ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးတေၽႅဝ်ႈလၢင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ တိၺွပ်းမႂ်ယဝ်ႉ သူင်ႇၶုိၼ်းမူိင်းၽႂ်မၼ်း

ဝႅပ်ႉသၢႆႉတ် กระทรวงแรงงาน ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးတႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ  တႄႇဢဝ် ဝၼ်းထိ 1 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉၵႂႃႇ  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမိူင်းထႆးၶဝ်တေၽဵဝ်ႈလၢင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ ၊ သင်လႆႈႁၼ်ဝႃႈၽိတ်းမၢႆမီႈၸိုင် တေတိၺွပ်းမၢပ်ႇမႂ်သေ သူင်ႇမိူဝ်းၶိုၼ်းတေႉတေႉ။

ဝၼ်းထိ 8 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၵဝ်ႈမူင်းတီႈလုမ်းၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈငဝ်းလၢႆး ဢၼ်တိုၵ်ႉႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းထတ်းထွင် ၵူၼ်းမိူင်း( ၽိသုတ်ႇသၼ်ၶျတ်ႉ) လႄႈ  ဢၼ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉသုၼ်ၵၢင် ႁဵတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် ယဝ်ႉတီႈလဵဝ်ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ  ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)


တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၊ မိူင်းလၢဝ်းလႄႈ  မိူင်းၵမ်ႇပူးၶျႃးၶဝ် ပေႃးတေလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႂ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈပၵ်းပိူင်သေ လႆႈႁပ်ႉသုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ် ၊ လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄ ၵုမ်းထိင်းပၼ် ႁႂ်ႈပေႃးၵိုင်ႇငၢမ်ႇၸွမ်းလၵ်းပိူင်ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼၼ်ႉ  လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၽႂ်မၼ်းသေ ႁဵတ်းပၼ်လွင်ႈထတ်းထွင်ၵူၼ်းမိူင်း ( ၽိသုတ်ႇသၼ်ႇၶျတ်ႉ ) ၊ တွၵ်ႇၸုမ်ႈဝီႇသႃႇၶဝ်ႈမိူင်း ၊  ႁဵတ်းမၢႆၾၢင်ႁႅင်းၵၢၼ်  တီႈသုၼ်ၵၢင်ယဝ်ႉတီႈလဵဝ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ  ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ  (One Stop Service) သေယဝ်ႉ လႆႈႁုဝႃႈ  ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းဢၼ်လူဝ်ႇထတ်းထွင်ၵူၼ်းမိူင်း ( ၽိသုတ်ႇသၼ်ၶျတ်ႉ ) ၼႆႉ မီး134,491 ( ၼိုင်ႈသႅၼ်သၢမ်မိုၼ်ႇသီႇႁဵင်သီႇပၢၵ်ႇၵဝ်ႈသိပ်းပၢႆဢဵတ်းၵေႃႉ ) ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼႆႉ မီး 98,803 ၵေႃႈလႄႈ ဢၼ်ပႆႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ တိုၵ်းၵိုတ်းထႅင်ႈ 35,688 ( သၢမ်မိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင်ႁူၵ်းပၢၵ်ႇပႅတ်ႇသိပ်းပႅတ်ႇၵေႃႉ )


ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမႂ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူင်းသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈဝႆႉသမ်ႉ တင်းသဵင်ႈမီး 1 လၢၼ်ႉ 3 သႅၼ် 2 မိုၼ်ႇပၢႆ  ဢၼ်မႃးလူင်းမၢႆၾၢင်တီႈသုၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) သေယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ 1 လၢၼ်ႉ 2 သႅၼ် 2 မိုၼ်ႇပၢႆ ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူၼ်းဢၼ်ပႆႇႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉၵိုတ်းယူႇ 9 မိုၼ်ႇ 8 ႁဵင် 4 ပၢၵ်ႇပၢႆ ၸိူဝ်းဢၼ် ဢမ်ႇပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တေႁဵတ်းပၼ်တေႃႇထိုင် သဵင်ႈလိူၼ် ဝၼ်းထိ 30 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉၵူၺ်းလႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇတေမႃးႁဵတ်းၼၼ်ႉ တေမီးထႅင်ႈ 3 ဝူင်ႈၵူၺ်း ။ တႃႇတေတိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈပၼ်ထႅင်ႈၶၢဝ်းယမ်းတႄႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇမီးထႅင်ႈယဝ်ႉ ။
သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ  ၼၢႆးၸၢင်ႈလႄႈလုၵ်ႈၸၢင်ႈ ဢမ်ႇမႃးၵပ်းသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈဝတ်းဝႂ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၸိုင်  ႁႅင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇယူႇၵႂႃႇလႆႈၼႂ်းမိူင်းထႆးထႅင်ႈ ။


တင်ႈတႄႇဢဝ် ဝၼ်းထိ 1 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉၵႂႃႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်တေၶူၼ်ႉသွၵ်ႈ ၵွတ်ႇလၢင်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ ။ ႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်မဵဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ ပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် တေၺႃးတၢမ်ႇငိုၼ်း  5 ႁဵင် ထိုင် 5 မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ  ၊ ပေႃးၸၢႆႇငိုၼ်းယဝ်ႉ တေသူင်ႇမိူဝ်းၶိုၼ်း မိူင်းၽႂ်မၼ်း ၊ တေဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈမႃးမိူင်းထႆးလႆႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ ။ ၽၢႆႇၽူႈၸၢင်ႈၼၢႆးၸၢင်ႈၵေႃႈ  သင်ဝႃႈႁပ်ႉဝႆႉႁႅင်းၵၢၼ် ဢမ်ႇမီးဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ႁႂ်ႈလုၵ်ႈလဵင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်မဵဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၼႆၸိုင်  တၵ်းတေလႆႈၺႃးတၢမ်ႇငိုၼ်း  1 မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ ထိုင် 1 သႅၼ်ဝတ်ႇ တေႃႇလုၵ်ႈလဵင်ႉ 1 ၵေႃႉ ။ သင်ဝႃႈႁဵတ်းၽိတ်းထႅင်ႈၼႆၸိုင် တေလႆႈၺႃးတၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈ ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 1 ပီ လႄႈ တၢမ်ႇငိုၼ်း 5 မိုၼ်ႇ ထိုင် 2 သႅၼ်ဝၢတ်ႇ ၊ ဢမ်ႇၼၼ် တၢမ်ႇၶွၵ်ႈလႄႈတၢမ်ငိုၼ်း  တင်းသွင်ပိူင် ။


ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆၸိုင် တေလႆႈလုၵ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ  ႁဵတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် MOU ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽႂ်မၼ်း သူင်ႇၶဝ်ႈမႃးၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ ။ သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈႁုထႅင်ႈၼမ်လိူဝ်ၼႆႉၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇသွပ်ႇထၢမ်ၵႂႃႇလႆႈတီႈ လုမ်းၽၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ် ၵူႈၸေႈတွၼ်ႈလႄႈ ပေႃးပဵၼ်တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ႁႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇတီႈ လုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ် ပိုၼ်ႉတီႈ 1 ထိုင် 10 ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ   သိုပ်ႇၾူၼ်းတွင်ႈထၢမ်တီႈ สายด่วน သၢႆၾုၼ်းၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႁႅင်းၵၢၼ် 1506 ေသ ၼဵၵ်းထႅင်ႈ 2 ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။

ဢိင်တီႈ - mol.go.th
ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
09/06/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.