ်းၵင်ႈၽႃမုင်းႁဵၵ်ႇ 10 လင် ႁူမ်ႈမုၵ်ႉၶိူဝ်းႁိူၼ်း 10 မုၵ်ႉႁိူၼ်းတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈမႄႈၵျႃၵ်ႉ ႁိူၼ်းမုင်းႁဵၵ်ႇ ၵင်ႈပႅၼ်ႈ 35 လင်ႁူမ်ႈၶိူဝ်းႁိူၼ်း 35 လငၼႂ်းဢိူင်ႇၸတူင်ႉၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈတၢင်းမူတ်း 45 လင်ႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ (လဵၵ်းသွတ်ႈ) ႁဵၵ်ႇလႆႈပိဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းလူမ်းၼႆယဝ်ႉ

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၼၼ်ႉႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးလူမ်းပတ်ႉပဝ်ႇသေႁိူၼ်းလႆႈလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉမီး  4 ဝၢၼ်ႈ သေလင်ႁိူၼ်းတင်းမူတ်းမီး 64 လင် လႄႈပေႃးတေၼပ်ႉၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းတႄႉ တေသဵင်ႈ 109 သႅၼ်ပၢႆ သေၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ၺႃးလူမ်းပတ်ႉပဝ်ႁိူၼ်း 64 လင်ၼၼ်ႉတႄႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၵႂႃႇပိူင်ႈဢိင်ယူႇဝႆႉၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈ ႁိူၼ်းၼွင်ႉ လႄႈဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉလူမ်းတႄႉဢမ်ႇမီးၼႆယဝ်ႉ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.