ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇလူႇတၢၼ်းလိူတ်ႈဢၢၼ်းထိုင်ၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး ၼႂ်းဝၼ်းမႄႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 13/08/2017

ၼင်ႇႁိုဝ်​​တေပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ်လႄႈ ႁဵတ်းတၢင်းလီၵူႉသူလ်ႇ လူႇတၢၼ်းဢၢၼ်းထိုင်ၸဝ်ႈၼၢင်း​​ႁေႃၶမ်းမိူင်းထႆး ၼႂ်းဝၼ်းမႄႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈထႆး ၼႆ​​သေပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၵႂႃႇလူႇလိူတ်ႈ တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶွႆၶႃပေလႅင် ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။
Phoro Jai Onleang

မိူဝ်ဝၼ်းထိ 12 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2017 ၼီႈ   မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢိၵ်ႇပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ လၢႆလၢႆတီႈလၢႆလၢႆတၢင်း ၽွမ်ႉၵၼ်​​မႃးလူႇလိူတ်ႈ တီႈ ၸုမ်းၶွႆၶႃပေလႅင် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ သၽႃးၵႃျၢတ်ႉထႆး (สภากาชาดไทย) ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼႆၶႃႈ​​ဢေႃႈ။
Photo Jai Onleang
ဢၼ်ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၶဝ်  ဢွၼ်ၵၼ် မႃးလူႇလိူတ်ႈ ၵူႈပီပီၼႆႉ ။ ၼႂ်းပီၼႆႉ မီးပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် 30 ၵေႃႉပၢႆ ဢွၼ်ၵၼမႃးလူႇလိူတ်ႈ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။

ၸၢႆးသႅၼ်မွင်း ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဢၼ်လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၵႂႃႇလူႇလိူတ်ႈ လၢတ်ႈၼေ ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ “ၽွၼ်းလီဢၼ်လႆႈမႃးလူႇလိူတ်ႈၼႆႉ ၼွၵ်ႈသေလႆႈလူႇလိူတ်ႈ တႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ယဝ်ႉ ႁဝ်းယင်းလႆႈႁူႉဝႃႈ ၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မီး(Blood type)ၵရုပ်းလိူတ်ႈပဵၼ်သင် လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈယင်းတေႁူႉထႅင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်းၼႆႉ ၸွင်ႇမီးယေႃးၵႃႇသင် သင်မီးယေႃးၵႃႇၼႆ လိူတ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလူႇဢမ်ႇလႆႈသေ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈတေလႆႈႁႃတၢင်းယူတ်းယႃၵႂႃႇ သင်ဝႃႈလိူတ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉလူႇလႆႈသေ ၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇမီးယေႃးၵႃႇသင်ၼႆ ႁဝ်းၵေႃႈလႆႈႁူႉထိုင်ဝႃႈၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မီးပၢႆးယူႇလီ တဵမ်ထူၼ်ႈလီ လႄႈလႆႈလိူတ်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇဢွၵ်ႇမႃးတႅၼ်းလိူတ်ႈၵဝ်ႇဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလူႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ” ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။
Photo Hsanmon
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလူႇလိူတ်ႈၼႆႉသေ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးၶဝ်  မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၵေႃႉဢၼ် တေ လူႇလိူတ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ၊ ​​ဢႃႇယုၸူဝ်ႈၶူပ်ႇ တေလႆႈမီး တီႈဢေႇသုတ်း  17 ပီ တေႃႇထိုင် 70 ပီ / သင်ဝႃႈ လူႇလိူတ်ႈပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆ ​တႄႉႉ ဢႃႇယု တေဢမ်ႇလႆႈပူၼ်ႉ 55 ပီ၊  မိူဝ်ႈပႆႇထိုင် ဝၼ်းဢၼ်တေမႃးလူႇလိူတ်ႈ / ၼႂ်းၶမ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈၼွၼ်းလပ်းဝႆႉဢိမ်ႇဢိမ်ႇ ၊ ၵူၼ်းယိင်းၸိူဝ်းဢၼ် မီးသၼ်ႇထေႇပႃးတွင်ႉ လႄႈ တိုၵ်ႉသွမ်ၼမ်ႉၼူမ်းလုၵ်ႈယူႇၼၼ်ႉတႄႉ ​​တေလူႇလိူတ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈ၊ သင်​​တေလူႇလိူတ်ႈၼႆတေဢမ်ႇလႆႈမီးပိုၼ်းဝၼ်းလင်ဢၼ်ယၢမ်ႈ သူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ​​တေဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းယႃႈ၊  ဢွၼ်တၢင်း တေလူႇလိူတ်ႈၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၽၵ်းဢၼ်မီးၶႆမၼ်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႈမၼ်းၵႆႇ ၶဝ်ႈၶႃမူ တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ၶူဝ်ႈၼမ်ႉမၼ်း / ဢၼ်ဝၢၼ်ဢၼ်ၸဵမ်းလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။
Photo Hsanmong
လိူတ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်မီးၵူၼ်းမႃးလူႇဝႆႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶွႆႇၶႃပေလႅင် ( သၽႃးၵႃၶျတ်ႉထႆး)  (สภากาชาดไทย) ၶဝ်​​သေ ​​တေဢဝ်ၵႂႃႇၵဵပ်းႁွမ်လုမ်းလႃးဝႆႉ တႃႇ​​တေႇ ဢဝ်ဝႆႉထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းပဵၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈလိူတ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇၵူၼ်းလိူတ်ႈၸၢင် ၵူၼ်းၽႃႇတတ်း ​​သေလွင်ႈလွင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းထူပ်း​​ၽေးဢုပၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။
ขับเคลื่อนโดย Blogger.