ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပီႈၼွင်ႉတႆးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လူတ်ႉၽႃႇတၢႆ ( 1 ) ၵေႃႉ

1/31/2561 05:39:00 ก่อนเที่ยง

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 28/1/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶၢမ်ႈၸမ် 9.00  မိၼိတ်ႉ ၸၢႆးဝုတ်း ဢႃႇယု (15 )  ပီႈၼွင်ႉတႆးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸႃႇတိယူႇဝဵင်းမိူင်...

ပႃႇတီႁူဝ်သိူဝ် ပၢၵ်ႇပႅတ်ႈၸၼ်ႉတႃႈၶုၼ် ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမွပ်ႈပၼ်

1/26/2561 08:41:00 ก่อนเที่ยง

မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လုမ်းလူင်ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵပ်းသိုပ်ႇယိုၼ်ႈမိုဝ်းထိုင် SNLD ပႃႇတီႁူဝ်သိူဝ်မႃးဝႃႈ ႁႂ်ႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်...

UWSA 'ဝ' တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပၼ်ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းၸုိင်ႈမူိင်း'ဝ'ႁင်းေၶႃ

1/25/2561 08:42:00 หลังเที่ยง

တင်းၶၢဝ်ႇ dvb တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ တပ်ႉသုိၵ်းမူိင်း'ဝ' ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UWSA တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပၼ်ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းၸုိင်ႈမူိင်း'ဝ' ႁင်းေၶ...

ၾႆးမႆႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ၊ လုသုမ်းတႃႇႁိူၼ်း 7 လင်

1/24/2561 05:14:00 ก่อนเที่ยง

ၶၢဝ်ႇ DVB တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ  ဝၼ်းထိ 23 လႄႈ 24 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2018 ၼီႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈ ၾႆးမႆႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၼႃႈလိၼ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတီႈပၢင်လူင် ၵိၼ်မၢၵ်ႇဝၼ်းဝၢႆႇ ၶမ်ၶေႃးသေလုတၢႆ

1/22/2561 07:22:00 ก่อนเที่ยง

ဝၼ်းထိ 21 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉၵိၼ်မၢၵ်ႇဝၼ်းဝၢႆႇ   ဢၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈႁွ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးပိူၼ်ႈတႅင်း လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း 5 တီႈ

1/16/2561 05:53:00 ก่อนเที่ยง

ၶမ်ႈဝၼ်းထိ 15 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 11 မူင်းပၢႆ တီႈႁိမ်း ၵၢတ်ႇတူၼ်ႈ လမ်းယႆး - ၵၢတ်ႇလူင် ဢၼ်မီးႁိမ်းၽ...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ 14 ၵေႃႉ လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တိၺွပ်း

1/14/2561 06:26:00 ก่อนเที่ยง

ၶၢဝ်ႇသူတ်ႇထႆးတႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ  တီႈၸေႈတွၼ်ႈ ၵၼ်ႊၵျၼႃႉပူႇရီႊ ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းထႆး ဢွၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 14 ၵေႃႉ လၵ်ႉ...

ၸွႆႈထႅမ် ဢွၼ်ႇယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးပိူၼ်ႈၶၢႆၵိၼ်ၸႂ်ႉႁဵတ်းၼၢင်းမွၵ်ႇယႃႈ ။ ႁူပ်ႉႁၼ်ပႃးထႅင်ႈ ယိင်းမွၵ်ႇယႃႈ ပၢၵ်ႇပၢႆ တီႈလၢၼ်ႉၼူတ်ႈၵုင်းထဵပ်ႈ

1/12/2561 09:50:00 ก่อนเที่ยง

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 13/01/2018

သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈတၵႃႇ ထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း တူင်ႇဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇ ၸဝ်ႈဢွင်ႇလိၵ်ႈပူၼ်ႉၸၼ်ႉလူင် ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း

1/10/2561 09:17:00 หลังเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး / ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ( 11/1/2018)

မီးၵူၼ်းၸူၼ်ၼိူဝ်တၢင်းၵႃး မိူင်းၼွင် - ၶူဝ်လမ် ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းသေ လုတၢႆ

1/09/2561 11:01:00 ก่อนเที่ยง

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 10/01/2018 ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ DVB တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ   ဝၼ်းထိ 8 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ...

RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး

1/08/2561 08:25:00 ก่อนเที่ยง

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 8/01/2018 ဝၼ်းထိ 8 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2018 မိူဝ်ႈၼႆႉ RCSS / SSA ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ...

တူၼ်ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸဝ်ႈလၢႆတူၼ် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈၵူၼ်းႁိူၼ်း လႆႈႁပ်ႉၶူးၸုမ်ႈ ၽၢႆႇ ပွင်သၢင်ႈသႃႇသၼႃႇ

1/07/2561 07:48:00 หลังเที่ยง

ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး  8/01/2018 ဝၼ်းထိ 4 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢႆးၸိုဝ်ႈ သင်ႇၶႃႇ ရ...

ဝၼ်းၵူိတ်ႇ ၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈၶူပ် 55 ပီ ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

1/05/2561 06:56:00 ก่อนเที่ยง

ပေႃးထုိင်မႃးဝၼ်းထိ 5 လူိၼ်ၸၼ်ႇၼဝႃႇရီ ၵူႈပီပီၸုိင် ပဵၼ်ဝၼ်းၵူိတ်ႇၶွင် ၸဝ်ႈပေႃသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်း လႄႈ ထုိင်မႃး ပီၼႆႉၵေႃႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ...

တိၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တႃႇငိုၼ်းမၢၼ်ႇ မိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင်သႅၼ် တီႈၶူဝ်တႃႈၵေႃႈ ၵုၼ်ႁိင်း

1/03/2561 07:31:00 ก่อนเที่ยง

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး  3/1/2018 မိူဝ်ႈဝၼ်းပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ ဝၼ်းထိ 1 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ် ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.