ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းယွင်ႇမႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းလွၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈလူႉတၢႆတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ02.06.2017ၼၼ်ႉၵူၼ်းယွင်ႇမႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းလွၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈလူႉတၢႆသေၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ပဵၼ်ဢၼ်တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁေတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸေႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး
ပွတ်းၸၢၼ်း
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈၵူၼ်းယွင်ႇမႃႈ ၸိုဝ်ႈၸၢႆးဢိင်ႇတႃႉဢႃႇယု-40ပီႊတီႈယူႇပွၵ်ႉပေႃႈမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ02.06.2017 ၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ(8)မူင်းၼၼ်ႉၸၢႆးဢိင်ႇတႃႉယူႇၼိူဝ်ႁိူၼ်းသေဢဝ်ၵွင်ႈယၢမ်းယိုဝ်းလူင်းႁိူၼ်းၵႂႃႇတိူဝ်ႉၺႃးႁူဝ်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸၢႆးထုၼ်းဢူးလႄႈၼၢင်းသူၺ်ႇသေၵေႃႉပဵၼ်ၼၢင်းသူၺ်ႇတႄႉလႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ ၊


မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၸၢႆးဢိင်ႇတႃႉၼႆႉမီးလိူတ်ႈလူမ်းယွင်ႇၼႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်တႄႉႁူႉယူႇမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးမၼ်းၸၢႆးၵေႃႈဢမ်ႇယၢမ်ႈႁဵတ်းတီႈပိူၼ်ႈထိုင်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈလူႉတၢႆၸိူင်ႉၼႆသေပွၵ်ႈ ဝၢႆးသေမၼ်းၸၢႆးႁဵတ်းပူၼ်ႉလိူဝ်ပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉၵူၼ်းဝၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁတ်းယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁတ်းယူႇသေလႆႈဢွၵ်ႇပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇဝၢၼ်ႈ တၢင်ႇပွၵ်ႉၼႆယဝ်ႉ ၊

တွၼ်ႈတႃႇတေတိၺွပ်းၸၢႆးဢိင်ႇတႃႉၼႆႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈဝဵင်းမိူင်းၼႆၢးၶဝ်လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၶေၾႆးၶဝ်ဢဝ်လူတ်ႉၼမ်ႉသိတ်းၶဝ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းၸၢႆးဢိင်ႇတႃႉသေၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဢဝ်မၢၵ်ႇႁိၼ်ထိုမ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆးလႄႈ ၸၢႆးဢိင်ႇတႃႉၵေႃႈပိၵ်ႉၽၵ်းတူႁူးလႅင်းဝႆႉသေယူႇဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆးၼႆယဝ်ႉ ၊


ထိုင်မႃးဝၼ်းထိႉ 03.06.2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 02:00 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶဝ်ႁႃလၢႆးတႃႇတေၶိုၼ်ႈတီႉၺွပ်းၸၢႆးဢိင်ႇတႃႉယူႇ ၸၢႆးဢိင်ႇတႃႉသမ်ႉယူႇၼိူဝ်ႁိူၼ်းသေၶိုၼ်းဢဝ်ၵွင်ႈယၢမ်းမၼ်းယိုဝ်းလူင်းႁိူၼ်းၵႂႃႇလႄႈၵႂႃႇတိူဝ်ႉၺႃးတီႈႁူဝ်မႃႇၸၢႆးၸွမ်သႅင် ဢႃႇယု-22ပီႊထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ ၊တၢင်းမတ်ႇၸဵပ်းၸၢႆးၸွမ်သႅင်ဢမ်ႇပေႃးႁႅင်းလႄႈလႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးသေမိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉလႆႈလူင်းယဝ်ႉ

ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိႉ 06.06.2017 ၼႆႉၵေႃႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶဝ်ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၸၢႆးဢိင်ႇတႃႉၵူၼ်းယွင်ႇမႃႈၼၼ်ႉသေ တႃႇတေတီႉၺွပ်းတူဝ်မၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈၸၢႆးဢိင်ႉတႃႉၵေႃႈပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈလႄႈ ယင်းဢမ်ႇပႆႇတီႉၺွပ်းလႆႈၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.