ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၶၢဝ်ႇၵူၼ်းႁၢႆ ၼၢင်းဢေးလႃႉ(ၼၢင်းလႃႉၶိၼ်ႇ) ဢႃႇယု (23) ပီႊ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ လႄႈပီႈၼွင်ႉတၢင်းလင်မႆႈၸႂ်

မိူဝ်ဝၼ်းထိ 03/03/2018 ၼၼ်ႉ ၸၢႆးၸၢမ်ႇလူႇလႄႈမေးမၼ်းၼၢင်းဢေးလႃႉ (ၼၢင်းလႃႉၶိၼ်ႇ) ၵႂႃႇလေႇ ႁွင်ႈၸၢႆးဢဵမ်းသေ (ပဵၼ်ပီႈလူဝ်းၸၢႆးဢဵမ်း) ၼၢင်းဢေးလႃႉ (ၼၢင်းလႃႉၶိၼ်ႇ) ယွၼ်းပွၵ်ႈမႃးႁွင်ႈဢွၼ်တၢင်းၽူဝ်မၼ်းၸၢႆးၸၢမ်ႇလူႇ  ယွၼ်ႉမိူဝ်ႈတွၼ်ႈၸဝ်ႉၶဝ်ၽူဝ်မေးမီးလွင်ႈထဵင်ၵၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈသေ ၸၢႆးၸၢမ်ႇလူႇၵေႃႈ ဢမ်ႇပွၵ်ႈမႃးၸွမ်းမေးမၼ်းၼၢင်းၵမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉၵူဝ်လႆႈမေႃးၵၼ်ထႅင်ႈဝႃႈၼႆ၊

ဝၢႆးၼၼ်ႉမွၵ်ႈၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမွင်းပၢႆ ၶၢဝ်းယၢမ်း 12:30 ၸင်ႇပွၵ်ႈမႃးႁွင်ႈ​​သေ လႆႈႁၼ်ၽၵ်းတူ​​ၵေႃႈဢမ်ႇပိၵ်ႉ​​ သေႃးလူတ်ႉလႄႈ​​သေႃးႁွင်ႈ​​ၵေႃႈ ဢဝ်တၢင်ႇဝႆႉၼိူဝ်ၽႃႈတီႈၼွၼ်းၶဝ်​​သေ ႁႃတူဝ်ၼၢင်းဢေးလႃႉ (ၼၢင်းလႃႉၶိၼ်ႇ) တႄႉဢမ်ႇႁၼ် ၸၢႆးၸၢမ်ႇလူႇထူဝ်းႁႃ​​ၵေႃႈဢမ်ႇတိတ်း ထၢမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး​​ၵေႃႉမၼ်း​​ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉဢမ်ႇႁၼ်ၼႆယဝ်ႉ၊ ၶူဝ်းတီႈမၼ်းၼၢင်းဢဝ်ၵႂႃႇ​​ၵေႃႈ​​တေႃႉတႄႉပဵၼ်ၶူဝ်းလဵင်းၸပ်းတူဝ် ဢၼ်ၼုင်ႈဝႆႉလႄႈဢႅပ်ႇငိုၼ်း ၵႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း​​သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ​​ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်မႆႈၸႂ်လႄႈၸွမ်းႁႃ​​ၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ်ၺႃး​​သေ​​ ပေႃးလႆႈထိုင်သၢမ်ဝၼ်းယဝ်ႉလႄႈမၼ်းၸၢႆးၸင်ႇၵႂႃႇၸႅင်ႈၵႂၢမ်းလွင်ႈၵူၼ်းႁၢႆဝႆႉတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ (တမ်ႇရူတ်ႇ) မႄႈပိင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 05/03/2018 ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ၊

ၼၢင်းဢေးလႃႉ (ၼၢင်းလႃႉၶိၼ်ႇ) လႄႈ ၸၢႆးၸၢမ်ႇလူႇၼႆႉ ၵူပ်ႉၵူႈၵၼ်မႃးလႆႈမွၵ်ႈႁႃႈပီႊပၢႆ ဢမ်ႇမီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်​​သေ​​ၵေႃႉ ၶဝ်ၸင်ႇႁႃၶဝ်ႈမႃးမိူင်းထႆးလႆႈပီပၢႆၵူၺ်း ၼၢင်းဢေးလႃႉ (ၼၢင်းလႃႉၶိၼ်ႇ) ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ထႃႈသႃလႃး ​​ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢတ်ႈႁွင်ႈယူႇၸွမ်းၵၼ်တင်းၽူဝ်မၼ်းၼၢင်း ပွတ်းတၢင်းဝတ်ႉၻွၼ်းၸၼ် ၵဵင်းမႆႇ၊

ၼၢင်းဢေးလႃႉ (ၼၢင်းလႃႉၶိၼ်ႇ) ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်းလုင်းၶမ်းယီႈ လႄႈ ပႃႈၼၢင်းလူႇ  ယူႇဝၢၼ်ႈၼႃးၾႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်း​​ယေႃ ၸေႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆ  သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ထူပ်းႁၼ်မၼ်းၼၢင်း​​ၵေႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ မၢႆၵပ်းသၢၼ် 062-946-3382 လႄႈ 063-121-8612  ၼႆႉ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
06/03/2018

ขับเคลื่อนโดย Blogger.