ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၾႆးမႆႈလူတ်ႉဢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈၶီႇမႃး တၢႆ 20 ၵေႃႈလႄႈဝၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ

3/30/2561 06:09:00 ก่อนเที่ยง

ဝၼ်းထိ 29-03-2018 မွၵ်ႈ 2 မွင်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းၼၼ်ႉ ၾႆးလႆႈမႆႈလူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈၶီႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မႄႈသွတ်ႇ-မိူင်းၵွၵ်ႇၼၼ်ႉ ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးလႄႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

3/28/2561 08:09:00 หลังเที่ยง

1.      ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉၺႃးသိုၵ်းမၢ ၼ်ႈၶလရ  23  ယိုဝ်းတၢႆႁိမ်းႁွမ်းၽၢႆယႄးယႂႃႇ တွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႂ်း   ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ  18/0...

မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းၸုမ်းသမႃးၶူမ်းပၢႆးပၼ်ႇၺႃႇလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၵဵင်းမႆႇ ထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵႃးပိၼ်ႈသေ လႆႈလုတၢႆ

3/18/2561 08:07:00 ก่อนเที่ยง

ဝၼ်းထိ 18 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 ပီ 2018 ၼီႈမိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်းပၢႆ မီးမေႃသွၼ်လိၵ်ႈ တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပႃးၼႂ်းၸုမ်းသမႃးၶူမ်ႊပၢႆးပိင်ႇၺႃႇလႄႈၾိင...

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေပၼ်ၶိုၼ်း တီႈလိၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ၶဝ်သိမ်းဢဝ်ဝႆႉတီႈ ၵေးသီး

3/16/2561 09:47:00 ก่อนเที่ยง

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တီႈလိၼ်ႁိမ်းႁွမ်းလွမ်ႉႁွပ်ႈ ၼမ်ႉၼွင်လူင်- ၼမ်ႉၵူင်းလႄႈ တီႈလိၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၶဝ် တီႈၸေႈဝဵင်းၵေးသီးဢမ်ႇၼၼ် ဝဵင်းၵႄႇသီႇ ၸ...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျႂင်း ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇတွင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၊ လိူဝ်ဝႆႉႁုၼ်ႇႁၢင်ႈြၽႃးတူၼ်လဵဝ်

3/16/2561 09:32:00 ก่อนเที่ยง

ဝၼ်းထိ 13 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆ တီႈဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇတွင်း ဢိူင်ႇၼႃးလွႆ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈ

3/13/2561 09:40:00 ก่อนเที่ยง

ၶၢဝ်ႇ workpoint news တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တီႈႁၢင်ႊယႂ်ႇလူင် Big C สาขลาดพร้าว ဢၼ်မီးၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈ မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ...

ၶေႃႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်

3/12/2561 09:27:00 ก่อนเที่ยง

ဝၼ်းထိ 08/03/2018 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်သၢၼ်ၶတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တႃႇသၢင်ႈၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ...

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး မၢႆ 02/2018

3/12/2561 08:47:00 ก่อนเที่ยง

ဝၼ်းထိ 01/03/2018 ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈဢမ်ႇပဵၼ်ထမ်း (တြႃး) တေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းထုင်ႉႁူဝ်ပူင်းထိုင်သိပ်...

မွပ်ႈငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ပီႈၼွင်ႉမူႇၸေႈ ၸိူဝ်းလႆႈထူပ်းၽေးၵႃးပိၼ်ႈတီႈလွႆၸေႊ

3/12/2561 08:44:00 ก่อนเที่ยง

ဝၼ်းထိ 11 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ လုမ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်း လွႆၸေႊ ၸေႈတွၼ်ႈ ပမေႃႇ ( ဝၢၼ်ႈမေႃႈ ) ၸေႈမိူင်းၶၢင်ၶဝ် သူင်ႇငိုၼ်းၵမ်ႉၵႅမ်ထ...

ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 4 ပၢၵ်ႇ ပၢႆႈလႆႈပၢႆႈၽေး

3/11/2561 06:59:00 ก่อนเที่ยง

မူိဝ်ႈဝႃႈဝၼ်းထိ 10 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 ပီ 2018 ၼီႈ တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉ 7 မူင်းထိုင် ႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းပၢႆ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလ...

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇ လူမ်းလူင် တီႈၵႃလိၵုၼ်ႁဵင် ၊ လင်ၶႃးႁိူၼ်း ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ ဝတ်ႉၵျႂင်းလုၵွႆ ၼၢင်းယိင်းသွင်ၵေႃႉ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း

3/10/2561 08:34:00 ก่อนเที่ยง

ဝၼ်းထိ 10 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်း ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇလူမ်းလူင် ပႃးတင်းမၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းလူင်းမႃးတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵုၼ...

“ဝ” ပွတ်းတွၼ်ႈတႂ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၼ်ပၢင်ၶႅၵ်ႇၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်မူႇ ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် 112 ၵူႈ

3/09/2561 07:05:00 ก่อนเที่ยง

မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 08/03/2018 ပူၼ်ႉမႃး Goldentriangleregionalnews တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ “ဝ” ပွတ်းတွၼ်ႈတႂ်ႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၼ်ပၢင်ၶႅၵ်ႇၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်မူႇ ၽူ...

ပီႈၼွင်ႉမူႇၸေႈ ၵႂႃႇဝႆႈြၽႃးမႃးပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵႃးပိၼ်ႈ လုတၢႆ 5 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ၵေႃႉ

3/08/2561 08:22:00 ก่อนเที่ยง

ဝၼ်းထိ 7 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းမူႇၸေႈၸုမ်းၼိုင်ႈ ၵႂႃႇဝႆႈြၽႃးတင်းမိူင်းၶၢင်ပုၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃး သမ်ႉမႃးပ...

ပၢင်ၵုမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး ၽွမ်ႉတႃႇတေၶျေႃႉယွမ်းပၼ် တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

3/06/2561 07:08:00 หลังเที่ยง

ၶၢဝ်ႇထႆး   မႃႉတီႇၶျူၼ်း ( matichon ) တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ   ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈလွင်ႈ မၢႆမီႈပၵ်းပိူင်   တႃႇတေပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၼိူဝ် လွင်ႈၸၢင်ႈႁႅင...

ၶၢဝ်ႇၵူၼ်းႁၢႆ ၼၢင်းဢေးလႃႉ(ၼၢင်းလႃႉၶိၼ်ႇ) ဢႃႇယု (23) ပီႊ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ လႄႈပီႈၼွင်ႉတၢင်းလင်မႆႈၸႂ်

3/06/2561 07:06:00 ก่อนเที่ยง

မိူဝ်ဝၼ်းထိ 03/03/2018 ၼၼ်ႉ ၸၢႆးၸၢမ်ႇလူႇလႄႈမေးမၼ်းၼၢင်းဢေးလႃႉ (ၼၢင်းလႃႉၶိၼ်ႇ) ၵႂႃႇလေႇ ႁွင်ႈၸၢႆးဢဵမ်းသေ (ပဵၼ်ပီႈလူဝ်းၸၢႆးဢဵမ်း) ၼၢင်းဢေးလႃႉ (...

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်းၸုိင်ႈတႆး ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မူိင်း (11) ၸုမ်းႄလႈ ပူၵ်ႉၵူဝ်ႇၽူႈမီးပုိၼ်ႉႁူႉတၢင်းႁၢၼ်

3/04/2561 07:21:00 ก่อนเที่ยง

မူိဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ 04/03/2018 ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်းၸုိင်ႈတႆး လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်းၸုမ်းပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မူိင်း (11) ၸုမ်းႄလႈ ...

ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ပၼ်ၾၢင်ႉႁႂ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် သဵင်ႈလိူၼ်ၼႆႉ ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း

3/03/2561 08:45:00 ก่อนเที่ยง

ၶၢဝ်ႇ Daily News ( เดลินิวส์ ) တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ -  ဝၼ်းထိ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ  นายอนุรักษ์  ทศรัตน์  ( ၼၢႆႊဢၼုရၵ်ႉ ထတ်ႉသရတ...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျႂင်းၵဝ်ႇၵႄႇလင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈ သီပေႃႉ

3/02/2561 07:17:00 ก่อนเที่ยง

ဝၼ်းထိ 1 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 ပီ 2018 ၼီႈ  ဝၼ်းလိူၼ်သီႇမူၼ်း ၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ မီးလွင်ႈၾႆးမႆႈ ဝတ်ႉၵျႂင်းၵဝ်ႇၵႄႇလင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇ ၵုင်းၸူင်-  ၼမ်ႉလ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.