ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ 14 ၵေႃႉ လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တိၺွပ်း

ၶၢဝ်ႇသူတ်ႇထႆးတႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ  တီႈၸေႈတွၼ်ႈ ၵၼ်ႊၵျၼႃႉပူႇရီႊ ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းထႆး ဢွၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 14 ၵေႃႉ လၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းထႆးလႄႈ ၺႃးၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈၶဝ် တိၺွပ်းဝႆႉ ။ 
ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2018 ၼီႈ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းပၢႆ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈႁၢၼ် ၽၢႆႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းတပ်ႉတိူင်း မၢႆ 3 ၶဝ် ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းသေ ပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇယူႇၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ် လူတ်ႉမႃႇသတိူဝ်ႇ ႁၢႆးလပ်ႉသ်သီၶၢဝ်လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လီထၢင်ႇထိူမ် ၶပ်းမႃးတင်းၸၼ်ႉၸွမ်ရႃႉၶျ်ၽ်ႉ ၵၼ်ႊၵျၼႃႉပူႇရီႊလႄႈလႆႈလမ်းမႃးၸွမ်းတင်းလင် ၊ မိူဝ်ႈမႃးၶိုတ်းလူတ်ႉၶဝ် ႁိမ်းၼမ်ႉၼွင် ၼႂ်းဢူိင်ႇ ต.บ้องตี้ ( ပွင်ႉတိ) ၸေႈဝဵင်း อ.ไทรโยค (ၶျႆးယူၵ်ႉ ) လႄႈ ၼႄတူဝ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသေႁၢမ်ႈႁေႉသပ်းသေးတူၺ်း ။ 
မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ပိုတ်ႇတူၺ်း ၽႃႈယၢင်သီလမ် ဢၼ်မီးၽၢႆႇလင်လူတ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးသီႇၵေႃႉ ၼွၼ်းၶပ်ႉယႆမႃးၸွမ်းသေယဝ်ႉ တင်းၼႃႈတူဝ်လူတ်ႉသမ်ႉ မီးၵူၼ်း ပႃးမႃးၸွမ်းထႅင်ႈ 10 ၵေႃႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ယွၼ်းတူၺ်းဝတ်ဝႂ်မၢႆၾၢင် သမ်ႉဢမ်ႇမီးသင်ၼေလႆႈမိူဝ်ႈတွင်ႈထၢမ် ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၸိုင် မၼ်းၸၢႆးတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းထႆး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ นายสุริม ธนัญชัยสิริกุล อายุ 33 ปี  ( ၼၢႆးသုရိမ်ႊ ထၼတ်ႉၶျႆးသီရိၵုၼ်ႊ ) သေ မၼ်းၸၢႆးယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ လႆႈၵိၼ်ၸၢင်ႈ တေႃႉၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈမႃး ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် လႆႈၵႃႈတေႃႉႁဵင်သွင်ပၢၵ်ႇဝၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၶဝ် 14 ၵေႃႉၼၼ်ႉ  လတ်းမႃးၼႂ်းထိူၼ်ႇသေ ဢၢင်ႈတေၵႂႃႇသူင်ႇၶဝ်တီႈ ပွၵ်ႉပၢၵ်ႇၽရႅၵ် ต.ปากแพรก  ၼႂ်ႂ်းဝဵင်း ၵၼ်ႊၵျ ၼႃႉပူရီႊ မိူဝ်ႈတွင်ႈထၢမ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉၸိုင် ၶဝ်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်း တႃႇတေႁဵတ်းၽၢတ်ႉသ်ပွတ်ႇဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းလႄႈ ၸင်ႇၶဝ်ႈမႃးတၢင်းထိူၼ်ႇ ၊ ပေႃးလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇတေၸၢႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵႃႈၵႃးၼႆယဝ်ႉ။
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈ ဢၼ်ၶဝ်ၶဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈလႄႈ တေလႆႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈပၵ်းပိူင်ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၺႃးတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈလွင်ႈ လၵ်ႉသိူင်ႇဝႆႉၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်း ၸွႆႈၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်းၽိတ်းမၢႆမီႈ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းၼႆယဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ပေႃးတေၶႂ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးၸိုင် တင်းၵႃႈႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၽၢတ်ႉသ်ပွတ်ႇ လႄႈ ဝႂ်ႁင်းၵၢၼ်  ၵႃႈဝီႇၸႃႇၶဝ်ႈမိူင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းထႆးမွၵ်ႈ မိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင်ဝၢတ်ႇ လႆႈပႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းတီႈဢေႇသုတ်း ( 15 ) ဝၼ်းထိုင် (3- 4) လိူၼ် ပေႃးၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸဵဝ်းယဝ်ႉ သမ်ႉလႆႈၸၢင်ႈ ပွႆးၸႃးၵူၼ်းၵၢင်ႁဵတ်းလႄႈ လႆႈသဵင်ႈငိုၼ်း ၵႃႈၼင်ႇၶဝ်ယွၼ်း ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ။


ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
14/1/2018


ขับเคลื่อนโดย Blogger.