ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၾႆးမႆႈၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် မိူင်းၼၢႆး

ဝၼ်းထိ 7 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2017 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းပၢႆ မီးလွင်ႈၾႆးမႆႈတီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸေႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း
ၸၢႆးထုၼ်းဢေး ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵေႃႇမတီႇ ၽၢႆႇၶွၼ်ႈၵိုၼ်းသႃႇယႃႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈၼႄ ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ  မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်းပၢႆ 45 မဵတ်ႉ ပိူၼ်ႈပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် ၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသေသမ်ႉဢဝ်ၾႆးမႆႈ တူၵ်းမႃးၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်မိူင်းၼၢႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉဢူးယဵၼ်ႇ လူတ်ႉၶႄမွတ်ႇၾႆး  2 လမ်းလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ၸွႆႈၵၼ်ၶႄမွတ်ႇၾႆးလႄႈ  ထိုင်မႃးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းပၢႆ 10 မဵတ်ႉ ၾႆးၸင်ႇမွတ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်း

မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ  တီႈဢၼ်ၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁွင်ႈၶၢႆၶူဝ်း ဢၼ်မီးၽၢႆၶႂႃႇ ၽၵ်းတူတၢင်းၶဝ်ႈ ၵၢတ်ႇလူင်။ မႆႈၵႂႃႇမွၵ်ႈ 3 – 4 ႁွင်ႈ ပဵၼ်ႁွင်ႈၶၢႆ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းမႆ ၵူႈၸေးမဵဝ်း  ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းတႄႉပဵၼ် ၸၢဝ်းၶႄႇ လွင်ႈလုသုမ်းမီးၵႃႈႁိုဝ် လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆတႄႉ ပႆႇႁုၸွမ်း ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ။


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 07.10.2017
ขับเคลื่อนโดย Blogger.