ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း 2 ပၢၵ်ႇပၢႆ လႆႈၶၢႆႉႁႃတီႈလွတ်ႈၽေး

7/31/2561 08:18:00 ก่อนเที่ยง

တီႈၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၾူၼ်မႃးႁႃႇယႂ်ႇထပ်းၵၼ် လၢႆလၢႆဝၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼမ်ႉယၢဝ် လူၼ်ႉၼွင်းသွင်ၽင်ႇ လူၼ်ႉၶဝ်ႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတိၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 97 ၵေႃႉ ဢၼ်ယိပ်းဝီႇၸႃႇၶဝ်ႈမိူင်း ဢၼ်ပွမ်

7/30/2561 06:12:00 ก่อนเที่ยง

ၶၢဝ်ႇ thairath ထႆးရတ်ႉ  တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း မိူင်းထႆး (တေႃးမေႃ) ၶဝ် တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိပ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ လိၼ်ၵူၼ်ႇသႂ်ႇတၢင်းၵႃးတီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၵူၼ်းႁဵတ်းတၢင်း 3 ၵေႃႉ ၸူမ်ႁၢႆၵႂႃႇတႂ်ႈလိၼ်

7/27/2561 10:41:00 ก่อนเที่ยง

ဝႅပ်ႉသၢႆႉတ်ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ တႅမ်ႈမွၵ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းထိ 26 လႄႈ ၼ်ႂၸဝ်ႉ ဝၼ်းထိ 27 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ...

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ၽွင်းတိုၵ်ႉတူၺ်း TV ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း

7/27/2561 10:09:00 ก่อนเที่ยง

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26.7.2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ဝၢၼ်ႇၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ (စံဖိတ်ကျေးရွာ) ၵေႃႉဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ လုင်းၸဵ...

တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းထိုင် ၽူႈပိုၼ်ၽေႈၶၢဝ်ႇပွမ် လွင်ႈဝႃႈ ေတဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ငိုၼ်းေၸႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

7/25/2561 08:06:00 ก่อนเที่ยง

ၸူဝ်ႈၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ တီႈၼႂ်းသိုဝ်ႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၾေႉသ်ပုၵ်ႉ ၊ ဢိၼ်ႊတိူဝ်ႊၼႅတ်ႇ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးတီႈၵဵင်းမႆႇ 18 ၵေႃႉ ၺႃးတိၺွပ်း ယွၼ်ႉမီးၵူၼ်းတိူင်ႇဝႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပိူၼ်ႈလိူတ်ႇႁွၼ်ႉ

7/24/2561 06:53:00 ก่อนเที่ยง

ၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼိဝ်း တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထိ 22 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2018 ၼီႈ (ဝၼ်းတိတ်ႉ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ​​ၸေႈဝဵင်းၼွင်လွင်ႉလမ်းပုၼ်းၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်တႆး

7/19/2561 08:52:00 ก่อนเที่ยง

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/07/18 ၼၼ်ႉ ၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႂ်ႇၼိဝ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 13:00 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ​​ၸေႈဝဵင်းၼွင်လွင်ႉ​​ ၸေႈတွၼ်ႈလမ်းပုၼ်း လႆ...

သိုၵ်းလွႆလႄႈသိုၵ်းတႆး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးႁဵင်ပၢႆ

7/18/2561 12:47:00 ก่อนเที่ยง

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 16 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ သိုၵ်းလွႆ tnla လႄႈ တင်းသိုၵ်းတႆး rcss/ssa ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းမု လႄ...

ယွၼ်ႉလိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းႄလႈ ၵူၼ်းၶုတ်းသႅင်ၶဵဝ်ၶဝ် လႆႈတၢႆတင်းၼမ်

7/14/2561 08:34:00 ก่อนเที่ยง

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14.7.2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15:10 မူင်းၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းၶၢင် ဢိူင်ႇမူဝ်းၺိၼ်း{မိုးညှင်း} ၸေႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လႆႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းတႆး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈမိူင်းၵိုင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁႃႈပၢၵ်ႇပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေး

7/12/2561 12:09:00 ก่อนเที่ยง

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 9 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တင်းတပ်ႉသိုၵ်းတႆး rcss ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢမ...

ၸုမ်းပိတ်ႉတေႃႇမၢၵ်ႇၼင်မူထိူၼ်ႇ လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်းထမ်ႈ လီၸႂ်ၸူမ်းသိူဝ်းတင်းဝၢၼ်ႈတင်းမိူင်း

7/10/2561 08:26:00 หลังเที่ยง

ၸုမ်းပိတ်ႉတေႃႇမၢၵ်ႇၼင်   မူပႃႇဢၶေႇတမီႇ 13 ၵေႃႉ   ဢၼ်ၶမ်ယူႇဝႆႉၼႂ်းထမ်ႈလူင်လွႆၼၢင်းၼွၼ်း ၸေႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး   တႃႇၶၢဝ်...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် မူပႃႇဢၵေႇတမီႇ လႆႈဢွၵ်ႇထမ်ႈလူင်ၶုၼ်ၼမ်ႉၼၢင်းၼွၼ်းၵၼ်မႃးယဝ်ႉ

7/08/2561 06:30:00 ก่อนเที่ยง

ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 19.30 မူင်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်လႆႈဢွၼ်ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် မူပႃႇဢၵေႇတမီႇ  13 ေၵႃႉ လမ်ၼမ်ႉဢွၵ်ႇထမ်ႈလႆႈမႃးယဝ်ႉ 2 ေၵႃႉ ...

ႁၼ်ယဝ်ႉ ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႄလႈၶူးသွၼ်ၼုိင်ႈေၵႃႉ ဢၼ်ၶမ်ယူႇၼႂ်းထမ်းၶုၼ်ၼမ်ႉၼၢင်းၼွၼ်း

7/02/2561 10:08:00 ก่อนเที่ยง

ၽူႈၵွၼ်းႄၸႈတွၼ်းၵဵင်းႁၢႆး ဢွၵ်ႇမႃးသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ တင်းၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ထူပ်းႁၼ် ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႄလႈၶူးသွၼ်ၼုိင်ႈေၵႃႉ ဢၼ်ၶမ်ယ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.