ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ် ၸမ်းလူတ်ႉမႂ်ႇလူမ်ႉတၢႆ

ၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ယိမ်လူတ်ႉတႆးၵေႃႉၸၢမ်းၶီႇ ၶႂ်ႈႁူႉတၢင်းဝႆးၶွင်လူတ်ႉ ၺႃးတၢင်ၵူင်ႉတီႈလပ်းသိင်ႇလႄႈလူတ်ႉလူမ်ႉသေ ႁူဝ်ၽတ်ႉၺႃးသဝ်လၵ်းလၢႆးၶၢင်ႈတၢင်းသေတၢႆထင်တီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႄႈၸုမ်းၸွႆႈၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶဝ် ဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃသေ ၵပ်းသိုပ်ႇႁႃပီႈၼွင်ႉမၼ်းယူႇ။
ၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼိဝ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12.12.2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 00.20 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတမ်ႇရူတ်ႇ မႄႈၸူဝ်ႉ ၵဵင်းမႂ်ႇလႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈမႃးဝႃႈ မီးၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူတ်ႉၶိူင်ႈလူမ်ႉတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းၶၢၼ်းၶွင်းလင်ႁူင်းႁဵင်းသၼ်သၢႆး ၸေႈဝဵင်းသၼ်သၢႆး ၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆးၼႆသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႄႈသၢႆၵူတ်ႇတင်းၸုမ်းၸွႆႈလိူဝ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶဝ်ႈၵူတ်ႇတူၺ်းဝႃႈၼႆ။
မိူဝ်ႈၽွင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ႁွတ်ႈမႃးထိုင်ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ Honda  CBR 150R သီလမ်လႅင် လူမ်ႉယူႇႁိမ်းတၢင်း ၽၢင်ႁၢင်ႈလူတ်ႉလူႉလႅဝ်ၼမ်လႄႈသမ်ႉႁၼ်မႅၼ်ႈတူဝ်ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉသဵၼ်တူၵ်းၵႂႃႇၶၢင်ႈတၢင်း ႁၢင်ႈတၢင်းၵႂႃႇဢိတ်းၼိုင်ႈတီႈၸွမ်းၼႃႈၸွမ်းႁူဝ်မၼ်းမီးႁွႆးၸဵပ်းသေ မိူၼ်ဝႃႈတူဝ်ၶွင်ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၼႆႉ ၽႃႇၺႃးလၵ်းလၢႆးသေတၢႆထင်တီႈၵမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵေႃႈလႆႈၵဵပ်းမၢႆလၵ်းထၢၼ်သေ ဢၢပ်ႈပၼ်ၸုမ်းၸွႆႈၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉဢဝ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။
ၽွင်းၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႆႈၵူတ်ႇတူၺ်းသေလႆႈႁူႉဝႃႈ ၸိုဝ်ႈၸၢႆးၶျၢႆး ဢမ်ႇမီးၸိုဝ်ႈၶိူဝ်းႁိူၼ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈလူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵေႃႉတၢႆၼၼ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၸဝ်ႈၶွင်မၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈၽူႈတၢႆဢၢပ်ႈတေယိမ်တႆးၵေႃႉမၼ်းမႃးၶီႇတူၺ်း လႄႈလႅပ်ႈတေပဵၼ်လူတ်ႉသိုဝ်ႇမႃးမႂ်ႇသမ်ႉၶႂ်ႈဢဝ်မႃးၶီႇတူၺ်းလႄႈၽွင်းႁေႃႈလူတ်ႉမႃးၼိူဝ်တၢင်းဝႆးၼႃႇၼၼ်ႉ သမ်ႇမႃးၺႃးတၢင်းၵူင်ႉလပ်းသိင်ႇ  ၾႆးဢမ်ႇပေႃးလႅင်းလီလႄႈ ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်တၢင်းသေႁဵတ်းႁႂ်ႈလူတ်ႉပလၢပ်ႈလူမ်ႉတူဝ်ၵူၼ်းႁေႃႈသဵၼ်ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးလၵ်းလၢႆးတူၵ်းလူင်းၶၢင်ႈတၢင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းႁေႃႈတၢႆထင်တီႈၵမ်းလဵဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႆႈၵူတ်ႇတူၺ်းယဝ်ႉ တၢင်းၸုမ်းၸွႆႈၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉဢဝ်တူဝ်ၽူႈတၢႆ ၵႂႃႇသူင်ပၼ်တီႈႁူင်းယႃ မႁႃၼၶွၼ်းၵဵင်းမႂ်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇတေၵူတ်ႇႁႃၵၢၼ်တၢႆၶွင်မၼ်းႁႂ်ႈမၢၼ်ႈမႅၼ်ႈသေ တေလႆႈၸႅင်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းတၢႆမႃးႁပ်ႉဢဝ်တူဝ်တၢႆၵႂႃႇႁႅၼ်းပၼ်သွမ်းၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းသႃႇသၼႃႇမီးဝႆႉၼႆယူႇ။


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 13/12/2017
ขับเคลื่อนโดย Blogger.