ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႇ မိူင်းၵိုင် ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ၽိတ်းသေ လႆႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃတင်းၼမ်

ဝၼ်းထိ 29  လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2017 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈပၢႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႇ တီႈ ႁူင်း ႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸေႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်သိုဝ်ႉၵိၼ်  ၼမ်ႉၶႅင်ၸဵမ်းဝၢၼ်  ဢၼ်ၽၢႆႇမၢၼ်ႈႁွင်ႉ ယေႇၶႄးၶျႂင်း ၼၼ်ႉသေ ပဵၼ်ဢၼ် ႁူဝ်မဝ်း ဢေႃႉႁၢၵ်ႈ တင်းၼမ်ပဵၼ်ၽုင် ပဵၼ်ၵေလႄႈ လႆႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃလူင်မိူင်းၵိုင်

လုင်းၸၢႆးလူင် တႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢဝ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ ၽွင်းပိူၼ်ႈလူင်းႁူင်းႁဵၼ်း လိုဝ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ မီးလူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၶၢႆၼမ်ႉၶႅင်ၸဵမ်းဝၢၼ် ( ယေႇၶႄးၶျႂင်း ) မိၵ်ႈမၢႆ ( မၢႆႇၵႄႇလ်  Michael )  လမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတင်း ဝဵင်းသီႇပေႃႉသေ   ၽႅဝ်မႃးတီႈၼႃႈႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်သိုဝ်ႉၵိၼ် ၵၼ်။ ဝၢႆးသေ ၵိၼ်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁိုင်သင် ဢွၼ်ၵၼ် တူၼ်ႉႁၢၵ်ႈ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈဝႃႈ ႁူဝ်မဝ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၼိူဝ်ႉမႆႈ မႃးလႄႈ ၶူးသွၼ်ၶဝ် လႆႈ ၵႂႃႇသူင်ႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ လူင် မိူင်းၵိုင် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်လႆႈၶိုၼ်ႈ ႁူင်းယႃၼႆ မီး 13 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးပဵၼ်ၼႃႇတႄႉ မီးမွၵ်ႈ 5- 6 ၵေႃႉ  ၵမ်ႈပႃႈၼမ်ပဵၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 10 ၶူပ်ႇ လူင်းတႂ်ႈ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ
မၼ်းၸဝ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ  ဢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် လႆႈၽိတ်းတၢင်းၵိၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ သင် တေႉ  တေႉ ၼႆတႄႉ ပႆႇပႃႈႁု ၼႂ်းၼမ်ႉၶႅင်ၸဵမ်းဝၢၼ် ၼၼ်ႉတႄႉ ႁုတေပႃး ၵိူဝ်ဝၢၼ် ၼမ်ႉ ၼူမ်း ၼမ်ႉယႃယွမ်ႉသီ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တေလႆႈႁုလွင်ႈတၢင်းမၼ်းတေႉတေႉၼၼ်ႉ မေႃယႃ မိူင်းၵိုင်ၶဝ် တေသူင်ႇၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃလူင်တူၼ်ႈတီးသေ ၽႃႇထၢတ်ႈၸႅတ်ႈၸၢမ်းတူၺ်း ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ
ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၶၢႆၼမ်ႉၶႅင်ၸဵမ်းဝၢၼ် ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈမိူင်းၵိုင်သေ သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈတင်း  ဝၢၼ်ႈတူင်ႇလၢဝ်း လႄႈ ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇ ငိၼ်းဝႃႈ မီး ၵူၼ်းၵိၼ်ၽိတ်းထႅင်ႈ ၵူၺ်းလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဢၼ်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼမ်ႉ လၼ်ႈၶဝ် တိၺွပ်းဝႆႉ ၵူၼ်းၶၢႆၼမ်ႉၶႅင်ၸဵမ်းဝၢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ


Photo-fb: Nan Hlaing Oo
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 30/11/2017
ขับเคลื่อนโดย Blogger.