ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

မိူင်းထႆးတေပိုတ်ႇဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉတႃႇ 15 ဝၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝၼ်းထိ 24/07/ 2017 - ထိုင် 7/08/ 2017 ၵုင်းထဵပ်ႈ 10 တီႈ လႄႈ ၵူႈၸေႈတွၼ်ႈ

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 07/07/2017

-       ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇတေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃပျသၼႃႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝႂ် ဢၼုယၢတ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉသေ တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ်ထႅင်ႈ ဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းထိ 24 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ထိုင် ဝၼ်းထိ 7 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2017 ၼီႈၼႆႉ ။
သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းထႆးၶဝ် တႅမ်ႈဢွၵ်ႇမွၵ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 6 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2017 ၼီႈၼႆႉဝႃႈ  ဝၼ်းထိ 6 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2017 ၼီႈ မိူင်းထႆးၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ) သေ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်တၢင်ႇလၢတ်ႈပႃး ပၼ်ႁႃပျသၼႃႇႁႅင်း ၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်း လၢႆလၢႆလွင်ႈ သေယဝ်ႉ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် လႆႈႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ် တႃႇတေၶိုင်ပွင်ၼႃႈၵၢၼ် ပၼ်တႃႇႁႅင်းၵၢၼ်  ( 3 ) သႅၼ်း

သႅၼ်းထိ ( 1 )  ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်မီး ဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိတ်းၸိုဝ်ႈၽူႈၸၢင်ႈ/ ၼၢႆးၸၢင်ႈ တီႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ တေလႅၵ်ႈပိၼ်ႇပၼ် ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵမ်းလဵဝ် ။

သႅၼ်းထိ ( 2 ) ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈထတ်းထွင်ၵူၼ်းမိူင်း ( พิสูจน์สัญชาติ ) ယဝ်ႉ/ လႆႈၽၢတ်ႉသပွတ်ႇယဝ်ႉ  ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇလႆႈဝီႇၸႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် / ပႆႇလႆႈႁဵတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းပၼ်ၶိုၼ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ၼႆႉ လႆႈပၢတ်ႉသ်ပွတ်ႇသေတႃႉ သမ်ႉဢမ်ႇမႃး ႁဵတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်း တၢင်း ( 15 )ဝၼ်း ဢၼ်ပိူၼ်ႈမၵ်းမၼ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ လႆႈဢဝ်ဝၼ်း မၼ်းပူၼ်ႉပႅတ်ႈ ။ ၶၢတ်ႈလၢမ်းဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေမီးမွၵ်ႈ 1 သႅၼ် 5 မိုၼ်ႇၵေႃႉ ။

သႅၼ်းထိ ( 3 ) တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ်ဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ဢၼ်ၽၢႆႇထႆးႁွင်ႉဝႃႈ ( ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวเฉพาะกิจ ) ၊ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းထိ 24 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7  တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထိ 7 လိူၼ် ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2017 ၼီႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း ( 15 ) ဝၼ်း  ။ တေပိုတ်ႇႁဵတ်းပၼ်တီႈ ၼႂ်းၵုင်းထဵပ်ႈ 10 တီႈ လႄႈတင်း ၵူႈၸေႈတွၼ်ႈ မိူင်းထႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ။

นายวรานนท์  ปีติวรรณ  ( ၼၢႆႊဝရႃႊၼၼ်ႊ ပီႊတိဝၼ်ႊ ) ၽူႈၵုမ်းၵၢၼ်ဢထိပတိႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်မိူင်းထႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ  ဢွင်ႈႁဵတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ  ၼႆႉပဵၼ်ပုၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ယၢမ်ႈမီးဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၵူၺ်းၵႃႈ ဝႂ်မူတ်းဢႃႇယု / ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ မႃးႁဵတ်း ၵၢၼ်ၸွမ်းၼၢႆးၸၢင်ႈႁိုင်ယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇမီးဝႂ်သင်သေမဵဝ်း ။ 

ၸိူဝ်းၶဝ်ၼႆ  တေလႆႈမီး ၽူႈၸၢင်ႈ/ၼၢႆးၸၢင်ႈ/ ပေႃႈလဵင်ႉမႄႈလဵင်ႉၶဝ် မႃးႁပ်ႉႁွင်းၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်၊ တေလႆႈမီးသၢၵ်ႈ သေႇ လၵ်းထၢၼ်ဝႃႈ လုၵ်ႈလဵင်ႉၵေႃႉၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၶဝ်မႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်/ ပဵၼ်လုၵ်ႈလဵင်ႉၶဝ်တေႉတေႉ ။  ပေႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တွင်ႈထၢမ်သပ်းသေးယဝ်ႉ ၼႆၸိုင် တေဢွၵ်ႇပၼ်ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းၼိုင်ႈဢၼ် ၊ သေယဝ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ် တေလႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းပပ်ႉ CI ဢၼ်မီးသီၶဵဝ် / ဢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႁပ်ႉႁွင်းပၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ၼၼ်ႉသေ သိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ မိူၼ်ပၵ်းပိူင်ၵဝ်ႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။

ၼႂ်းပိူင် ထိ 3 ၼႆႉ တေႁဵတ်းပၼ်တႃႇ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၊ တင်းၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ မိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ၽွမ်ႉတႃႇတေထႅမ်ထႅင်ႈႁႅင်းၵူၼ်းသေ ႁဵတ်းပၼ် ပပ်ႉသီၶဵဝ်တေႃႇပေႃးယဝ်ႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။ တီႈပိူၼ်ႈႁဵတ်းပၼ် ပပ်ႉသီၶဵဝ် မီး 5 တီႈ ၊ တီႈ မႄႈသၢႆ / မႄႈသွတ်ႇ/ သမုတ်ႇပရၵၢၼ် လႄႈ သမုတ်ႇသႃၶွတ်ႊ 2 တီႈ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်း ၶိူဝ်းၼၼ်ႉ  ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇ ႁႅင်းၵၢၼ် / ၽၢႆႇၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး / ၽၢႆႇၽွင်းငၢမ်း ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ဢုပ်ႇၵုမ်တၢင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်မီးတၢမ်ႇၼၵ်းၼႃ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 22 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉသေယဝ်ႉ  ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ/ မိူင်းလၢဝ်း လႄႈ မိူင်းၵမ်ႇ ပူးၶျႃးၶဝ် ဢၼ် လႆႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၵႂႃႇ ၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ တင်းသဵင်ႈ မီးမွၵ်ႈ 6 မိုၼ်ႇပၢႆ ၊  လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းထႆး လႆႈလုတ်ႈႁၢမ်းတႃႇငိုၼ်း မိုၼ်ႇ 2 ႁဵင်လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ  ၊ မၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ် ပီ 2017 ၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈၵႄႈ လိတ်ႈပျသၼႃႇလွင်ႈၵႃႉၶၢႆၵူၼ်းသေတႃႉ ဢၼ်ပၼ် တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း တေမႂ်ငိုၼ်း 4 သႅၼ်ထိုင် 8 သႅၼ်ဝၢတ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းၼမ်ပူၼ်ႉတီႈသေ ၸၢင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢင်ၵေႃႉ ဢဝ်မၢႆမီႈႁဵတ်းၼႃႈတိူဝ်ႈ လွၵ်ႇငိူၵ်ႈဢဝ် ငိုၼ်းတီႈႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ်လႄႈ ထုၵ်ႇလီၶႆႈၸႂ်ဝူၼ်ႉၶိုၼ်း  ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။ 


ၶၢဝ်ႇထႆး ၸိူဝ်းလႆႈဢၢင်ႈဢိင် -
https://www.thairath.co.th/content/995925
ขับเคลื่อนโดย Blogger.