ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ယွၼ်ႉလုၵ်ႈယိင်းလဵၼ်ႈၾဵတ်းလဵၼ်ႈလၢႆးၼမ်ၶိုၼ်ႈလိူဝ်မႃးလႄႈၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈၸဝ်ႈဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းၶေႃးလုၵ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 23/04/2017

ၵၢၼ်ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်ၼႂ်းလိူၼ်Aprilၵမ်းထိသွင်တီႈၸေႈဝဵင်းပတ်ႈပူးလီးၸိုင်ႈထႆးပွတ်းတူၵ်းၼၼ်ႉယွၼ်ႉလုၵ်ႈယိင်းသၢဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢႃႇယု 13 ပီႊလဵၼ်ႈၾဵတ်း လဵၼ်ႈလၢႆး ၼမ်ၶိုၼ်ႈၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း လႄႈၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈဢႃယု 41 ပီႊ ၸႂ်လမ်တေႃသသေ ဢဝ်မိတ်းတႅင်းၶေႃးလုၵ်ႈယိင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေဢဝ်တူဝ်မၼ်းၼၢင်းသူင်ႇဝႆႉၼႂ်းႁွင်ႈႁိူၼ်းဝႃႈၼႆ
ဝၢႆးသေမၼ်းၸၢႆးၶႃႈႁႅမ်လုၵ်ႈယိင်းလူင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်းၸူဝ်းႁွင်ႉဢဝ်လုၵ်ႈယိင်းၵေႃႉလဵၵ်ႉသေဢွၵ်ႇပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးၵႂႃႇၽိူဝ်ႇႁွတ်ႈထိုင်ပွတ်းတၢင်းမီးလၢၼ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ပႂ်ႉၸႅတ်ႈထတ်းသေၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၸႅတ်ႈထတ်းၺႃးသေတီႈၺွပ်းတူဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇမိူဝ်ႈၶမ်ႈၶိုၼ်းလိူၼ်Aprilဝၼ်းထိ 09 ပီႊ 2017 ၼၼ်ႉၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ

ဝၢႆးၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၶိုၼ်းတွင်ႈထၢမ်တူၺ်းမၼ်းၸၢႆးသေမၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ..လုၵ်ႈယိင်းၵဝ်ၶႃႈၼႆႉလဵၼ်ႈၾဵတ်းလဵၼ်ႈလၢႆးသေသုမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵႂႃႇၵၢၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁဵတ်းလႄႈမၼ်းၸၢႆးၵေႃႈၸႂ်လမ်တေႃးသသေယွမ်းတင်းၽိတ်းၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းပူၼ်ႉလိူဝ်ၵႂႃႇၼႆမၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈၼေတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၼင်ႇၼႆ

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတင်းၼႆႉသေၵေႃႉပဵၼ်မေးမၼ်းၸၢႆးၼႆႉဢႃႇယု44ပီႊလုၵ်ႈယိင်းၵေႃႉဢၼ်လဵၼ်ႈၾဵတ်းလဵၼ်ႈလၢႆးသုမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵႂႃႇလၢႆလၢႆ ၵူဝ်လႆႈတိူဝ်ႉၶိုၵ်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈၼႆလႄႈၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈၶဝ်ၸင်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်ၼႆယဝ်ႉ

လုၵ်ႈယိင်းၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးမိတ်ႈတႅင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းသေသူင်ႇတူဝ်ယူတ်းယႃဝႆႉၼၼ်ႉမေႃယႃတီႈႁူင်ႈယႃၶဝ်ၵေႃႈၸွႆႈယူတ်းယႃဝႆႉတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈလႄႈတင်းၸဵပ်းမၼ်းၼင်းၶိုၼ်းလီၶႅၼ်းမႃးယဝ်ႉဝႃႈၼႆ

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းလုၵ်ႈယိင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈပီႊ 2007 လိူၼ် August ဝၼ်းထိ 14 ၼၼ်ႉၵေႃႈမၼ်းၸၢႆးယၢမ်ႈၶႃႈၵူၼ်းတၢႆသေၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈႁႂ်ႈတီႉၺွပ်းဝႆႉယူႇၼႆလႄႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၵေႃႈၶႂ်ႈလႆႈတူဝ်မၼ်းၸၢႆးဝႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.