ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝႂ်သင်ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁဵတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် တီႈသုၼ်ႁပ်ႉၸႅင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်း

ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 32/07/2017

ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈ ၽူႈၸၢင်ႈ / ၼၢႆးၸၢင်ႈၶဝ် ဢွၼ်လုၵ်ႈလဵင်ႉ လုၵ်ႈၸၢင်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝႂ်သင်ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင်သေ ႁဵတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် တီႈသုၼ်ႁပ်ႉၸႅင်ႈ  ဢၼ်တေပိုတ်ႇပၼ်တႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်း ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းထိ 24 လိူၼ်ထူၼ်ႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထိ  7 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2017 ၼီႈ တေဢမ်ႇမီး ဝၼ်းလိုဝ်ႈ ။
ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး Google.com
ဝၼ်းထိ 23/7/2017 ၼီႈၼႆႉ (นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ) ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ   .innnews.ဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ လွင်ႈတိၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈသေ ပၼ်တၢမ်ႇၼၵ်းၼႃ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထိ 31 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12 ပီ 2017 ၼီႈ ၊ သဵင်ႈပီၼႆႉ  တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈ ။

ၶဝ်လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉပၼ် သုၼ်ႁပ်ႉၸႅင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် သေ တေႁဵတ်းဝႂ်ပၼ်တႃႇႁႅင်းၵၢၼ် 3 မိူင်း ၊ မိူၼ်း မၢၼ်ႈ /လၢဝ်း လႄႈ ၵမ်ႇပူးၶျႃး ၸိူဝ်းဢၼ်ပႆႇမီးဝႂ်သင် ။  ၵူၺ်းၵႃႈ တေလႆႈပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၵူၼ်းဢၼ်တိုၵ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၽူႈၸၢင်ႈ/ၼၢႆးၸၢင်ႈ ။ ၼၢႆးၸၢင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇမီးဝႂ်ၶူဝ်းတ ၊ တေထတ်းထွင်တူၺ်း လွင်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈလဵင်ႉၼၢႆးၸၢင်ႈၵၼ် သေ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈလဵင်ႉၵႂႃႇ ထတ်းထွင်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ( ၽိသုတ်ႇသၼ်ၶျတ်ႉ ) ၊ သေယဝ်ႉ ႁႂ်ႈႁဵတ်းဝႂ် ႁႅင်းၵၢၼ် ၸွမ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ။ ပေႃးမီးဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉၸိုင် သုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႈ တေလႆႈၽဵင်ႇပဵင်း ၵၼ်တင်းႁႅင်းၵၢၼ်ထႆး ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ  ။

ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ သုၼ်ၵၢင်ႁပ်ႉၸႅင်ႈ ဢွင်ႈႁဵတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်း တႃႇ 15 ဝၼ်းၼႆႉ  တေပိုတ်ဝႆႉတီႈ ၵုင်းထဵပ်ႈ 11 တီႈ လႄႈ ၵူႈၸေႈတွၼ်ႈ တင်းမိူင်း ပတ်းပိုၼ်ႉ ။
ၽူႈၸၢင်ႈ / ၼၢႆးၸၢင်ႈ တေလႆႈ ပႃးမၢႆၾၢင်ဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ၊ ဝႂ်တီႈႁဵတ်းၵၢၼ် လႄႈ လုၵ်ႈလဵင်ႉ တေလႆႈ ပႃးၵႂႃႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ( 2 ) ၼိဝ်ႉ ( 3  ) ဝႂ် ။ မီးသၢၵ်ႇသေႇ လွင်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈလဵၵ်ႉလုၵ်ႈၸၢင်ႈၵၼ်တေႉတေႉ ။

လုၵ်ႈလဵင်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ပေႃးလႆႈဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်း တီႈသုၼ်ႁပ်ႉၸႅင်ႈယဝ်ႉၸိုင် တေလႆႈၵႂႃႇႁဵတ်း ပပ်ႉသီၶဵဝ် (CI)  လႄႈ ဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး  6 တီႈ ၊ တီႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၊ ဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ  ၊ ဝဵင်းရၼွင်း ၊ ဝဵင်းသမုတ်ႇသႃၶွၼ်း  2 တီႈ လႄႈ သမုတ်ႇပရၵၢၼ်ႊ ။  

ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ တင်းသဵင်ႈ  တေတူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်း 2,360  ( 2 ႁဵင် 3 ပၢၵ်ႇ ပၢႆ 6႐ ဝၢတ်ႇ ) ၼႂ်းၼၼ်ႉ တေမီးၵႃႈ ႁဵတ်းပပ်ႉ သီၶဵဝ် (CI)  3 ပၢၵ်ႇပၢႆ  10 ဝၢတ်ႇ  ။ ၵႃႈဝီႇၸႃႇ (VSA)ၶဝ်ႈမိူင်း 5 ပၢၵ်ႇ ၊ ၵႃႈၸႅတ်ႈပၢႆးယူႇလီ 5 ပၢၵ်ႇ ၊ ၵႃႈႁဵတ်းဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းပၢႆးယူႇလီ 5 ပၢၵ်ႇ ၊ ၵႃႈႁဵတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် 550  တင်းသဵင်ႈ  ၼႆၶႃႈ ။
ၼႂ်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႆႉ ၵႃႈႁပ်ႉႁွင်းပၢႆးယူႇလီ ပဵၼ်တႃႇ 3 လိူၼ် ၊  ၵႃႈဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ်  တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထိ 31 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 ပီ 2018 ၼီႈ ) ၼႆၶႃႈ ။

นายวรานนท์ ปีติวรรณ  ဢထိပတိၽူႈၵုမ်းၵၢၼ် ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ NBT ဝႃႈ သုၼ်ႁပ်ႉၸႅင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ( 15 ) ဝၼ်း ၼႆႉ တင်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ တေမီး 100 ( ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇ ) တီႈ ။ ၼိုင်ႈတီႈၼႆႉ တေဢၢၼ်းႁဵတ်းလႆႈပၼ်တႃႇ ႁႅင်းၵၢၼ် 2 ႁဵင် တေႃႇၼိုင်ႈဝၼ်း ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်းၼႆႉ ၶၢတ်ႈလၢမ်းဝႃႈ  တေႁဵတ်းဝႂ်ပၼ်လႆႈ တႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 1 လၢၼ်ႉပၢႆ 5 သႅင်ၵေႃႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။ 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.