ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၺႃးသဝ်ၾႆးၾႃႉသေလုတၢႆ

ၶၢဝ်ႇထႆး bright tvပိုၼ်မွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထိ 2 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 2 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ   ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈယႂ်ႇ Big Bike သေ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးသဝ်ၾႆးၾႃႉ တီႈၸေႈဝဵင်းလမ်ႊလုၵ်ႉၵႃ ၸေႈတွၼ်ႈ ပထူမ်ႊထႃႊၼီႊ မိူင်းထႆးသေ လႆႈလုတၢႆထင်တီႈ ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်တမ်ႇရူတ်ႇၶဝ် လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လူတ်ႉၶိူင်ႈပိၼ်ႈတီႈၼႃႈၸၼ်ႉၸွမ်လူင် Western သေ မီးၵူၼ်းလုတၢႆၸွမ်းၼႆလႄႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇသပ်းသေးတူၺ်း ။ 
မိူဝ်ႈၵႂႃႇထိုင်တီႈၼၼ်ႈ  လႆႈႁၼ်လူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ မိၵ်ႈမၢႆ Yamaha သီလမ်လေႃးလႅင် မၢႆလူတ်ႉ 6กถ กรุงเทพมหานคร 9228 ၵုင်းထဵပ်ႈ ၽႃႇၺႃးသဝ်ၾႆးၾႃႉႁိမ်းတၢင်းသေလုၵွႆဝႆႉ ။ သမ်ႉလႆႈႁၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼုင်ႈသိူဝ်ႈၶႅၼ်ယၢဝ်းသီလမ် ၼုင်ႈၵူၼ်ၵျိၼ်းသေ ၼွၼ်းငၢႆလုတၢႆဝႆႉ ၼႂ်းၼမ်ႉႁွင်ႈႁိမ်းတၢင်း။  မၢၵ်ႇႁူဝ်မၼ်းၸၢႆး မီးႁွႆးတမ်ၺႃးသဝ်ၾႆးၾႃႉ တႅၵ်ႇၸတ်ႉသေ ဢဝ်ၶေႃးမၼ်းႁၵ်းၵႂႃႇ ။ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လၢၵ်ႈတူဝ်မၼ်းၸၢႆး ၶိုၼ်ႈမႃးၼိူဝ်ၼမ်ႉသေ သပ်းသေးတူၺ်းလႄႈလႆႈႁုဝႃႈ ၽူႈတၢႆၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈမၼ်းၸၢႆးႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးမိူင်းၺူဝ်ႇ ဢႃႇယု24 ပီ ယူႇပွၵ်ႉဝိၽႃးဝတီႇရင်းသိတ်ႇ  ဢိူင်ႇတွၼ်းမိူင်း ၵုင်းထဵပ်ႈ ။  
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၵေႃႈ ဢဝ်တူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆး ၵႂႃႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင် ၽူႈမိၽူၼ်း ၊ တႃႇတေသပ်းသေးတူၺ်းထႅင်ႈ လွင်ႈဢၼ်မၼ်းၸၢႆးလႆႈလုတၢႆလႄႈ တႃႇတေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႃ ပီႈၼွင်ႉမၼ်းၸၢႆးႁႂ်ႈလႆႈလုမ်းလႃးသၢင်းၵျူဝ်ႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။ 


ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
03/02/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.