ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးၶိူဝ်းလွႆ ၽူႈပွင်ပဵၼ်ပၢင်ၶႄႉၶႅင်ႇမၢၵ်ႇၼင်လႄႈပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး2112ၼီႈ မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး

တွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးၶိူဝ်းလွႆ ၽူႈပွင်ပဵၼ်ပၢင်ၶႄႉၶႅင်ႇမၢၵ်ႇၼင်လႄႈပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး2112ၼီႈ မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး


ขับเคลื่อนโดย Blogger.