ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉလူင်ပတ်ႉပဝ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈၽူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းတင်းၼမ်သေႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းသႅၼ်တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးၶၢၼ် မိူင်းၼၢႆး

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 25 လိူၼ် April 2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:00 မူင်းပႆၢၼၼ်ႉ မီးၽူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းလႄႈ လူမ်းလႅင်ႉလူင်ပတ်ႉပဝ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉသုမ်းၸွမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းသႅၼ်တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇဢူႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးၶၢၼ် ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸေႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆယဝ်ႉ၊

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်မိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးလႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ဝၼ်ႈပၢင်ႇဢူႈၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၺႃးလူမ်းလႅင်ႉလူင်ပတ်ႉပဝ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ႁိူၼ်းသွင်ၸၼ်ႉ ယွင်ၶဝ်ႈ ႁိူၼ်းၸၼ်ႉလဵဝ်ၸပ်းလိၼ် လႆႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင်လူမ်းလႅင်ႉလူင်ပတ်ႉပဝ်ႇယဵၼ်ႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈလူင်းတူၺ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇသေ လႆႈထူပ်းႁၼ်လွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆလႄႈပေႃးမႃးၼပ်ႉသွၼ်ႇၵႃႈၶၢၼ်ငိုၼ်းၸိုင် လႆႈလူႉသုမ်းႁူဝ်သိပ်းသႅၼ်ႉပၢႆပၢႆၼႆယဝ်ႉ။


မိူၼ်ၼင်ႇ လဵၵ်းႁဵၵ်ႇမုင်းလင်ၶႃး ႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်လႄႈ ထုၵ်ႇလူမ်းပတ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ပိဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းလူမ်းၵေႃႈမီးတင်းၼမ်  ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈတူဝ်သတ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတိူဝ်ႉၺႃးလုတၢႆ လွတ်ႈၽေးလီယူႇ ယၢမ်းလဵဝ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇၺႃး ၽူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းလႄႈလူမ်းလႅင်ႉလူင်ပတ်ႉပဝ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈမီးလွင်ႈလူႉၵွႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပီႈပီႈၼွင်ႉၼွင်ႉၸိူဝ်းယူႇတီႈၸမ်တီႈၵႆၶဝ် လႆႈမီးလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်သေ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႂ်ႇလႄႈလႆႈၶိုၼ်းမေးၵုမ်းယဝ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
27.04.2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.