ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတိၺွပ်းလႆႈယႃႈမတီႈၵဵင်းႁၢႆး 4 လၢၼ်ႉပၢႆ 2 သႅၼ်မဵတ်ႉ

ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 11/06/2017

ၶၢဝ်ႇ komchadluek.(  ၶူမ်းၶျတ်ႉလိုၵ်ႉ ) တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ   ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမ ၶွင်ၸုမ်း ဝ လႄႈ လႃးႁူႇ တင်းသဵင်ႈ 4 လၢၼ်ႉပၢႆ 2 သႅၼ်မဵတ်ႉ တီႈ ၸေႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆး မိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။
ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ လွင်ႈတိၺွပ်းလႆႈယႃႈမႃႉ တင်းၼမ်တင်းလၢႆၼၼ်ႉ  ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇတီႈ ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းထိူင်း ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး  မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထိ 10 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီ 2017 ၼီႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  11 မူင်း ။

ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉတိူင်းမၢႆ -3  ၵႅမ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ထၼႃး ၵျႃရုဝတ်ႉ  พล..ธนา จารุวัต ( แม่ทัพน้อยที่ 3 ) မွၵ်ႇလၢတ်ႈသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ယႃႈမႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ  ပဵၼ်ဢၼ်တိၺွပ်းလႆႈတီႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ ဝဵင်းၵႅၼ်ႇ လႄႈ ဝဵင်းထိူင်း ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး လႅၼ်လိၼ်မိူင်းလၢဝ်း မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး ဝၼ်းထိ 9 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီ 2017 ၼီႈ ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်သၢႆလပ်ႉၶဝ် သူင်ႇမႃးဝႆႉဝႃႈ  ၼႂ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ တေမီးလွင်ႈတေႃႉ သူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လုၵ်ႉတင်းလႅၼ်လိၼ်မႃးၼႆလႄႈ  တပ်ႉသိုၵ်း လႄႈ ပလိၵ်ႈႁၢၼ်တမ်ႇလူတ်ႇ ၽၢႆႇယႃႈမဝ်းၵမ်ၶဝ် လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ် ပႂ်ႉတင်ႈၵိတ်ႉတင်ႈရၢၼ်ႇသပ်းသေးတူၺ်း ။

ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ  7 မူင်းပၢႆ  မီးလူတ်ႉတူဝ်ႇယူဝ်ႇတႃႇသီၶၢဝ်လမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉၽၢႆႇတင်းဝဵင်းၵႅၼ်ႇသေ ႁေႃႈမႃးၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း ။ 

ပေႃးၶဝ်လႆႈ မုင်ႈႁၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တင်ႈရၢၼ်ႇဝႆႉၼႆၵေႃႈ ၼႅတ်ႈၵိုတ်း လူတ်း ၊ ပွႆႇပႅတ်ႈလူတ်ႉၶဝ်သေ လႅၼ်ႈပၢႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပႃႇထိူၼ်ႇ ဢၼ်မီးႁိမ်းတၢင်း၊ မိူဝ်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၵႂႃႇၸႅတ်ႈတူၺ်းလူတ်ႉၵႃးလမ်းၼၼ်ႉၸိုင် လႆႈႁၼ်ထူင်မႆၾၢင်း 16 ထူင် သိူင်ႇဝႆႉ တႂ်ႈတီႈၼင်ႈတင်းလင် လႄႈ ၽၢႆႇလင်လူတ်ႉၵႃးၼၼ်ႉ ၊ မိူဝ်ႈမႃး ၵီႈတူၺ်းၸိုင် လႆႈႁၼ်ပဵၼ် ယႃႈမႃႉ မိၵ်ႈၸုမ်ႈမီး 3 သႅၼ်း  ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 4 လၢၼ်ႉပၢႆ 2 သႅၼ်မဵတ်ႉ ။

ယႃႈမႃႉ 3 သႅၼ်းၼၼ်ႉၸိုင်  1 - မိၵ်ႈ ဝၢႆႇဝၼ်း ( ) ပဵၼ်ၶွင်ၸုမ်း ဝ ပွတ်းႁွင်ႇ  2 - မိၵ်ႈ 999 သီသွမ်ႇ ပဵၼ်ၶွင်ၸုမ်း ဝ ပွတ်းၸၢၼ်း ၊ 3 - မိၵ်ႈ 999 သီလႅင် ပဵၼ်ၶွင်ၸုမ်း လႃးႁူႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၵျလေႃးပူဝ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ် ။

ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉတိူင်းမၢႆ -3 သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ယႃႈမႃႉ ၶွင် 3 ၸုမ်းၼႆႉ ဢဝ်မႃးႁူမ်ႈ ၵၼ်သေ တႃႇတေသူင်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၽၢႆႇတင်းၼႂ်း မိူင်းထႆး ၊ ၶဝ်တေၵႆႉဢဝ်သိူင်ႇၵႂႃႇၼႂ်း ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် ။

မိူဝ်ႈၵႃႈပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ထႆးတိၺွပ်းလႆႈယႃႈမ တင်းၼမ်လႄႈ တႃႇတေမႃးတၢင်တႅၼ်းၶိုၼ်း ဢၼ်ၺႃးၺွပ်းၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇလႆႈသူင်ႇမႃးထႅင်ႈၼမ်ၼမ်ၸိူင်ႉၼႆ ။ 

ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယႃႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ်တႄႉ တေသိုပ်ႇၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတိၺွပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ႁႂ်ႈပေႃးယူပ်ႈယွမ်း တေႃႇပေႃး မူတ်းသဵင်ႈၵႂႃႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။ 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.