ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပီႈၼွင်ႉတႆးမႄႈသၢႆ ထုၵ်ႇႁူၺ်/တိူဝ်ႉထီႇထႆး လႆႈငိုၼ်းတႃႇ 48 လၢၼ်ႉ ဝၢတ်ႇ

ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 2/11/2017
ဝၼ်းထိ 1/11/2017 ၼီႈ ဝၼ်းဢၼ်မၢႆၼပ်ႉႁူၺ် / မၢႆၼပ်ႉထီႇ ထႆး ဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉ မီးပီႈၼွင်ႉတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ  ပဵၼ်ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉ တီႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး  ပဵၼ်ဢၼ်မီး သုၼ်ႇ မီးမၢၼ် ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ် တိူဝ်ႉထီႇ တင်း 18 ဝႂ် ၊ ၼိုင်ႈဝႂ်လႂ် သမ်ႉလႆႈ 6 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇလႄႈ တင်း သဵင်ႈ လႆႈမႃးငိုၼ်းထႆး 48 လၢၼ်ႉ ။ 
Photo: Tnews
ၼႂ်းၶၢဝ်ႇထႆး TNEWS တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထိ 1 လိူၼ်ထူၼ်ႈ ႑႑ ပီ 2017 ၼီႈၼႆႉ မီးၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ် นายบุญเมือง นามดี ဢႃႇယု 23 ပီ ယူႇပွၵ်ႉဝဵင်းၽၢင်ၶမ်း ဝဵင်းမႄႈသၢႆ လႄႈတင်း นายขันแก้ว  ดวงคำ  ဢႃႇယု 33 ပီ ၶဝ် သွင်ၵေႃႉ ယိပ်းတင်းဝႂ်ႁူၺ် ဢၼ်မီးမၢႆၼပ်ႉ 533726 ဢၼ်ပဵၼ် မၢႆၼပ်ႉသူးရၢင်းဝၼ်းထိ 1 ၼၼ်ႉ တင်းသဵင်ႈ 8 ဝႂ် မႃးတိူင်ႇလၢတ်ႈၸႅင်ႈၵႂၢမ်းဝႆႉ တီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်တမ်ႇလူတ်ႇ ၸေႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ။ ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈလွင်ႈ ၶဝ်တိူဝ်ႉထီႇထုၵ်ႇႁူၺ် ရၢင်းဝၼ်းသူးထိ 1 တင်းသဵင်ႈ 8 ဝႂ် တႃႇငိုၼ်း 48 လၢၼ်ႉ ဝၢတ်ႇ။ 
သေယဝ်ႉ မီးပႃးတင်း မူႇပီႈၸုမ်းၼွင်ႉ မႃးႁူမ်ၸူမ်းပၼ်ႁႅင်းၸွမ်းပဵၼ်ၽုင်၊ ၵေႃႉဢၼ်တိူဝ်ႉထီႇ ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ် นายขันแก้ว  ดวงคำ  ဢႃႇယု 33 ပီ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ นายขันแก้ว  ดวงคำ   သမ်ႉဢမ်ႇ ၸႂ်ႈၵူၼ်းထႆး ၊ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်တႆးသေ ယိပ်းဝႆႉဝႂ်ပိုၼ်ႉတီႈသုင် ဢၼ်ပဵၼ် မၢႆ 6 ၼမ်းၼႃႈၵူၺ်းလႄႈ ၵူဝ်ႇမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ မိူဝ်ႈၵႂႃႇထုၵ်ႈငိုၼ်း ၼႆသေ ႁႂ်ႈ นายบุญเมือง นามดี ဢႃႇယု 23 ပီ ၵေႃႉပဵၼ် ၼွင်ႉၶူၺ် ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းထႆးၼၼ်ႉ မႃးလူင်းၸိုဝ်ႈဝႆႉ ။
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး လႆႈၸွပ်ႇၸၢမ်းၵပ်းသိုပ်ႇ တွင်ႈထၢမ်တူၺ်း นายขันแก้ว  ดวงคำ  ၵေႃႉဢၼ် တိူဝ်ႉထီႇၼၼ်ႉလႄႈ  လႆႈႁုဝႃႈ ၸိုဝ်ႈတႆးမၼ်းၸၢႆးႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးလူင် ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ် ႁေႃႈလူတ်ႉ 3 လေႃႉ ( လူတ်ႉတုၵ်ႉတုၵ်ႉ ) သေ ႁပ်ႉသူင်ႇၵူၼ်း ႁိမ်းႁွမ်းၵိၵ်ႉရၢၼ်ႇ ၽၵ်း တူ မႄႈသၢႆတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၊ ဝႂ်ထီႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈသိုဝ်ႉတီႈႁိမ်း ရၢၼ်ႇၽၵ်းတူမႄႈသၢႆၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႃႈ မၢႆၼပ်ႉႁူၺ်တေဢွၵ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၼွၼ်းၾၼ် မီးၼမိၵ်ႈဢီႈသင် ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းဢဝ် မၢႆၽှူၼ်းမၼ်း ဢၼ်ပဵၼ် 726 ၼၼ်ႉ သႂ်ႇႁူၺ်/ ထူဝ်းထီႇ ၸၢမ်းၵုသူဝ်ႇၵၢမ်ႇမႃးၵူႈၵမ်း ၊ မီးမွၵ်ႈ 2 ပီပၢႆ။ မိူဝ်ႈႁုဝႃႈ တိူဝ်ႉထီႇၵမ်းယႂ်ႇၵမ်းလူင်ပွၵ်ႈၼႆႉၸိုင် ပဵၼ်ဢၼ်  ၸူမ်းလူင်ၸူမ်းလၢင် လႄႈ သမ်ႉပေႃး ၵႂၢင်ၵိင်ၵႂႃႇသဵင်ႈ ။  ငိုၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေဢဝ်ႁဵတ်းသင်ၽွင်ႈၼႆၵေႃႈ ပႆႇလႆႈဝူၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်း သုတ်းတႄႉ တေႁႅၼ်းလူႇႁႅၼ်းတၢၼ်းသေၵွၼ်ႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။
ขับเคลื่อนโดย Blogger.