ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸွႆႈထႅမ် ဢွၼ်ႇယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးပိူၼ်ႈၶၢႆၵိၼ်ၸႂ်ႉႁဵတ်းၼၢင်းမွၵ်ႇယႃႈ ။ ႁူပ်ႉႁၼ်ပႃးထႅင်ႈ ယိင်းမွၵ်ႇယႃႈ ပၢၵ်ႇပၢႆ တီႈလၢၼ်ႉၼူတ်ႈၵုင်းထဵပ်ႈ

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 13/01/2018
ဝၼ်းထိ 12 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2018 ၼီႈ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇၸွပ်ႇသွၵ်ႈတၢင်းၽိတ်း DSI မိူင်းထႆး တပ်ႉသိုၵ်း လႄႈ ပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၶဝ် ၶဝ် ၵႂႃႇၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတိၺွပ်း  တီႈဢၼ် ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇလၢၼ်ႉဢၢပ်ႇဢူပ်းၼူတ်ႈ ႁဵတ်းၼႃႈတိူဝ်ႈ သေ ၸႂ်ႉၼၢင်းယိင်းၶဝ်ႁဵတ်းၼၢင်းမွၵ်ႇယႃႈၶၢႆတူဝ် ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ပၢင်ၵွၵ်ႇၵုင်းထဵပ်ႈ

ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ MCOT ( ဢႅမ်ႇၶွတ်ႇ ) မိူင်းထႆး ပိုၼ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ  -  ယွၼ်ႉၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၼၢင်းယိင်း มูลนิธิพิทักษ์สตรี ၶဝ် တိူင်ႇလၢတ်ဝႆႉတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ဝႃႈ မီးဢွၼ်ႇယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃႇယု 12 ပီ ၺႃးပိူၼ်ႈၶၢႆၵိၼ်သေ ဢဝ်မႃးႁဵတ်းၼၢင်းမွၵ်ႇယႃႈၶၢႆတူဝ်ယူႇတီႈလၢၼ်ႉဢၢပ်ႇဢူပ်းၼူတ်ႈ ဢၼ်မီး ၸိုဝ်ႈဝႃႈ Victoria Secret ဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း พระราม 9 ပွၵ်ႉ บางกะปิ ဢိူင်ႇ ห้วยขวาง ၵုင်းထဵပ်ႈၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ပွမ်တူဝ်ပဵၼ်ၶႅၵ်ႇသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇတူၺ်း မိူဝ်ႈလႆႈႁု ဝႃႈ ၶဝ်ႁဵတ်းပႃးၵၢၼ်ၶၢႆၼၢင်းမွၵ်ႇယႃႈ ၼႆလႄႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၶူၼ်ႉသွၵ်ႈသပ်းသေး ၼႂ်းဝၼ်းထိ 12 ၼႆႉ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၼႂ်းလၢၼ်ႉၼၼ်ႉ မီးပႃးတင်းႁွင်ႈၼွၼ်း 2 ပၢၵ်ႇႁွင်ႈ  မီး ယိင်းသၢဝ် မွၵ်ႈ 80 ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇတီႈၼၼ်ႈ လႆႈႁၼ်ပႃးတင်း  ၶႅၵ်ႇၽူႈ ၸၢႆး ဢၼ်ပဵၼ် ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်ၽွင်ႈ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တွင်ႈထၢမ်သပ်းသေးထႅင်ႈၸိုင် ယိင်းသၢဝ် ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇ တီႈလၢၼ်ႉၼၼ်ႉ တင်းသဵင်ႈ မီး 113 ၵေႃႉ   မီးပႃးတင်း  ၵူၼ်းထႆး ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းလၢဝ်း ၵမ်ႇပူးၶျႃး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယိင်းဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု ပႆႇထိုင်18 ပီ ၵေႃႈ ပႃးတင်းၼမ် ၵူၺ်းၵႃႈ ယိင်းၶဝ် ဢမ်ႇမီးဝတ်ႉဝႂ်မၢႆၾၢင် ၽၢတ်ႉသ်ပွတ်ႇ ထူၵ်းၼႄၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ယွၼ်ႉၼႆ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ တေလႆႈ သွပ်ႇထၢမ်သပ်းသေးဝႃႈ ၽႂ်ပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းလႂ် / ဢႃႇယုၵႃႈႁိုဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သေ ၸင်ႇၵွႆႇ ၸႅၵ်ႇၽႄထႅင်ႈဝႃႈ ၵေႃႉလႂ် ၺႃးပိူၼ်ႈၶၢႆၵိၼ်သေ ၽႅဝ်မႃး / ၵေႃႉလႂ်ၺႃးပိူၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉႁဵတ်းၼၢင်းမွၵ်ႇယႃႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လႆႈတိၺွပ်းဝႆႉ ၽူႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉ นายบุญทรัพย์ อมรรัตนสิริ ဢမ်ႇၶဝ်ႁွင်ႉဝႃႈ ป๋ากบ ဢႃႇယု  55 ပီ   ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မီးသၢၵ်ႈသေလၵ်းထၢၼ် ဢၼ်ၸႅင်ႈ လႅင်းလႄႈ တေၺႃးဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၵႃႉၶၢႆၵူၼ်း လွင်ႈၽုၺ်ႇႁူင်းမွၵ်ႇယႃႈၶၢႆတူဝ်၊ ႁပ်ႉဝႆႉ ၵူၼ်း တၢင်ႇမိူင်းဢမ်ႇမီးဝတ်ႇဝႂ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ  


လိူဝ်သေၼႆႉ မီးထႅင်ႈ ၵူၼ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းမၼ်းထႅင်ႈ 7 ၵေႃႉ ၼႂ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆႉ မီးၸိုဝ်ႈ ဝႆႉ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် ဢၼ်ယၢမ်ႈႁဵတ်းၽိတ်းမၢႆမီႈ ယွၼ်ႉၼႆ တေလႆႈတၢင်ႇယွၼ်း မၢႆၺွပ်းတီႈ လုမ်းတြႃးသေ လူဝ်ႇလႆႈမႃးတိၺွပ်းထႅင်ႈ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ 

Photo : www.thairath.co.th
ขับเคลื่อนโดย Blogger.