ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပႆၢးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႉဢဝ်ၶုိၼ်းၸုိင်ႈတႆး ႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မူိင်း (11)ၸုမ်း

ขับเคลื่อนโดย Blogger.