ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈမ ႁေႃႈၵႃးၵႂင်တၢင်း ၵႂႃႇႁူပ်ႉသႂ်ႇလၢၼ်ႇ ၼႂ်းၵႃးမီးယႃႈမ 6 သႅၼ်မဵတ်ႉ

ၶၢဝ်ႇ thairath  တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တီႈၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ပွတ်းႁွင်ႇမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း ၵိၼ်ၸၢင်ႈတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁေႃႈလူတ်ႉႁေႃႈၵႃး ဢဝ်ၵႂင်တၢင်းသေလိူၵ်ႈလိူၵ်ႈ ၵႂႃႇၺႃးပလိၵ်ႈႁၢၼ် တမ်ႇရူတ်ႇ ဢၼ်တင်ႈလၢၼ်ႇလႄႈ ထုၵ်ႇၺႃးတိၺွပ်း ၼႂ်းလူတ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉႁၼ်ယႃႈမႃႉ 6 သႅၼ်မဵတ်ႉ။
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၶဝ် လႆႈႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၵႂႃ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထိ 22 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 2 ပီ 2018 ၼီႈ ၊ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် တပ်ႉတိူင်းမၢႆ- 5  ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ။ พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ (ၽူၼ်ႊတမ်ႇရူတ်ႇထူဝ်ႊ ၽုၼ်းသပ်း ပရႃႇသူိတ်ႇသၵ်ႇ) မွၵ်ႇ လၢတ်ႈသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး ဝၼ်းထိ 21 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၽွင်းမိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ပႂ်ႉတင်ႈလၢၼ်ႇသပ်းသေးယူႇတီႈ ဝၢၼ်ႈမႄႈမႃႉ ဢိူင်ႇသီတွၼ်းမုၼ်း ၸေႈဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးၼၼ်ႉ မီးလူတ်ႉၵပႃႇသီလမ်လမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃႈၵႂႃႇႁေႃႈၶိုၼ်းယူႇလႄႈ လႆႈႁွင်ႉၵိုတ်းသေသပ်းသေးတူၺ်းသေယဝ်ႉ လႆႈႁူပ်ႉႁၼ်ႁေႃႇယႃႈမႃႉ လၵ်ႉသိူင်ႇမႃးၸွမ်းတူဝ်လူတ်ႉၵႃး၊ မၢၵ်ႇၵႃး လႄႈၼႂ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈႁူဝ်လူတ်ႉ ပေႃးၸွတ်ႇၵႂႃႇၵူႈတီႈ ၊ တူၺ်းလၢႆးသိမ်းလၢႆးသိူင်ႇ မိူၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇမေႃႁဵတ်း ႁေႃႇဢၼ်မီးၼႂ်းဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇႁူဝ်ၵႃးလူင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိၵ်ႇၶၢတ်ႇဝႆႉသေ ဢၢပ်ႈတေတူၵ်းမႃးၸွမ်းတၢင်းၽွင်ႈ ၊ ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ႁူပ်ႉႁၼ်တႄႉ တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ မီး 6 သႅၼ်မဵတ်ႉ ။
မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၸႅတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၼၼ်ႉဝႃႈ ၸိုဝ်ႈမၼ်းၸၢႆး ႁွင်ႉ - นายทองใบ สังประพล (ၼၢႆးထွင်းဝႂ် သင်ပရၽူၼ်း) ဢႃႇယု 5႐ ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းတင်းပွတ်းဢီႈသၢၼ်  မၼ်းၸၢႆးလုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းမႄႈသၢႆသေ ဢၢင်ႈၵႂႃႇၵုင်းထဵပ်ႈ တီႈမႄႈသၢႆၼႆႉ မီးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၼၢႆးႁမ်း ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇမႃး ႁႂ်ႈမၼ်းတေႃႉဢဝ်ယႃႈမႃႉ ၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ၵႃႈတေႃႉမၼ်း တေလႆႈ 5 မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇၼႆလႄႈ လႆႈတေႃႉမႃး ၊ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းပႆႇယၢမ်ႈႁဵတ်းသေပွၵ်ႈ ပွၵ်ႈၼႆႉပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၊
ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸၢင်ႈဝႄႈၵၵ်ႉၢၼ်ႇတမ်ႇရူတ်ႇၼၼ်ႉ  ၶဝ်ၸႂ်ႉမၼ်းၶပ်းႁေႃႈမႃးၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလတ်း ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်းလတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇယၢမ်ႈမႃးလႄႈ လႆႈၸ်ႂႉတိုဝ်း ၵူႊၵိူဝ်ႊလ် မႅပ်ႇ google map တူၺ်းၽႅၼ်ႇတီႈသေမႃးၸွမ်းၵူၺ်း ၊ ၽွင်းမၼ်းတိုၵ်ႉၵႂင်တၢင်းသေ ႁေႃႈၵႂႃႇႁေႃႈမႃးယူႇၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈလိူၵ်ႈသမ်ႉမႃးၺႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတမ်ႇလူတ်ႇၶဝ်ေသ ထုၵ်ႇၺႃးတိၺွပ်း ၼႆယဝ်


ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
22/02/2018


ขับเคลื่อนโดย Blogger.