ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ႁိၼေးသၢၼ်ၶတ်းဝႃႈ တပ်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈလိၼ်

9/28/2560 08:40:00 หลังเที่ยง

ဝၼ်းထိ 27 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2017 ၼႆႉ လုမ်းၵပ်းသၢၼ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA/SSPP လႆႈႁပ်ႉလိၵ်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ လုမ်းလူင်ပွင်ၸ...

လုၵ်ႈလၢၼ်ၽူႈပၢႆႈယၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၽူႈပၢႆႈၽေးတီႈ မႄႈႁွင်ႈသွၼ် မွၵ်ႈ ႁႃႈပၢၵ်ႇပၢႆ လႆႈမၢႆၾၢင်ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ထႆး

9/21/2560 05:44:00 ก่อนเที่ยง

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မႄႈသၢႆၼိဝ်း (Maesianews) ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ ဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းပီႊ 2017 ၼီႈၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ပေႃႇလသီႇပၵ်းပိူင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးမီးဝႆ...

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ မွၵ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းထိုင်လုမ်ႈၾႃႉ

9/20/2560 07:30:00 หลังเที่ยง

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ မွၵ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းထိုင်လုမ်ႈၾႃႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၼ်ႁႃပျသၼႃႇ ဢၼ်ပဵၼ်မႃးတီႈ ၸေႈမိူင်းရ...

ပၢင်းရုပ်ႈၵလၢပ်ႈၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈသြႃႇမႁႃႇၼႃႇယၵလူင် ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ၶၢႆႉၵႂႃႇတီႈၵျွင်းၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ

9/18/2560 08:39:00 หลังเที่ยง

ၵဵင်းတုင်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ပၢင်းဢဝ်ရုပ်ႈၵလၢပ်ႈၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၽတ်ႉတၢၼ်ႇတ ဢႃႇၸေႇယ  ၶၢႆႉၵႂႃႇၸၢမ်ႇတီႈၵျွင်းၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉတ...

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းမၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉထုၵ်ႇတိၺွပ်းတီႈမိူင်းပၢင်းၵလႃးတိတ်ႉ

9/16/2560 10:29:00 หลังเที่ยง

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ 15/9/2017 ၼၼ်ႉၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းမၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉၵႂႃႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇတီႈမိူင်းပၢင်းၵလႃးတိတ်ႉသေထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းမိူင...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလူင်းၵူတ်ႇထတ်း ၸႅတ်ႈသႄးလၢၼ်ႉၶၢႆယႃႈယႃဢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈပၵ်းပိူင်

9/15/2560 08:35:00 หลังเที่ยง

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတုင်လႆႈလူင်းၸႅတ်ႈထတ်းယႃႈယႃပွမ်လႄႈယႃႈယႃဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈတင်းၵၢၼ်ဢၼ်ၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈပၵ်းပိူင်ၸွမ်းလၢၼ်ႉ...

ၽေးသၽႃႇဝၾူၼ်လူမ်းလႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

9/15/2560 06:24:00 ก่อนเที่ยง

​ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ 11/9/2017​ၼၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉလူၺ်ႈၾူၼ်လူမ်လူမ်းလူင်တူၵ်းမႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးသေဢမ်ႇၵႃး ၶဝ်ႈ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁိမ်းၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၊ မီးၵူၼ်းတၢႆ 1 ၵေႃႉ

9/06/2560 09:05:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 6/9/2017 ဝၼ်းထိ 6 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2017 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းပၢႆ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ - မၢၼ...

လိၼ်ၵူမ်ႇလိၼ်ဢုင် ထူမ်ႈဝၢၼ်ႈၼႃးႁၢႆးလူင် ယွၼ်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်း

9/04/2560 07:31:00 หลังเที่ยง

ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး   5/9/2017 ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2017 ၼီႈ ၊   တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ မိူင်းလဵၼ်း ၵိင်ႇၸေႈဝဵင်းတႃႈလိ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.