ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၼၢင်းယိင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၵ်ႉဢိုၼ်သၢႆၶေႃးၶမ်းၼိုင်ႈသဵၼ်ႈ

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 10/7/2017
ၶၢဝ်ႇ Mananger Online တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တီႈၸေႈဝဵင်း อ.บางบัวทอง ၸေႈတွၼ်ႈ จ.นนทบุรี မိူင်းထႆးပွတ်းၵၢင် ၊ မီးၼၢင်းယိင်း ၸၢဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇလၵ်ႉဢိုၼ်ၵိၼ် သၢႆၶေႃးၶမ်း ပိူၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းလၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်းလႄႈ ၺႃးၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်တမ်လူတ်ႇၶဝ်တိၺွပ်းဝႆႉ ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် บางบัวทอง - พ.ต.อ.อรรณพ นวมนาคะ လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 8 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2017 ၼီႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း เยาวราช ဢၼ်မီးၼႂ်းၵၢတ်ႇ บางบัวทอง တိူင်ႇလၢတ်မႃးဝႃႈ ၺႃးပိူၼ်ႈလၵ်ႉဢဝ်သၢႆၶေႃးၶမ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇ သပ်းသေးတူၺ်း ။ မိူဝ်ႈထိုင်တီႈလၢၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶွင်လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 8 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 3 မူင်းၶိုင်ႈ မီးၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းလၢၼ်ႉသေ ယွၼ်းတူၺ်းသၢႆၶေႃး ၊ လႄႈလႆႈ ဢဝ် သၢႆၶေႃး ပၼ်တူၺ်း 3 သဵၼ်ႈ ၊ ၼိုင်ႈသဵၼ်ႈလ်ႂ ၼမ်ႉၼၵ်းမီး 2 သလိုင် ( မွၵ်ႈ 4 မူး ) တၢၼ်ႇငိုၼ်း ၼိုင်ႈ မိုၼ်ႇႁႃႈပၢၵ်ႇဝၢတ်ႇ ၊ မိူဝ်ႈဝၢႆႇလင်ၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၶိုၼ်းတူၺ်းၶိုၼ်း ၵိုတ်းဝႆႉ သွင်သဵၼ်ႈၵူၺ်း ၊ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၶွင်ထၢမ် မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈဢဝ်၊ ပေႃးဢမ်ႇယုမ်ႇ ႁႃတူၺ်းလႄႈၼႆ ၶဝ်သွၵ်ႈႁႃတူၺ်းၸွမ်းတူဝ်မၼ်းၼၢင်း ၊ သမ်ႉဢမ်ႇႁၼ်သင် လႄႈ ပွႆႇမၼ်းၼၢင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ။ မိူဝ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်းၽုၺ်ႇတူၺ်း ၵွင်ႈဝူင်းၸွၼ်း သီႇသီႇၶႅမ်ႇမရႃႇ ၸိုင် လႆႈႁၼ်ၼၢင်းဢၼ်မႃးသိုဝ်ႉၶမ်း ၼၼ်ႉ ၵိၼ်ၼမ်ႉသေဢိုၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၸွမ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈလမ်းတိၺွပ်းၶိုၼ်း ။

ၸိုဝ်ႈမၼ်းၼၢင်းႁွင်ႉဝႃႈ မဢေးဢေးဝိၼ်း ဢႃႇယု 38 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၊ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ပၼ်မၼ်းၵိၼ်ယႃၼုၵ်ႈတွင်ႉသေ ႁႂ်ႈထႆႇၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်သၢႆၶေႃးၶမ်းပႃးမႃး ၸွမ်း ၼႂ်းၽၢႆႈလူင် တေႉတေႉ။ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၸႅတ်ႈထၢမ်ၸိုင် ႁဵတ်းမိူၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇပေႃးတဵမ်သေ လၢတ်ႈ တႂ်ႈလၢတ်ႈၼိူဝ် ၊ လၢတ်ႈဝႃႈ ၽီၶဝ်ႈတူဝ်မၼ်းသေ သင်ႇႁႂ်ႈဢိုၼ်ၶမ်း ၊ ပေႃးဢမ်ႇဢိုၼ် မၼ်းတေလႆႈ တၢႆၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢိုၼ် ၼႆယဝ်ႉ ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်တႄႉ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းလွင်ႈလၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်သေ ပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။

ၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.