ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တိၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢၼ်ၾၼ်းၶေႃး တႆးဢိူင်ႇလဵဝ်ၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 21/12/2017

ၶၢဝ်ႇ ၵဵင်းမႆႇၼိဝ်းသ် တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ  -  ဝၼ်းထိ 21 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12 ပီ 2017 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ  သွင်မူင်းၶိုင်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈႁၢၼ်တမ်ႇလူတ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇၶဝ် တိၺွပ်းဝႆႉလႆႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၵေႃႉဢၼ်ၾၼ်းၶေႃး ၸၢႆးငႄး ဢမ်ႇၼၼ် ၸၢႆးမျႃႉဢွင်ႇ ဢႃႇယု 46 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ၸေႈဝဵင်းၵျႂၵ်ႉမႄး သေ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ 
ဝၢႆးသေ ၸၢႆးမျႃႉဢွင်ႇ  ၺႃးၵူၼ်းဢိူင်ႇလဵဝ်ၵၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ၸၢႆးတွင်ႇၼၼ်ႉ ၶႃႈပၢတ်ႇၶေႃး  မိူဝ်ႈ ၶမ်ႈဝၼ်းထိ 16 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12 ပီ 2017 ၼီႈ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလွႆ ပွၵ်ႉၼွင်ယႅင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈ သၼ်သၢႆး  ၸေႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်တမ်ႇလူတ်ႇထႆးၶဝ် ၸွမ်းသွပ်ႇသွၵ်ႈ ၶူၼ်ႉႁႃ ၵူၼ်းႁၢႆႉလႄႈ ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 2 မူင်းၶိုင်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၵႂႃႇတိၺွပ်း ၵူၼ်းႁၢႆႉလႆႈ တီႈႁိမ်း ဝတ်ႉၵေႃႇၵၢင် မူႇ 8 ဢိူင်ႇပႃႇတႅတ်ႇหมู่ 8 ต.ป่าแดด อ.เมืองပွၵ်ႉၼႂ်းမိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ

ၼႂ်းၶၢဝ်ႇထႆး တႅမ်ႈမွၵ်ႇဝႃႈ ၸိုဝ်ႈၼႂ်းမၢႆၾၢင် ၸၢႆးတွင်ႇၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဝႃႈ  ( ၶႅင်ႇလုၼ်ႇဢူး ) ဢမ်ႇၼၼ် တွမ်ႉ ဢႃႇယု ( 42 ပီ ) ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

မၼ်းၸၢႆးယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ လႆႈလူင်းမိုဝ်းၾၼ်းတၢႆ ၸၢႆးမျႃႉဢွင်ႇတေႉတေႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ  ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးမျႃႉဢွင်ႇ မိူဝ်းယွၼ်းၼီႈ တီႈဢၼ်မၼ်းလႆႈၵူႈယိမ်ဝႆႉ 2 ႁဵင်ဝၢတ်ႇ တႃႇသိုဝ်ႇၽွၼ်ႇဢဝ် လူတ်ႉၶိူင်ႈ မၼ်းသမ်း ဢမ်ႇပႆႇမီးငိုၼ်း တႃႇတေတႅၼ်းၼီႈ ၸၢႆးမျႃႉဢွင်ႇသမ်ႉ လႃႇပၼ်မၼ်းၶိုၼ်း ႁႂ်ႈၸဵပ်းၸႂ်လႄႈ ထိုင်ၵၢင်ၶမ်ႈမႃး ၸင်ႇပႃးမိတ်ႈမႃးသေ မႃးၾၼ်းမၼ်း မၼ်းၸၢႆးႁၢဝ်ႉဢဝ်ၶေႃးၸၢႆးမျႃႇဢွင်ႇသေ ဢဝ်မိတ်ႈပၢတ်ႇ သေယဝ်ႉ ၸၢႆးမျႃႇဢွင်ႇသမ်ႉလႅၼ်ႈပၢႆႈႁေ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ပိူၼ်ႈလႄႈ လႆႈၶိုၼ်းလမ်း ၽၼ်းၸွမ်းထႅင်ႈ သေယဝ်ႉ ဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈသေ လႅၼ်ႈပၢႆႈ

ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ပွႆႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မၼ်းပၢႆႈမိူဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉၼႆသေ ပႅပ်ႉမူၵ်းယူႇၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ဝူၼ်ႉဝႃႈ ပေႃးလွင်ႈမၼ်းယဵၼ်ၵႂႃႇၸင်ႇတေမိူဝ်းၶိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ လိုၼ်းသုတ်း ဢမ်ႇလွတ်ႈမိုဝ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးၶဝ် တိၺွပ်းဢဝ် ၼႆယဝ်ႉ

ၸုမ်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်တမ်ႇလူတ်ႇထႆးၶဝ်တႄႉ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းတေႃႇမၼ်းၸၢႆး ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈ လွင်ႈတၢင်းၽိတ်းဢၼ်ၶႃႈတၢႆၵူၼ်း တၢင်းၽိတ်းဢၼ်ပႃးၽႃႉ မိတ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်း တီႈၵႄႈၵၢင်ၵူၼ်းၼမ် ဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇတီႈ ၼႆသေ တေပၼ်တၢမ်ႇၼၵ်းၼႃၵႂႃႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.