ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးသုၵ်ႉသၵ်ႉၸႂ် ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ၶိုၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇသေ လုတၢႆၵႂႃႇ

တီႈပၢင်ၸၢင်ႉ ၸေႈဝဵင်းမႄႈတႅင် ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆးၼႆႉ မီးႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးပဝ်း  ဢမ်ႇၼၼ် ၸၢႆးဢႅမ်း ဢႃႇယု 26 ပီၼႆႉ မီးလွင်ႈသုၵ်ႉသၵ်ႉၸႂ် လွင်ႈၼႃႈႁိူၼ်းတႃယေးသေ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ၶိုၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈလႆႈလုတၢႆၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 24 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ ။


မႄႈပႃႈယူင်ႇ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ၶဝ်မေႈလုၵ်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵဵင်းၶမ်း ၊ ၸေႈဝဵင်း ၵႃလိၵုၼ်ႁဵင် ၊ ဝၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ၸူဝ်းလုၵ်ႈၸၢႆး ပၢႆႈမႃးမိူင်းထႆး 20 ပီပၢႆ မၼ်းၼၢင်းမႃးၵိၼ်ၸၢင်ႈလၢႆးဝၼ်းသေ လဵင်ႉလုၵ်ႈယႂ်ႇမႃး ၊ ပေႃးလုၵ်ႈၸၢႆးယႂ်ႇမႃးၵေႃႈ မီးၼႃႈႁိူၼ်း ၊ မီးလုၵ်ႈမီးမေး ၊  ႁဵတ်းၵၢၼ်လုမ်းလႃးၸၢင်ႉ ယူႇတီႈပၢင်ၸၢင်ႉမႄႈတႅင် ၊ မၼ်းမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ 2 ၵေႃႉ ၊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ 7 ၶူပ်ႇ၊ ၵေႃႉၼိုင်ႈမွၵ်ႈ 2 ၶူပ်ႇ  ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တင်းမေးၼၢင်းမၼ်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇၵၼ်လႄႈ ၼႃႈႁိူၼ်းလုသေ လႆႈပႅတ်ႈၵၼ်ယူႇၵေႃႉတီႈ ။ 


ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ၼႆႉ မၼ်းၸႂ်ထိုင်လုၵ်ႈမၼ်းလႄႈ ဢၢင်ႈၵႂႃႇၸႂ်းလုၵ်ႈ တီႈႁိူၼ်းမေးၵဝ်ႇမၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသမ်ႉဢမ်ႇၽုၺ်ႇပၼ်ၽၵ်းတူႁိူၼ်း ၊ သေယဝ်ႉ လႆႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်တီႈၼၼ်ႉသေ တင်းၽၢႆႇမေးၼၢင်းမၼ်းဝႃႈ မၼ်းဢဝ်ၼမ်ႉမၼ်းထၢတ်ႈသီႇ ထွၵ်ႇသႂ်ႇတူဝ်မၼ်းသေ ၶိတ်ႇၾႆးၶိတ်ႇၸုတ်ႇတူဝ်မၼ်းၶိုၼ်း ၶဝ်ဢဝ်မႃးယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ မႄႈတႅင် ၊ ႁူင်းယႃမႄႈတႅင်သမ်ႉ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇသူင်ႇမႃးတီႈ ႁူင်းယႃၼၶွၼ်းၽိင်း ( ပႃႇငႄႉ ) ၊ မႃးယႃတူဝ်တီႈၼၼ်ႉ လႆႈၽၢၵ်ႇလိူၼ်သေလုတၢႆၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 24 ၼႆႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။ 


မႄႈပႃႈယူင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းၼၢင်း ပဵၼ်ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈပိူၼ်ႈလၢႆးဝၼ်း ၊  ငိုၼ်းဢၼ်မီးဢိတ်းဢွတ်းၵေႃႈ ၸၢႆႇၵႃႈယူတ်းယႃတူဝ်လုၵ်ႈၸၢႆးပႅတ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈလုၵ်ႈၸၢႆးမႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတႃႇလုမ်းလႃးသၢင်းၵျူဝ်ႇလႄႈ လႆႈမႃးပိုင်ႈဢိင်ႁႂ်ႈတင်း ၸုမ်းၸႃႇပၼဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ၸွႆႈလုမ်းလႃးသၢင်းၵျူဝ်ႇပၼ်၊  ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆး မီးဝႆႉတီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈသေ တေပူၼ်ႉတူဝ်သူင်ႇပႃႇႁဵဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 27 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ပီ 2018 ၼီႈ ဝၼ်းတိတ်ႉၼႆႉလႄႈ ယွၼ်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉၽူႈမီးၸေႇတၼႃႇၶဝ် မႃးၸွႆႈထႅမ်ၽွင်ႈ ၼႆၶႃႈ ။ 


သင်ဝႃႈ ဢိူၺ်းၵေႃႉဢိူၺ်းသႄႈ ၸၢႆးပဝ်းလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတီႈၵႆၶဝ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈမႃးသူင်ႇတူဝ်သေ တေၶႂ်ႈႁွမ်းဝၢင်ႇငိုၼ်းၸွမ်းၼႆၸိုင် သူင်ႇမႃးၼႂ်းမၢႆယေးငိုၼ်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၸႃႇပၼ ၵူၼ်းတၢႆဢမ်ႇမီးပီႈၼွင်ႉ ယေးငိုၼ်းထၼႃးၶၢၼ်း ၵသီၵွၼ်ႊထႆး  မၢႆယေးငိုၼ်း 016 - 3361 - 744 ၼႆၵေႃႈ လႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ ။ 

Photo: ฌาปนกิจศพ ไร้ญาติ - วัดป่าเป้า เชียงใหม่
ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
26/05/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.