ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈ

ၶၢဝ်ႇ workpoint news တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တီႈႁၢင်ႊယႂ်ႇလူင် Big C สาขลาดพร้าว ဢၼ်မီးၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈ မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈမႃး ၽိတ်းၽႅၵ်ႇမေႃးမႄးၵၼ်ပဵၼ်ၸုမ်း/ ႁႅင်းၵူၼ်းၶႂ်ႈမီးမွၵ်ႈပၢၵ်ႇပၢႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းသိုဝ်ႉၵူၼ်းၶၢႆ ၼႂ်းႁၢင်ႈယႂ်ႇ ဢွၼ်တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈသေ ထတ်းသၢင်တၢင်ႇတၢင်းၽိတ်းသႂ်ႇၶဝ် ။

ဝၼ်းထိ 12 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ မီးၽူႈၸႂ်ႉၾေႉသ်ပုၵ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ChamaipornChangsiri (ၶျမႆႊၽွၼ်ႊ ၶျၢင်ႊသီႊရီႊ) လႆႈတၢင်ႇဝႆႉ ဝီႇတီႇယူဝ်ႊၶလိပ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၾုင် ၽိတ်းၽႅၵ်ႇၵၼ်သေ လႅၼ်ႈလူင်းမႃးတီႈၶိုၼ်ႈလႆသေယဝ်ႉ ယင်းတႅမ်ႈဝႆႉ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်မီးတီႈပွင်ႇဝႃႈ  - (ၼႆႉပဵၼ်မိူင်းထႆးႁဝ်းလူင်) ၊ ၶလိပ်ႉဝီႇတီႇယူဝ်ႊငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၼၼ်ႉ တၢင်ႇယင်းပႆႇပူၼ်ႉဝၼ်း မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈတူၺ်း 9 သႅၼ်ပၢႆသေယဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းသၢင်သမ်ႇမုၵ်ႈႁိၼေး ၊ ၵမ်ႈၼမ်တေဝႃႈ မႃးယူႇမိူင်းပိူၼ်ႈသေ မႃးၽိတ်းၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ႁဵတ်းသင် ဝႃႈၼႆ
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ငဝ်ႈငုၼ်းၽၢႆႇသိုဝ်ႇဢွၼ်ႊလၢႆႊမိူင်းထႆးၶဝ် လႆႈတွင်ႈထၢမ်ၵႂႃႇတီႈ လုမ်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် โชคชัย  ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉၼၼ်ႉလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၶိုၼ်းတွပ်ႇပၼ်ဝႃႈ တီႈၼၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ် မႃးယူႇၼမ် ၊ ဢၼ်လႆႈႁၼ်ၼႂ်းဝီႊတီႊဢူဝ်ႊၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 ပီ 2018 ၼီႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 3 မူင်းၶိုင်ႈ ၊ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းတႆး လႄႈ ၸၢဝ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (ၵရဵင်ႇ) ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၽိတ်းၽႅၵ်ႇမေႃးမေးၵၼ် တီႈၸၼ်ႉ 7 ၊ ယွၼ်ႉလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်တင်း ၵူၼ်းဢဝ်ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈႁၢင်ႈယႂ်ႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁၢမ်ႈသီးၵုမ်းထိင်းၶဝ်သေယဝ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်မႃးၸႅတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 5 ၵေႃႉ ။
ၸွမ်းၼင်ႇ လႆႈသပ်းသေးတူၺ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိုဝ်းၶဝ်ဢမ်ႇႁၼ်မီးၾႃႉမိတ်ႈလႄႈမဵဝ်းလႅမ်ၽၢႆသင် ၊ လွင်ႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႈ မီးဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်း ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶဝ်လႅၼ်ႈၵႂႃႇၽႃႇၺႃး ၽႃႇမၢၼ်ႇတီႈလၢၼ်ႉပိူၼ်ႈတႅၵ်ႇ ၊ တင်းသွင်ၽၢႆႇၵေႃႈ ငူပ်ႉငိၵၼ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇၽုၺ်ႇဢမုတၢင်းၽိတ်းတေႃႇၵၼ် ၼႆလႄႈ ယဝ်ႉယႃႇၵၼ်ၵႂႃႇ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈဢဝ်ၽႃမၢၼ်ႇပိူၼ်ႈတႅၵ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ၸဝ်ႈၶွင်ပိူၼ်ႈ ႁႂ်ႈတႅၼ်းသၢႆႈယေႃႇပၼ်ၶိုၼ်းလႄႈ ၶဝ်လႆႈၵဵပ်းငိုၼ်းၵၼ်ၵေႃႉဢိတ်းသေ တႅၼ်းပၼ်ၶိုၼ်း တႃႇငိုၼ်းထႆး 5,000 ဝၢတ်ႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။


ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
13/03/2018 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.