ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလူင်းၵူတ်ႇထတ်း ၸႅတ်ႈသႄးလၢၼ်ႉၶၢႆယႃႈယႃဢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈပၵ်းပိူင်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတုင်လႆႈလူင်းၸႅတ်ႈထတ်းယႃႈယႃပွမ်လႄႈယႃႈယႃဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈတင်းၵၢၼ်ဢၼ်ၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈပၵ်းပိူင်ၸွမ်းလၢၼ်ႉၶၢႆယႃႈယႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတုင် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း
ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15 လိူၼ် September 2017 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတုင်ၶဝ် လႆႈလူင်းၸႅတ်ႈထတ်းယႃႈယႃပွမ်လႄႈယႃႈယႃဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈတင်းၵၢၼ်သေၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈပၵ်ႈပိူင်လႄႈယႃႈယႃၸိူဝ်းမူတ်းဢႃႇယုၸိူဝ်းၼႆႉၸွင်ႇမၼ်းမီးႁိုဝ်ဢမ်ႇမီးၼႆသေၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸႄႈဝဵင်းၶဝ်လႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇလႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းလၢၼ်ႉၶၢႆယႃႈယႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတုင် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼႆယဝ်ႉ၊
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းတုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈလူင်းၸႅတ်းထတ်းၸွမ်းလၢၼ်ႉၶၢႆယႃႈယႃၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းတုင်ၼႆႉမွၵ်ႈ 15 လၢၼ်ႉသေလႆႈပၼ်တင်းႁူႉတင်းႁၼ်လွင်ႈယႃႈယႃဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးႁိူင်ၼၼ်ႉယႃႇပေႁႂ်ႈလႆႈသိုဝ်ႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်မိူၼ်ႇၼင်ႇယႃႈယႃၸိူဝ်းမူတ်းဢႃႇယုလႄႈယႃႈယႃၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉၵႃႉၶၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉယွၼ်ႉၵူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလွတ်ႈၽေးသေလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၽၢႆႇယႃႈယႃၶဝ်လႆႈၸီႉသင်ႇမႃး ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈလူင်းၸႅတ်းထတ်းဝႃႈၼႆ၊
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈႁဝ်းၶႃႈလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းလႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေလူင်းၵူတ်ႇထတ်း ၾၢႆႇပွင်ၵၢၼ်ၸႄႈဝဵင်း  ၾၢႆႇၵေႃႇမတီႇၸႄႈဝဵင်း  ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းလႄႈ ၾၢႆႇတူၺ်းထိုင်ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈသေးၸွမ်းလၢၼ်ႉၶၢႆယႃႈယႃလၢၼ်ႉၼိုင်ႉယဝ်ႉလၢၼ်ႉၼိုင်ႈပွၵ်ႉၼိုင်ႈယဝ်ႉပွၵ်ႉၼိုင်ႈသေ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇလႆႈထူပ်းၺႃးယႃႈယႃဢၼ်ဝၢင်းၶၢႆၽိတ်းပၵ်းပိူင်ၼွၵ်ႈမၢႆမီႈသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ၊

မိူဝ်ႈပီႈၵၢႆပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းသေ လႆႈထူပ်းႁၼ်ၺႃးယႃႈယႃၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်းဢၼ်လုၵ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ႈမႃးလႄႈဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းသေဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉၵႃႉၶၢႆၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၸိူဝ်းၼႆႉသေၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸႄႈဝဵင်းၶဝ်လႆႈပၼ်ၵႂၢမ်းၾၢင်ႉထိုင်ၸွမ်းလၢၼ်ႉၶၢႆယႃႈယႃၶဝ်ဝႃႈမိူဝ်းၼႃႈမႃးပေႃးလူင်းၵူတ်ႇထတ်ႈထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈသေသင်ဝႃႈလႆႈထူပ်းႁၼ်ၺႃးယႃႈယႃဢၼ်ၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈထႅင်ႈၼႆၸိုင်တေတိၺွပ်းတူဝ်ၸဝ်ႈလၢၼ်ႉသေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။


ၸၢႆဢွၼ်ႇဝၼ်း (16.9.2017)
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.