ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 1,600 ပၢႆ ဢမ်ႇဢွင်ႇလွင်ႈသပ်းသေး တီႈသုၼ်ႁပ်ႉၸႅင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 13/08/2017

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင်သေ ၵႂႃႇသႂ်ႇဝႆႉ သဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈၸရၢင်း တီႈသုၼ်ႁပ်ႉၸႅင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း  15 ဝၼ်း တႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 24 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထိ 7 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2017 ၼီႈၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တိုၵ်ႉႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် လွင်ႈဝႃႈပဵၼ်ၼၢႆးၸၢင်ႈလုၵ်ႈၸၢင်ႈၵၼ် တေႉဢမ်ႇတေႉ။
Photo Thai PBS
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ၼႆႉ ၶၢဝ်ႇ    กรุงเทพธุรกิจ  တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈၶဝ် လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၼၢႆးၸၢင်ႈလႄႈလုၵ်ႈၸၢင်ႈ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းထိ 8 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထိ 11 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မီးႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉလွင်ႈသပ်းသေး မီး 9 မိုၼ်ႇပၢႆ ။  ဢၼ်ဢမ်ႇ ဢွင်ႇပူၼ်ႉ လွင်ႈသပ်းသေးတွင်ႈထၢမ်သမ်ႉ မီးယူႇ ႁဵင်ႁူၵ်းပၢၵ်ႇပၢႆ  
ယွၼ်ႉသင် ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇဢွင်ႇလွင်ႈသပ်းသေးပေႃးၼႆၸိုင် นายวรานนท์  ปีติวรรณ  ဢထိပတိၽူႈၵုမ်းၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်လုမ်းၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇၶဝ်ဝႃႈ  မီးႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ဢႃႇယု ဢသၢၵ်ႈပႆႇတဵမ် 15 ပီလ်ႂ ၊ မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉ ဢႃႇယု ပူၼ်ႉလိူဝ်သေ 55 ပီ လႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၼ် ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈ ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လုၵ်ႈလဵင်ႉ လႄႈ ၼၢႆးၸၢင်ႈ တွပ်ႇၵႂၢမ်းထၢမ် ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၊ မၼ်းမိူၼ်တင်းဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼၢႆးၸၢင်ႈ လုၵ်ႈၸၢင်ႈ တေႉတေႉ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉႁႃၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်း ဝၢႆးလင် ဝၼ်းထိ 23 လိူၼ်ႈထူၼ်ႈ 6 ပီၼႆႉၵူၺ်း လႄႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းပိူင် ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။
လွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်သပ်းသေး ၼၢႆးၸၢင်ႈလုၵ်ႈၸၢင်ႈ တီႈသုၼ်ႁပ်ႉၸႅင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၼႆႉ တႄႇႁဵတ်းမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ၼႆႉသေ တေႁႂ်ႈယဝ်ႉ ဝၼ်းထိ 6 တေႃႇထိုင် လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9
ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ တီႇဢႅၼ်ႇဢႅၼ်ႇသၢဝ်းသီႇ ( TNN24 ) ၵေႃႈ  - ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ၼၢႆးၸၢင်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈၸၢင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းပိူင် ဢၼ်ပိူၼ်ႈ တမ်းဝႆႉ/ ဢၼ်ဢမ်ႇဢွင်ႇ လွင်ႈသပ်းသေးၼၼ်ႉ  တေဢမ်ႇလႆႈ သိုပ်ႇႁဵတ်းဝႂ်သင်သေပၢႆဢမ်ႇၵႃး သင်ထူပ်းၺႃး ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၽိုၼ်လၢႆး ဢမ်ႇထုၵ်ႇ မႅၼ်ႈၸိုင် တေၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈလွင်ႈ ပႅတ်ႉလႅၼ်တေႃႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼႆသေ လုၵ်ႈလဵၵ်ႉၵေႃႈ တေၺႃးသူင်ႇမိူဝ်း ၶိုၼ်းမိူင်းၽႂ်မၼ်း ၼႆယဝ်ႉ  ။
ၼၢႆးၸၢင်ႈလႄႈလုၵ်ႈၸၢင်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပိူင်သေ ဢွင်ႇပူၼ်ႉလွင်ႈသပ်းသေးၼၼ်ႉ  ပေႃးပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တေလႆႈၵႂႃႇႁဵတ်း ပပ်ႉသီၶဵဝ်/ ဝီႇၸႃႇၶဝ်ႈမိူင်းလႄႈ ဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် တီႈ သုၼ်ထတ်းထွင်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႈဝႆႉတီႈ ၸေႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆး ၊ တၢၵ်ႇ ၊ သမုတ်ႇသႃ ၶွၼ်း ၊ သမုတ်ႇပရၵၢၼ် လႄႈ ရၼွင်း တင်းသဵင်ႈ  6 တီႈ ။
လိူဝ်သေၼႆႉၵေႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ ထႆႊရတ်ႉ တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တေတိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈပိုတ်ႇၽူၺ်ႇပၼ်ထႅင်ႈ ဢွင်ႈႁဵတ်းပပ်ႉသီၶဵဝ်  3  တီႈ ၊ တီႈၸေႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ  ၸေႈတွၼ်ႈ ၼၶွၼ်ႊသဝမ်ႇ လႄႈ ၸေႈတွၼ်ႈ သူင်ၶလႃ သေယဝ်ႉ တေတႄႇပိုတ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ထူၼ်ႈ ပႅတ်ႇၼႆႉ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

လုမ်းၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ် ဢမ်ႇမီးဝတ်ႉဝႂ်သင်သေ ၵႂႃႇသႂ်ႇဝႆႉ သဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈၸရၢင်း တီႈသုၼ်ႁပ်ႉၸႅင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း  15 ဝၼ်း တႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 24 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထိ 7 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2017 ၼီႈၼၼ်ႉ တင်းသဵင်ႈ မီး 7 သႅၼ် 7 မိုၼ်ႇပၢႆ ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ သုတ်း ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။ 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.