ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ​​ၸေႈဝဵင်းၼွင်လွင်ႉလမ်းပုၼ်းၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်တႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/07/18 ၼၼ်ႉ ၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႂ်ႇၼိဝ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 13:00 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ​​ၸေႈဝဵင်းၼွင်လွင်ႉ​​ ၸေႈတွၼ်ႈလမ်းပုၼ်း လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်တင်ႈလၢၼ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းသၢႆမူင်ႉတူၼ်း ထႃႈလိ မူႇ1 တူင်ႇဝဵင်းဝင်းၽၢင်​​ ၸေႈဝဵင်းၼွင်လွင်ႉ​​ၸေႈတွၼ်ႈလမ်းပုၼ်းဝႃႈၼႆ။

တၢင်းၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လႆႈ​​ႁေႉၵႃးႁပ်ႉၸၢင်ႈသီလႅင် ဢၼ်ပဵၼ်ၵႃးႁပ်ႉၸၢင်ႈသူင်ႇၵူၼ်း ၼႂ်းၵဵင်းမႂ်ႇ​​သေ​​ ႁေႃႈမႃးတၢင်းလၢၼ်ႇၼႆႉလႄႈ လႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇတူၺ်းမီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး  ၶီႇမႃးၸွမ်း 5​​ ၵေႃႉလႄႈ မီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ထုၵ်ႇပၵ်းပိူင်ၼိုင်ႈ​​ၵေႃႉ​​သေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်လႆႈတိၺွပ်းတင်းမူတ်းတင်းၵူၼ်း​​ႁေႃႈၵႃးလႄႈ ၵူၼ်းမီးဝႂ်ထုၵ်ႇပၵ်းပိူင်​​သေ လႆႈပၼ်တၢင်းၽိတ်းၸဝ်ႈၵႃးလႄႈ​​ ၵေႃႉမီးဝႂ်ဝႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်လၵ်ႉလွမ်ဢဝ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်ၼႆ​​ယဝ်ႉ။


ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်လႆႈၸႅတ်ႈထၢမ်​​သေ လႆႈႁူႉဝႃႈလႆႈလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆးတၢင်းလႅၼ်လိၼ်​​ၸေႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ​​ ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးလႄႈ မႃးလိုဝ်ႈတီႈ​​ၸေႈဝဵင်းသႃႇရၾီး​​ ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ​​သေ မိူဝ်ႈၼႆႉလႆႈၸၢင်ႈတႆး​​ၵေႃႉႁႅင်းၵၢၼ် တီႈမီးဝႂ်ထုၵ်ႇပၵ်းပိူင်ၸၢင်ႈၵႃးၵႂႃႇသူင်ႇ ႁႃၵၼ်တီႈ​​ၸေႈဝဵင်းၼွင်လွင်ႉ​​လႄႈ ထိုင်လႆႈမႃးၺႃးၺွပ်းတၢင်းမူတ်း 7​​ၵေႃႉ​​သေ သူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်​​ၸေႈဝဵင်းၼွင်ႉလွင်ႉ​​ ၸေႈတွၼ်ႈလမ်းပုၼ်း ပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးၵႂႃႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။

Cr:chiangmainews
ပိၼ်ႇၶၢဝ်ႇ/ၸၢႆးႁၢၼ်ၾႃႉ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
19/07/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.